h
15 december 2015

Het Glazen Hok groot succes!

Foto: SP
Twaalf uur, honderden handtekeningen en ruim 250 euro verder, verliet Peter Nuijten maandagavond Het Glazen Hok aan de Merodelaan in de Haagse Beemden. Als protest tegen het verdwijnen van de bushalte bij hem in de straat, had hij die samen met de SP omgebouwd tot een replica van het beroemde Glazen Huis van 3FM. Daar verbleef hij maandag van zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds terwijl hij kerstplaatjes draaide voor het goede doel. "Dat we zoveel handtekeningen en geld op hebben gehaald is natuurlijk heel mooi", zegt Nuijten. "Maar de volgende stap is de handtekeningen in Den Bosch aan te bieden en Arriva op andere gedachten te brengen. Onze bushalte moet blijven!"Lees verder
13 december 2015

Bushalte Merodelaan wordt Het Glazen Hok

Foto: SP
Het Glazen Huis komt toch een jaar eerder naar Breda dan verwacht. Maandag 14 december aanstaande al, wordt namelijk de bushalte aan de Merodelaan in de Haagse Beemden omgebouwd tot een kleine variant van het beroemde Glazen Huis van 3FM. Omwonenden en de SP vragen hiermee aandacht voor het verdwijnen van deze en andere bushaltes in de nieuwe dienstregeling van Arriva die komende week ingaat. "Juist in dit vergrijzende deel van de wijk, is het ongewenst bushaltes op te heffen", zegt Nico Heijmans, fractievoorzitter SP Noord-Brabant. "Vandaar deze ludieke actie samen met omwonenden. En zoals dat hoort bij het Glazen Huis, halen we natuurlijk ook geld op voor het Rode Kruis!"

Lees verder
13 december 2015

Groep van 30

Foto: SP
Op zaterdag 12 december zijn de Bredase SP'ers Karen Vermariën, Merian Marijnissen en Dirk Uijl geslaagd voor de Groep van Dertig, een SP-cursus voor talentvolle leden binnen de partij. “Een bijzondere prestatie dat drie mensen van één afdeling tegelijkertijd deze cursus afronden, en een bevestiging van de kwaliteit die de SP Breda in huis heeft” stelt Michel Verschuren, trots voorzitter van SP Breda.

Lees verder
9 december 2015

Eigen schuld, dikke bult?

Foto: SP
Niet overbesteding of een slordige administratie  is de belangrijkste oorzaak van betalingsproblemen, maar te hoge vaste lasten en zorgkosten.  Dat blijkt uit het maandag gepresenteerde onderzoek Geldzaken in de praktijk 2015 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). “Dat is een duidelijke omslag ten opzichte van het onderzoek van drie jaar geleden”, zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. “Voor zover dit  al opging, is het veelgehoorde argument van 'eigen schuld, dikke bult' nu definitief van tafel.”Lees verder
3 december 2015

Weblog: In bewaring stellen

Foto: SP
“Oké helder, dank u wel. Ik zal de beschikking afgeven in het elektronische systeem”. De psychiater heeft weer een schrijnend relaas gegeven over een persoon. Volstrekt duidelijk dat die beter even veilig achter gesloten deuren blijft om tot zichzelf te komen. Professionele begeleiding voor een paar dagen of weken zal hem daarbij helpen. Thuis kunnen ze het even niet meer aan. Deze week had ik piket zoals we dat noemen. Om de 6 weken, zo hebben we dat verdeeld in het college. Dan komen al de aanvragen voor onder toezichtstelling bij mij langs voor een akkoord. Dat geeft mij een zeer leerzaam inkijkje in de samenleving. Niet dat ze om de haverklap bellen. Gelukkig niet. Maar zo 1 a 2 keer per week zeker wel. Altijd een schrijnend verhaal. De familie, de buren en de vrienden zijn niet meer in staat de persoon veilig te ondersteunen. Lees verder
2 december 2015

