h
23 december 2015

Opbrengst Glazen Hok naar Glazen Huis

Foto: SP
Dinsdag overhandigde buurtbewoner Peter Nuijten de opbrengst van Het Glazen Hok aan de tijdelijke bewoners van het echte Glazen Huis in Heerlen. Een dag lang bezette Nuijten een bushokje aan de Merodelaan in de Haagse Beemden. Hij vroeg daarmee aandacht voor het verdwijnen van die halte in de nieuwe dienstregeling van Arriva. "Gedurende die dag werd ook ruim 250 euro voor het Rode Kruis opgehaald", zegt Michel Verschuren,  voorzitter van SP Breda. "SP Noord-Brabant heeft aangegeven vragen te gaan stellen over het opheffen van de bushalte. Wordt zeker nog vervolgd dus!"Lees verder
20 december 2015

Kerstwensen: van wereldvrede tot aan treinen zonder vertraging

Foto: SP
Ook dit jaar stond SP Breda het laatste weekend voor kerst op de Grote Markt. Daar schreven voorbijgangers hun kerstwens op een kaartje en hingen deze vervolgens in de boom. Voor de liefhebbers was er ook nog een kopje warme chocolademelk en iets lekkers. Die wensen zijn zeer uiteenlopend, van "vrede op aarde" tot aan "de treinen moeten op tijd rijden". "Dit jaar viel op dat veel mensen opriepen tot meer  tolerantie", zegt SP'er Paul Marijnissen. "Dat hangt natuurlijk samen met de komst van vluchtelingen en hoe daar in sommige dorpen op wordt gereageerd."Lees verder
18 december 2015

Geslaagde ROOD-bijeenkomst

Foto: SP
ROOD, jong in de SP, heeft op dinsdag 15 december een geslaagde bijeenkomst georganiseerd. Kartrekker Heleen van der Most, had in samenwerking met het landelijke ROOD-bestuur een mooi programma samengesteld. Plaats van handelen was de fractiekamer van SP Breda op het stadhuis van Breda. Op de interactieve avond, was er volop gelegenheid om diverse ideeën uit te wisselen. Ook stond er een rondleiding door het stadhuis op de agenda. Kortom, een energieke avond waar veel goede plannen voor een actief 2016 zijn opgedaan!Lees verder
17 december 2015

Heksenwiel luidt de noodklok

Foto: SP
Afgelopen week luidde ondernemers en omwonenden van Heksenwiel de noodklok. Vanwege de komst van de Mega Jumbo, uitblijvende investeringen en een te hoge huur, groeit de leegstand met de week. Zo gaf de winkeleigenaar van Pets Place aan dat het water hem aan de lippen staat, en dat hij wil dat er op hele korte termijn zaken gaan veranderen. SP Breda deelt de zorgen en is in gesprek gegaan met deze en andere ondernemers op het plein. Tevens is gesproken met vastgoedbeheerder DTZ Zadelhoff. “Op basis van deze gesprekken is besloten het onderwerp voor vanavond op de agenda van de gemeenteraad te zetten”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “Ik wil van de wethouder horen hoever het staat met het reddingsplan waarvoor we vlak voor de zomer nog een miljoen hebben vrijgemaakt.”Lees verder
15 december 2015

Het Glazen Hok groot succes!

Foto: SP
Twaalf uur, honderden handtekeningen en ruim 250 euro verder, verliet Peter Nuijten maandagavond Het Glazen Hok aan de Merodelaan in de Haagse Beemden. Als protest tegen het verdwijnen van de bushalte bij hem in de straat, had hij die samen met de SP omgebouwd tot een replica van het beroemde Glazen Huis van 3FM. Daar verbleef hij maandag van zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds terwijl hij kerstplaatjes draaide voor het goede doel. "Dat we zoveel handtekeningen en geld op hebben gehaald is natuurlijk heel mooi", zegt Nuijten. "Maar de volgende stap is de handtekeningen in Den Bosch aan te bieden en Arriva op andere gedachten te brengen. Onze bushalte moet blijven!"Lees verder
13 december 2015

