h

12 juli 2014

Wethouder belooft verbeteringen bezoekerspas

Op verzoek van SP Breda heeft wethouder Akinci (GroenLinks) toegezegd het nieuwe systeem voor bezoekersparkeren tegen het licht te houden. In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces vroeg de SP aandacht voor dit onderwerp naar aanleiding van een eerder gehouden enquête in Oud-Boeimeer. “Daaruit bleek dat het systeem door bewoners als erg onpraktisch wordt ervaren,” zegt SP-raadslid Karen Vermariën. “De SP is blij dat de wethouder nu beterschap belooft.”

Lees verder
12 juli 2014

College: ‘vangnet zwemmen’ moet beter

Het college van B&W gaat op verzoek van de SP alles in het werk stellen om alle kinderen in Breda te laten leren zwemmen, ongeacht of de ouders het kunnen betalen of er het belang van inzien. Die toezegging kreeg de partij in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. SP-raadslid Jamal El Kaddouri: "Wij zijn blij dat dit college er werk van maakt want de SP vindt dat in ons waterrijke land ieder kind de kans krijgen te leren zwemmen."

Lees verder
12 juli 2014

Voorjaarsnota 2014: Plannen steeds concreter

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2014. Waar het coalitieakkoord Ruimte en verbinding nog vooral een gedeelde visie was van de coalitiepartijen SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97, worden de plannen in de Voorjaarsnota 2014 steeds concreter. “Ook het geluid van de SP klinkt hier onmiskenbaar in door,” zegt fractievoorzitter Bas Maes. “Het draait niet langer uitsluitend om geld. De menselijke maat is weer terug, de buurt is de basis en er is veel aandacht voor zorg!”

Lees verder
7 juli 2014

Bredase talenten

Zaterdag kwam de kaderklas van SP Zeeland en SP Brabant (ZeBra) voor de laatste keer samen in Hulst. Na een jaar van debattraining, mediascholing, bespreking van ideologie en socialisme en oefening in campagne- en actievoeren presenteerde iedere cursist een zelf gekozen onderwerp aan de klas en andere geïnteresseerden. Het werd een mooie afwisseling van betogen over zwaardere onderwerpen als ontwikkelingshulp, vluchtelingenopvang, orgaandonatie ja of nee en bestaansrecht van waterschappen, maar ook over voetbal, over het WK. De Bredase ZeBra’s, Joep van Meel, Karen Vermariën en Rachied Benabbou ontvingen hun oorkonde na een controversieel betoog over het afschaffen van de provincies (Joep), polygamie in Nederland (Karen) en de euro en de crisis (Rachied). SP Breda is trots op haar kanjers!

Lees verder
4 juli 2014

Megascherm wel degelijk mogelijk

Naar aanleiding van vragen van de SP en het CDA heeft het college aangegeven wel degelijk mee te willen werken aan een megascherm op de Grote Markt. “De wethouder heeft toegezegd mee te helpen aan een spoedprocedure zodra er een plan ligt,” zegt fractievoorzitter Bas Maes. Ook bleek de gemeente bereid een bedrag bij te dragen aan de kosten. Maar, omdat het ook in het eigen belang van de horeca is, wordt er ook van hen een actieve rol verwacht. Maes: “Vandaag gaan de partijen weer met elkaar in gesprek. Het zou een mooie teamprestatie zijn als ze er snel samen uitkomen!”

Lees verder
29 juni 2014

"Bezoekersparkeren kan nog veel beter!"

Afgelopen zaterdag ging SP Breda de buurt in om de bewoners van de Balfortstraat en omgeving te vragen naar hun mening over het nieuwe parkeersysteem voor bezoekers. Met dit systeem kunnen bezoekers online worden aangemeld zodat zij tegen een gereduceerd tarief kunnen parkeren. “Wij hebben erg veel reacties ontvangen van bewoners. Het onderwerp leeft enorm!” zegt SP-gemeenteraadslid Karen Vermariën. “Vooral mensen die digitaal wat minder vaardig zijn hadden volop ideeën hoe het beter kan.”

Lees verder
23 juni 2014

Onderzoek naar parkeren voor bezoekers

De SP gaat komende week bewoners van de Balfortstraat en omgeving naar hun mening vragen over het nieuwe parkeersysteem. Bij dit systeem kunnen gasten van mensen die in een zone voor betaald parkeren wonen, online worden aangemeld. Voordeel is dan dat deze gasten tegen een gereduceerd tarief mogen parkeren. “Op zich heel fijn voor bewoners en gasten.” Zegt gemeenteraadslid Karen Vermariën. “Toch hebben ons ook klachten bereikt over het uitsluitend digitaal aan kunnen melden van gasten.”

Lees verder
20 juni 2014

SP blij met bouw studentenwoningen

De SP heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor voldoende en betaalbare studentenhuisvesting. In Breda betalen studenten verhoudingsgewijs veel geld voor een vaak krakkemikkig onderkomen. Dat moet anders en daarom is de SP ook verheugd met de komst van 224 studentenwoningen aan de Lunetstraat. Bas Maes, fractievoorzitter van de SP: “We zijn blij dat dit onderwerp hoog op de agenda staat bij het nieuwe stadsbestuur.”

Lees verder
13 juni 2014

Asielzoekers in gevangenis niet ideaal

Asielzoekers horen volgens de SP niet in een gevangenis. Het zijn mensen die huis en haard verlaten hebben op de vlucht voor onderdrukking en geweld. De grote toestroom vanuit met name Syrië en Eritrea die de afgelopen maanden Nederland bereikt, vraagt volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om uitzonderlijke maatregelen. Omdat de normale opvangcentra uitpuilen, is men op zoek naar andere overheidsgebouwen die gebruikt kunnen worden. De zojuist leeggekomen gevangenis De Boschpoort – oftewel De Koepel - kwam toen al snel in beeld bij de verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven.

Lees verder
7 juni 2014

Johan Kwisthout doet een stapje terug

Met het aantreden van het nieuwe afdelingsbestuur afgelopen woensdag, namen we ook afscheid van een aantal inmiddels oud-bestuursleden. Eén daarvan is een hele bijzondere: Johan Kwisthout. Ondanks dat Johan pas 38 jaar is, is hij toch al 25 jaar lid van de SP. In 1992 was hij één van de oprichters van de Bredase afdeling en is sinds die tijd bestuurslid geweest. Hij combineerde dat met een drukke baan als wetenschapper, promoveren aan de universiteit en het raadslidmaatschap. In 1996 komt hij als eerste SP’er in de gemeenteraad van Breda en is op dat moment zelfs het jongste raadslid van Nederland. De afdeling is Johan veel dank verschuldigd en gunt hem van harte wat meer tijd voor zichzelf en natuurlijk zijn jonge gezin. 

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda