h
3 juli 2015

Breda Begroot

Foto: SP
Donderdag besprak de Gemeenteraad in de commissie bestuur de startnotitie Breda Begroot. Vorig jaar rond deze tijd viel de term voor het eerst en zelden heeft een idee zoveel los gemaakt. Afgelopen periode was het aan de bouwgroep bestaande uit inwoners, ambtenaren en raadsleden,  om met een plan te komen. Gisteren was het woord aan de commissie om daarop te reageren. “Even als alle andere partijen is SP Breda zeer enthousiast”,  zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Breda Begroot sluit naadloos aan bij onze ideeën over het betrekken van inwoners. Zij zijn bij veel onderwerpen prima in staat om zelf te beslissen wat het beste is. Het is tenslotte ook hun geld!”Lees verder
1 juli 2015

Hoe goed zwemt de Bredase jeugd?

Foto: SP
Landelijk gezien daalt het aantal vijfjarigen dat hun zwemdiploma A haalt. In 2014 was dit slechts 92 procent terwijl dit in 2011 nog 98 procent was. SP Breda vroeg al herhaaldelijk aandacht voor de gebrekkige zwemvaardigheid van de jeugd sinds het afschaffen van het schoolzwemmen. In Breda is er de Vangnetregeling zwemvaardigheid geïntroduceerd maar daar werd bijna geen gebruik van gemaakt. “De SP wil dat ook kinderen van ouders met een smalle beurs leren zwemmen,” zegt SP-raadslid Jamal El Kaddouri. “Daarom hebben we hier in het coalitieakkoord ook aandacht voor gevraagd. Met het zwemseizoen voor de deur is het de hoogste tijd te kijken hoe het nu staat met de zwemvaardigheid van onze jeugd!”Lees verder
28 juni 2015

OMWONENDEN SPOOR WETEN NIET WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL

Foto: SP
Omwonenden van het steeds drukker wordende spoor, weten niet wat te doen wanneer er een ongeval plaats vindt. Dat was één van de conclusies van het actieteam dat zaterdag de Driesprong introk. “Het was typisch om te horen dat niemand echt weet wat te doen bij een incident", zegt SP-raadslid René Spiegels. "De één gaat naar binnen en sluit ramen en deuren, de ander geeft juist aan in zijn auto te stappen en te maken dat hij wegkomt!”Lees verder
26 juni 2015

Eigenaar Heksenwiel aan zet bij aanpak leegstand

Foto: SP
De SP wil dat de eigenaar van winkelcentrum Heksenwiel meer doet tegen de groeiende leegstand. Inmiddels staat al bijna 1 op de 6 winkelpanden leeg. De SP is in april akkoord gegaan met 1 miljoen euro om de verloedering van de winkelcentra in de Haagse Beemden aan te pakken op de voorwaarde dat ook DELA Vastgoed als eigenaar van het Heksenwiel een bijdrage zou leveren. “En dat gaat verder dan een paar nieuwe stoeptegels”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “Er moet serieus gekeken worden naar of de huren niet te hoog zijn en naar de mogelijkheden van allerlei “pop up”-initiatieven die de leegstand tijdelijk in kunnen vullen. Desnoods dwingt de wethouder dit af via het investeringsbudget.”

Lees verder
23 juni 2015

SP Breda verlaat de Scheldestraat

Foto: SP
Afgelopen woensdag vergaderde de fractie en het bestuur van SP Breda voor het laatst in het buurthuis aan de Scheldestraat. Per 1 juli aanstaande gelden er namelijk nieuwe regels. Dan nemen de Gemeente Breda en Surplus voorlopig het beheer van het buurthuis over.  Vanwege de nieuwe openingstijden die gaan gelden is het ook voor SP Breda het moment om de Scheldestraat te verlaten. "We gaan de zomer gebruiken om te kijken waar we onze nieuwe uitvalsbasis gaan vestigen,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Er zijn al diverse ideeën geopperd waarbij we het liefst ook weer een mooi initiatief ondersteunen zoals destijds het redden van dit buurthuis.”Lees verder
19 juni 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
‘Dat huisje is te gek man’. Het was een bliksemactie om hem van de Provada in de RAI naar Breda te halen. En dan heb je ook wel wat, de Heijmans ONE op de Chassé Promenade was afgelopen week ‘talk of the town’. Precies dat is onze bedoeling. Onorthodoxe oplossingen hebben we nodig. De druk op de woningmarkt in Breda is te groot aan het worden. Vooral het tekort aan goedkope en bereikbare woningen loopt te ver op. Iedereen met een idee voor tijdelijke of permanente oplossingen is welkom.

Lees verder
19 juni 2015

Werk maken van groene daken

Foto: SP
De Gemeenteraad heeft door het steunen van een motie van SP Breda en GroenLinks het College van B&W opgeroepen werk te maken van groene daken.  Daarmee gaat een langgekoesterde wens van SP Breda in vervulling en kan de stad zich aansluiten bij gemeenten zoals Rotterdam die met hun beleid al veel verder zijn op het gebied beplanting op daken. “Het is niet alleen veel mooier om te zien dan bitumen of grind”, zegt SP-gemeenteraadslid René Spiegels. “Het ontlast ook het riool omdat de plantjes regenwater vast houden. Daarnaast zuivert het de lucht van fijnstof en het zorgt voor verkoeling in de zomer. Redenen te over dus om snel het daklandschap van Breda te gaan vergroenen!”Lees verder
18 juni 2015

Betaal onterechte boetes terug!

Foto: www.nrc.nl
SP Breda is van mening dat in het kader van de Fraudewet onterecht geinde boetes moeten worden terugbetaald. Eind 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd soms te zwaar zijn, bijvoorbeeld omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet wel gaat aanpassen, maar niet van plan is boetes terug te betalen. "Diverse gemeenten hebben laten weten de boetes toch opnieuw te beoordelen en onterecht toegekende boetes wel terug te betalen," zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. "Wij willen weten of Breda bereid is dit goede voorbeeld te volgen!"

Lees verder
14 juni 2015

Red de zorg!

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda op de Grote Markt in Breda om handtekeningen te verzamelen voor de volkspetitie "Red de zorg". Ook werd er aandacht gevraagd voor de campagne "Er is genoeg voor iedereen". In amper twee uur tijd werden vele honderden handtekeningen verzameld. In totaal staat de teller in Nederland voor deze volkspetitie al boven de 300.000 stuks. Campagneleider Paul Marijnissen: “Dit is een duidelijk signaal aan het kabinet dat het toch echt anders moet. Het roer moet om voor een betere en voor iedereen toegankelijke zorg!”

Lees verder
12 juni 2015

Brede steun voor woonbeleid

Foto: SP
Het woonbeleid in Breda dat zich richt op enerzijds het behouden van de bestaande voorraad en anderzijds het toevoegen van nieuwe betaalbare woningen, kan op brede politieke steun rekenen. Dat bleek dinsdag uit de bespreking van de Alliantie 2015-2018 die door SP en PvdA op de agenda van de commissie ruimte was gezet. Hierin staan de gemaakte afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders. "Het besef dat er in Breda een tekort is aan betaalbare huizen is er bij alle fracties", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ook lijken alle partijen het erover eens dat we niet moeten blijven hangen in de verdeling van de schaarste maar dat er meer huizen moeten komen om al die woningzoekenden onderdak te bieden!"Lees verder

Pagina's