Thuiszorg luidt de noodklok

Foto: SP
  SP Breda wil van het College van B&W weten hoe de thuiszorgorganisaties in Breda er financieel voor staan. Thuiszorgorganisaties in het gehele land geven aan dat de situatie onhoudbaar is en roepen in een brandbrief gemeenten op om tot een ander beleid te komen. Er zijn zelfs geluiden dat 80% van de organisaties op omvallen staat. Ook volgens SP Breda zijn thuiszorgorganisaties zelf verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering waarbij het geld vooral naar “handen aan het bed” moet gaan. “Gemeenten moeten echter wel een eerlijk basistarief betalen zodat taken uitgevoerd kunnen worden zonder dat thuiszorgorganisaties failliet gaan of personeel wordt uitgeknepen”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “Het allerbelangrijkst is dat dit VVD en PvdA-kabinet eindelijk ingrijpt en erkent dat het huidige bezuinigingsbeleid uiteindelijk leidt tot de totale afbraak van de thuiszorg.”Lees verder
27 november 2015

SP en CDA: Heeft Bavel behoefte aan elitezorg?

Foto: SP
  SP Breda en CDA Breda willen van het College van B&W weten of de inwoners van Bavel zitten te wachten op elitaire zorg. In het nieuwbouwplan De Smidse komen zorgwoningen die maandelijks 8.000 euro kosten, waarvan 3.750 euro eigen bijdrage. Hiermee zijn de woningen voor een grote groep mensen onbetaalbaar. Dit terwijl juist in Bavel grote behoefte bestaat aan woningen om oud te kunnen worden in de vertrouwde omgeving. Raadsleden Dirk Uijl (SP) en Jeroen Bruijns (CDA): "In hoeverre sluiten deze woningen voor zorgbehoevende ouderen aan bij de vraag die er is en zijn er ook concrete plannen voor Bavelse ouderen met een iets minder dikke portemonnee?"Lees verder
25 november 2015

WonenBreburg stopt met gebruik giftige bestrijdingsmiddelen

Foto: SP
In reactie op vragen van SP Breda heeft Gemeente Breda laten weten dat ook woningcorporatie WonenBreburg stopt met het gebruik van Roundup. Roundup is een glyfosaathoudend onkruidbestrijdingsmiddel dat hormoonverstorend werkt en zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is. De gemeente zelf is daarom al twintig jaar geleden overgestapt op meer milieuvriendelijke alternatieven. "Tot verbazing van enkele huurders en mijzelf, werkte WonenBreburg nog wel met die troep", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Na een gesprek met de huurders en de gemeente, zien zij nu gelukkig ook in dat dit echt niet meer kan!"Lees verder
24 november 2015

“Maak Beemdentil voor jongeren”

Foto: SP
Omwonenden van buurthuis De Beemdentil in de Haagse Beemden zien graag meer activiteiten in het buurthuis. Met name voor jongeren. Dat blijkt uit een enquête die SP Breda heeft gehouden. Elders in Breda strijden de inwoners juist voor het behoud van hun geliefde buurthuis, bij De Beemdentil lijkt het omgekeerde het geval. Ondanks dat het buurthuis open is en blijft, zegt 96 procent van de omwonenden er weinig, tot nooit gebruik van te maken. Michel Verschuren (Bestuursvoorzitter SP Breda): "Dit roept bij ons de vraag op of er daadwerkelijk geen behoefte is aan een buurthuis, of dat er wellicht iets anders aan de hand is?"Lees verder
21 november 2015

Avondje NAC

Foto: SP
Vrijdagavond waren diverse maatschappelijke organisaties op uitnodiging van SP Breda aanwezig bij de door NAC met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Den Bosch. Onder hen Sterren van Morgen, Thuis Op Straat, Grote Broer/Zus en Popcorner. Vanwege een in 2013 gemaakte afspraak met NAC heeft de Gemeente Breda honderd stoeltjes in het stadion tot haar beschikking. Politieke partijen mogen die één keer per seizoen vullen. “Omdat je als politiek afstand wil houden van een bedrijf wat NAC feitelijk is, is deze afspraak omstreden en wordt binnenkort herzien”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Tot het echter zover is laten we al deze organisaties die zich inzetten voor een socialer Breda, graag genieten van een avondje NAC!”Lees verder

Pagina's