h
20 november 2015

Meerderheid raad: cameratoezicht alleen als uiterste redmiddel

Foto: SP
Donderdagavond sprak de Gemeenteraad op initiatief van SP Breda over cameratoezicht in het Valkenberg. Eerder liet Burgemeester Paul Depla via een brief weten dat hij, ondanks dat het park niet onveiliger is geworden, bezig is met het voorbereiden van cameratoezicht. Dat is SP Breda wat te kort door de bocht. "Cameratoezicht is een thema dat altijd zeer gevoelig ligt en waar we het als politiek met elkaar over moeten hebben", zegt SP-raadslid Maurice Spapens. "Zeker wanneer camera's niet direct worden uitgekeken, leidt dat volgens mij slechts tot schijnveiligheid!"Lees verder
18 november 2015

Buurthuis Geeren-Noord strijdt voor voortbestaan

Foto: SP
Woensdagavond protesteerden bestuur en gebruikers van Buurthuis Geeren-Noord op de Grote Markt in Breda. Onder grote mediabelangstelling, naast de lokale media was ook Omroep Brabant en Hart van Nederland aanwezig, vroegen de tientallen demonstranten aandacht voor de dreigende sluiting van het buurthuis. Aansluitend namen de demonstranten plaats op de publieke tribune van het Stadhuis waar SP Breda het onderwerp op de agenda had gezet. SP-commissielid Rachied Benabbou: "Geeren-Noord is een wijk waar het belangrijk is dat mensen van verschillende afkomst elkaar blijven ontmoeten!"

Lees verder
18 november 2015

Weblog: Innovatief besturen

Foto: SP
Tja, en daar stond het dan in het rijtje van mijn portefeuille: Innovatief besturen. Gelukkig had ik het dodelijke kopje ‘bestuurlijke vernieuwing’ nog weten te voorkomen. Innovatief besturen klinkt al weer iets meer als een actie. Al is ook dat vaagtaal ‘to the max’ en een ‘daar-kun-je-alle-kanten-mee-uit’-containerbegrip. Tegenwoordig is alles hip als je er maar ‘innovatief’ voorzet. Het hele begrip kwam in de portefeuille als kapstok voor Breda Begroot. De overheid moet anders gaan werken. Het stadsbestuur moet anders gaan werken. Prima, maar hoe dan? Wat is de visie?Lees verder
14 november 2015

Roemer: Afschuwelijke aanslagen Parijs niet te bevatten

Foto: SP
SP-Leider Emile Roemer heeft met afschuw gereageerd op de aanslagen in Parijs. ‘Het is niet te bevatten wat er in Parijs is gebeurd. We treuren mee met de slachtoffers, met hun nabestaanden en met alle Parijzenaars.’ Roemer roept op tot solidariteit met iedereen die door de aanslagen getroffen is: ‘Samen nemen we stelling tegen haat en agressie. Wij willen en zullen nooit zwichten voor dit afschuwelijke geweld.’Lees verder
13 november 2015

Begroting 2016: Werk & inkomen, zorg en wonen

Foto: SP
Donderdagavond besprak de Gemeenteraad de begroting voor 2016. SP Breda vroeg aandacht voor de zorgen die ondanks het economisch herstel, bij veel mensen leven. "De mensen met lage- en middeninkomens die tijdens de crisis klap na klap incasseerden, merken er nog weinig van dat het beter gaat", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Zij maken zich nog altijd zorgen over hun werk, of er voor hen straks wel voldoende zorg is en of zij iedere maand de huur of hypotheek wel kunnen betalen."Lees verder
13 november 2015

Breda helpt studenten uit de brand

Foto: LSVb
De oproep van SP en D66 om als Breda aan te haken bij de bewustwordingscampagne Heet in huis, kreeg donderdagavond unanieme steun van de Gemeenteraad. In deze campagne wijst de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) studenten en pandeigenaren op gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan. Dit doen zij via grappige filmpjes, apps voor de smartphone maar ook door activiteiten in diviserse studentensteden te organiseren. "Ondanks dat Breda ook uitdrukkelijk in het onderzoek genoemd wordt, ontbrak onze stad nog in het rijtje met steden waar de campagne Heet in huis plaats vindt," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Dat het zonde is deze kans te laten schieten vinden blijkbaar niet alleen wij maar de de hele raad. Gelukkig gaat nu ook Breda studenten uit de brand helpen!" Lees verder
12 november 2015

Breda jeugdloonvrij

Foto: SP
Gemeente Breda spreekt zich uit tegen het minimum jeugdloon en geeft zelf het goede voorbeeld. Dat zei het College van B&W toe naar aanleiding van vragen van SP Breda. "En dat is ook niet meer dan normaal", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Zolang jongeren ook niet maar de helft van de huur, zorgverzekering of boodschappen moeten betalen, moeten ze een normaal loon krijgen!"Lees verder
10 november 2015

Weblog: Mag het ook gewoon leuk zijn?

Foto: SP
Net vertrokken bij de speeltuin en KIDS-TIME aan de Abeelstraat slaat de schrik me om het hart. PAS OP, een haai! De hoge stoeprand lijkt een diepe kloof waar haaien zwemmen. Een hek is om koppeltje te duikelen. Die lantaarnpaal is de finish van een racebaan. Ik ben met kinderen op avontuur door de wijk. En dan maak je wat mee. Een paar jaar geleden zijn die avonturen van kinderen echt uitgewerkt in Tuinzicht-Westerpark. Afgelopen vrijdag namen wij er een kijkje met enthousiaste ambtenaren, wethouders en Vlaamse schepenen.Lees verder
9 november 2015

SP BREDA bezoekt Europees Parlement

Foto: SP
Woensdag bezochten leden van de Bredase SP-afdeling het Europees Parlement in Brussel.  De leden zijn veel te weten gekomen over het parlement dankzij de goede ontvangst en organisatie door de SP'ers in Brussel. Het was een volle dag met veel bezienswaardigheden en interessante gesprekken. Onderstaand een kort verslag van de dag.Lees verder
8 november 2015

Buurten in Geeren-Noord

Foto: SP
Zaterdag ging SP Breda buurten in de buurt Geeren-Noord. In dit deel van Breda dreigt het buurthuis te verdwijnen. SP Breda vroeg omwonenden of zij het buurthuis kennen en wat zij ervan vinden. Na tientallen mensen gesproken te hebben is de eerste indruk dat het buurthuis wel degelijk bestaansrecht heeft in deze sociaal economisch minder sterke buurt. “Mensen kennen het buurthuis en komen er ook graag”, zegt SP-commissielid Rachied Benabbou. “Het buurthuis biedt een grote diversiteit aan laagdrempelige activiteiten. Het dient echt als de woonkamer voor deze buurt waar mensen van allerlei culturen en nationaliteiten elkaar ontmoeten.”

Lees verder

Pagina's