h
4 februari 2016

Inge Verdaasdonk versterkt SP-fractie

Foto: SP
Donderdagavond is Inge Verdaasdonk benoemd tot commissielid van de Gemeenteraad van Breda. Zij zal de SP-fractie gaan versterken op het beleidsterrein zorg en dan in het bijzonder op het gebied van de maatschappelijke en vrouwenopvang. In het dagelijks leven is Inge maatschappelijk werker maar werkt zij ook als persoonlijk begeleider bij stichting SOVAK. SP-fractievoorzitter Bas Maes: "Met haar kennis en gedrevenheid ben ik ervan overtuigd dat Inge een echte versterking van onze fractie zal zijn. Ik wens haar veel plezier en succes!"

Lees verder
30 januari 2016

ROOD-weekend

Foto: SP
Op 23 en 24 januari 2016 werd het landelijke ROOD-weekend in Putten gehouden. Tijdens dit weekend werden er voor de SP-jongeren, scholingen gegeven over ideologie, geschiedenis en activisme, door onder andere Jan Marijnissen en Ron Meyer. Natuurlijk was ook Heleen van der Most aanwezig, contactpersoon van ROOD Breda. Onderstaand een kort verslag van haar hand over dit leuke en inspirerende weekend.Lees verder
29 januari 2016

Enquête schoolzwemmen in Boeimeer

Foto: SP
Vrijdag was het actieteam al weer vroeg op pad om aandacht te vragen voor het schoolzwemmen. Deze keer bij basisschool Petrus en Paulus in de Roland Holstraat. Ouders werden ook ditmaal gevraagd wat zij vonden van het feit, dat in 2011 in de gemeente Breda, het schoolzwemmen wegens bezuinigingen is afgeschaft. Uit de antwoorden blijkt dat bijna alle ondervraagde ouders het schoolzwemmen weer terug willen hebben. Sommigen wel met de aanvulling van: “Als het maar niet verplicht is!” en “Indien er genoeg toezicht is, zeg ik doen!”Lees verder
29 januari 2016

Werkgroep Jeugd en Politiek

Foto: SP
Op 27 januari is SP-raadslid Maurice Spapens benoemd tot voorzitter van de werkgroep Jeugd en Politiek. Spapens vervangt Karen Vermariën, die vanaf maart 2014 die rol tot aan haar vertrek in november 2015 vervulde. “Jeugd en Politiek is de leukste werkgroep die er is in de raad en het is een eer om die namens de gemeenteraad van Breda voor te zitten” zegt Spapens. “In 2006 zijn we er mee begonnen en ik ben er vanaf dat moment bij geweest tot aan maart 2014. Vanaf november 2015 ben ik weer mee aan de slag gegaan en blijf ik er bij betrokken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” De werkgroep betrekt de schooljeugd bij de politiek. Jaarlijks strijden middelbare scholen bijvoorbeeld om de prijs voor het beste project. Voor het winnende project is een budget van € 5000,- beschikbaar om het project ook daadwerkelijk uit te voeren.

Lees verder
27 januari 2016

Benoemingsprocedure Commissie Ombudsman moet beter

Foto: SP
Ondanks dat SP Breda kan instemmen met de voorgedragen kandidaat voor de Commissie Ombudsman, is de partij kritisch over het doorlopen proces. Bij deze onafhankelijke instantie kunnen inwoners terecht die zich met hun klacht niet gehoord voelen bij de gemeente. SP Breda ontving signalen dat de vacature slechts zeer kort online heeft gestaan, de sollicitatiegesprekken niet in alle gevallen even soepel liepen en is bovendien van mening dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad te beperkt was. "Ik ben blij dat na het abrupte vertrek van één van de leden in 2014, de commissie nu weer op volle sterkte is", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Toch vind ik dat wanneer we de Commissie Ombudsman en onszelf als raad serieus nemen, het proces rondom de benoeming in de toekomst echt beter moet."Lees verder
25 januari 2016

Huurteam: huur gemiddeld 172 euro te hoog!

Foto: SP
De proef met het Huurteam in Breda is afgerond en de resultaten liegen er niet om. Dit team dat er op aanraden van SP Breda kwam, onderzocht de afgelopen periode of huurders – en dan met name studenten – niet teveel voor hun kamer of appartement betalen. “Na 26 adressen onder de loep te hebben genomen blijkt de huurprijs gemiddeld 172 euro te hoog, het onderhoud gebrekkig en vaak ook worden er te hoge servicekosten in rekening gebracht”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “Wat ons betreft is het nut van het Huurteam in de strijd voor goede en betaalbare woningen aangetoond. En nu doorpakken!”Lees verder
24 januari 2016

SP op straat in Prinsenbeek

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda op straat in het zonnige en altijd mooie Prinsenbeek. Bij de Lidl trakteerden zij het winkelend publiek op leesvoer en ook de bekende SP-sponsjes ontbraken uiteraard niet. Daarnaast werden er gesprekken gevoerd met mensen die even de tijd namen stil te staan. "Over het algemeen zijn de mensen die we spreken tevreden over het wonen in dit karakteristieke dorp", zegt SP'er Paul Marijnissen. "Wel horen we van heel veel mensen dat ze zich zorgen maken over de zorg in Nederland. Terechte zorgen die bij SP Breda niet aan dovemansoren gericht zijn!"Lees verder
18 januari 2016

Heisessie fractie

Foto: SP
Omdat de gebruikelijke overleggen vaak gevuld zijn met de politieke waan van de dag, is het goed een aantal keer per jaar wat uitgebreider de tijd te nemen. Daarom  stond er zondag een heisessie voor de SP-fractie op de agenda, in jongerencentrum The Popcorner in het NAC-stadion. De fractieleden spraken onder meer over de politieke prioriteiten voor de komende tijd.  Lees verder
14 januari 2016

Kleine huisjes

Foto: SP
Tiny Houses zijn huisjes met een oppervlakte van hooguit vijftig vierkante meter die uiterst compact zijn ingedeeld. Bovendien is dit type huisje energiezuinig, worden er minder grondstoffen gebruikt en is het betaalbaar met maandelijkse lasten van maar enkele honderden euro’s. Volgens SP Breda zouden deze huisjes ook in Breda in een behoefte kunnen voorzien. "Eén op de drie mensen woont inmiddels alleen", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Toch zijn huizen vaak vooral geschikt voor gezinnen. Als je als alleenstaande graag kleiner en goedkoper wil wonen, zijn de mogelijkheden zeer beperkt."Lees verder
14 januari 2016

Weblog: De schilder als opvoedcoach?

Foto: SP
“De schilder of stratenmaker die op woensdagmiddag de E-tjes bezighoudt op het trainingsveld, doet dat in de eerste plaats om de lol van het spelletje. Als je wat van hem wilt in preventie of opvoeding van die jochies, zal je hem daar enthousiast voor moeten maken en het hem moeten leren. De échte verandering in de zorg gaat in Breda veel betekenen voor de buurten en de vrijwilligers. Er wordt veel van hen gevraagd. Dat gaat niet vanzelf”, vertelt Jan van Erp van Stichting Halt. Hij begeleidt verenigingen bij die verandering.Lees verder

Pagina's