Bushalte Merodelaan wordt Het Glazen Hok

Foto: SP
Het Glazen Huis komt toch een jaar eerder naar Breda dan verwacht. Maandag 14 december aanstaande al, wordt namelijk de bushalte aan de Merodelaan in de Haagse Beemden omgebouwd tot een kleine variant van het beroemde Glazen Huis van 3FM. Omwonenden en de SP vragen hiermee aandacht voor het verdwijnen van deze en andere bushaltes in de nieuwe dienstregeling van Arriva die komende week ingaat. "Juist in dit vergrijzende deel van de wijk, is het ongewenst bushaltes op te heffen", zegt Nico Heijmans, fractievoorzitter SP Noord-Brabant. "Vandaar deze ludieke actie samen met omwonenden. En zoals dat hoort bij het Glazen Huis, halen we natuurlijk ook geld op voor het Rode Kruis!"

Lees verder
13 december 2015

Groep van 30

Foto: SP
Op zaterdag 12 december zijn de Bredase SP'ers Karen Vermariën, Merian Marijnissen en Dirk Uijl geslaagd voor de Groep van Dertig, een SP-cursus voor talentvolle leden binnen de partij. “Een bijzondere prestatie dat drie mensen van één afdeling tegelijkertijd deze cursus afronden, en een bevestiging van de kwaliteit die de SP Breda in huis heeft” stelt Michel Verschuren, trots voorzitter van SP Breda.

Lees verder
9 december 2015

Eigen schuld, dikke bult?

Foto: SP
Niet overbesteding of een slordige administratie  is de belangrijkste oorzaak van betalingsproblemen, maar te hoge vaste lasten en zorgkosten.  Dat blijkt uit het maandag gepresenteerde onderzoek Geldzaken in de praktijk 2015 van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). “Dat is een duidelijke omslag ten opzichte van het onderzoek van drie jaar geleden”, zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. “Voor zover dit  al opging, is het veelgehoorde argument van 'eigen schuld, dikke bult' nu definitief van tafel.”Lees verder
3 december 2015

Weblog: In bewaring stellen

Foto: SP
“Oké helder, dank u wel. Ik zal de beschikking afgeven in het elektronische systeem”. De psychiater heeft weer een schrijnend relaas gegeven over een persoon. Volstrekt duidelijk dat die beter even veilig achter gesloten deuren blijft om tot zichzelf te komen. Professionele begeleiding voor een paar dagen of weken zal hem daarbij helpen. Thuis kunnen ze het even niet meer aan. Deze week had ik piket zoals we dat noemen. Om de 6 weken, zo hebben we dat verdeeld in het college. Dan komen al de aanvragen voor onder toezichtstelling bij mij langs voor een akkoord. Dat geeft mij een zeer leerzaam inkijkje in de samenleving. Niet dat ze om de haverklap bellen. Gelukkig niet. Maar zo 1 a 2 keer per week zeker wel. Altijd een schrijnend verhaal. De familie, de buren en de vrienden zijn niet meer in staat de persoon veilig te ondersteunen. Lees verder
2 december 2015

Thuiszorg luidt de noodklok

Foto: SP
  SP Breda wil van het College van B&W weten hoe de thuiszorgorganisaties in Breda er financieel voor staan. Thuiszorgorganisaties in het gehele land geven aan dat de situatie onhoudbaar is en roepen in een brandbrief gemeenten op om tot een ander beleid te komen. Er zijn zelfs geluiden dat 80% van de organisaties op omvallen staat. Ook volgens SP Breda zijn thuiszorgorganisaties zelf verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering waarbij het geld vooral naar “handen aan het bed” moet gaan. “Gemeenten moeten echter wel een eerlijk basistarief betalen zodat taken uitgevoerd kunnen worden zonder dat thuiszorgorganisaties failliet gaan of personeel wordt uitgeknepen”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “Het allerbelangrijkst is dat dit VVD en PvdA-kabinet eindelijk ingrijpt en erkent dat het huidige bezuinigingsbeleid uiteindelijk leidt tot de totale afbraak van de thuiszorg.”Lees verder

Pagina's