h

Wat is er aan de hand in de taxibranche?

15 februari 2017

Wat is er aan de hand in de taxibranche?

 Sinds eind vorige week is het onrustig onder taxichauffeurs in Breda. Zij vrezen dat (illegale) chauffeurs van buiten de stad de goede naam van de lokale taxibranche zullen verpesten. In drukke perioden rond bijvoorbeeld carnaval en het Jazzfestival komen zij in grote getalen naar Breda. De gemeente moet wat hen betreft sneller en harder ingrijpen. Wat vindt SP Breda hier eigenlijk van? Fractievoorzitter Bas Maes geeft antwoord op vijf vragen. 

Wat vindt SP Breda van het protest en de manier waarop dit is gebeurd?
Staken is een recht en ik heb veel waardering voor mensen die opkomen voor hun rechten. Ook de taxichauffeurs zouden liever gewoon hun ritten rijden in plaats van te staken. Ik kan me hun zorgen voorstellen en het zit ze blijkbaar zo hoog dat besloten is het werk tijdelijk neer te leggen. Een helder signaal dat er problemen zijn waar de gemeente en de taxibranche samen snel uit moeten komen.

Wat is uw mening over de wens van de chauffeurs om taxi's van buiten de stad te weren en de aanpak van illegale taxi's?
Landelijk is besloten dat de taxibranche een vrije markt is. Dit heeft tot zo’n chaos geleid dat veel gemeenten dit marktfalen weer deels hebben teruggedraaid door zelf te reguleren bijvoorbeeld met een verordening. In Breda is destijds echter besloten te werken met een vignet dat aangeeft dat de chauffeur voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Dat kan succesvol zijn om slechte taxichauffeurs buiten de deur te houden maar dan moet er natuurlijk wel worden gehandhaafd.

Bent u het met de chauffeurs eens dat de gesprekken tussen de gemeente en de branche te lang voortslepen?
Het is altijd goed om in gesprek te blijven met elkaar, daar zit wat mij betreft geen einddatum aan. Wat wel belangrijk is, is dat er vorderingen worden gemaakt. Dit is nu even een stap terug om er zo meteen hopelijk weer twee vooruit te zetten.

Ziet u heil in 'goede stratenkennis' als strenge eis?
Dat een taxichauffeur de lokale situatie kent en weet waar er bijvoorbeeld een straat open ligt of waar het druk is op een bepaald moment, is volgens mij zeer wenselijk. Samen met het rijden op de meter en voldoende rijvaardigheid zou dit een voorwaarde kunnen zijn voor het verkrijgen van een vignet.

Zo ja, hoe zou dit gehandhaafd moeten worden?
Dat lijkt mij iets om nader uit te werken door mensen die er meer verstand van hebben zoals de gemeente en de taxibranche zelf. Ik kan me voorstellen dat chauffeurs gevestigd moeten zijn in de regio Breda of anders een test moeten afnemen waaruit blijkt dat zij de lokale situatie voldoende kennen.

Reactie toevoegen

U bent hier