h
31 augustus 2015

Taart voor actievoerende politie

Foto: SP
Maandagochtend trakteerde SP Breda de politie op het kantoor aan de Mijkenbroek, op een taart in de vorm van een politiepet. De partij wil hen hiermee een hart onder de riem steken in de strijd voor een fatsoenlijke cao. Al sinds maart voert de politie actie hiervoor. Aanleiding zijn de teleurstellende voorstellen van de minister van Veiligheid en Justitie. Al vier jaar staat de politie op de nullijn, daar willen de politiebonden vanaf. SP-actievoerder Paul Marijnissen: “De politie staat dag en nacht voor ons klaar. Zij verrichten hun werk met gevaar voor eigen leven en gezondheid. Daar behoort erkenning en een fatsoenlijke salaris tegenover te staan. Die nullijn moet dus van tafel!”Lees verder
27 augustus 2015

Presentatie bestuursakkoord “Focus op vooruitgang”

Foto: Stadsfotograaf Breda
Donderdagavond presenteerden coalitiepartijen VVD, D66, SP en PvdA het bestuursakkoord Focus op vooruitgang. Hierin staan de afspraken die de partijen samen maakten over het te voeren beleid in Breda voor de komende jaren. Ook de inbreng van andere partijen en organisaties, is in het akkoord verwerkt. “Ik ben blij met de gedeelde waarden zoals een positief mensbeeld, een gemeente die meedenkt en dat de buurt de basis is”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Inhoudelijk is het voor ons van groot belang dat het sociaal beleid zoals dat is ingezet, wordt vervolgd.” 

Lees verder
25 augustus 2015

Patrick van Lunteren opnieuw voorgedragen als wethouder

Foto: SP
SP Breda schuift opnieuw Patrick van Lunteren (45) naar voren als wethouder. Samen met de burgemeester en vijf andere wethouders zal hij het nieuwe College van B&W gaan vormen. Van Lunteren, voormalig beleidsmedewerker voor de SP-Tweede Kamerfractie, was sinds 2014 al wethouder in het College dat kort voor de zomervakantie ten val kwam. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Binnen de SP is Patrick onomstreden en het vertrouwen in hem is dan ook groot. Hij is zonder twijfel de juiste man op de juiste plek. Wij wensen hem opnieuw veel succes.”Lees verder
20 augustus 2015

SP-leden positief over collegedeelname

Foto: SP
De leden van SP Breda hebben donderdagavond ingestemd met het resultaat van de onderhandelingen om te komen tot een nieuw bestuursakkoord. Afgelopen weken voerden VVD, D66, SP en PvdA samen gesprekken nadat GroenLinks het vertrouwen in de vorige coalitie had opgezegd. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Nu ook onze leden vertrouwen hebben in de voorgenomen plannen voor Breda, staat niets collegedeelname van SP Breda nog in de weg!”

Lees verder
17 juli 2015

Interview met SP-fractievoorzitter Bas Maes

Foto: SP
ZieBreda.nl interviewde SP-fractievoorzitter Bas Maes over het opstappen van GroenLinks en de gesprekken die gaande zijn. “De reden dat GroenLinks het college laat vallen is gezocht," zegt Maes. “Tegen de uitdrukkelijke wens van de raad in, heeft wethouder Akinci (GroenLinks) de sterke man die voor een werkelijk nieuw Breda’s museum moest gaan zorgen opzij geschoven. Nu zich wederom een meerderheid in de raad aftekende tegen de koers van de wethouder, heeft GoenLinks zelf de stekker eruit getrokken. Jammer en niet nodig wat ons betreft.”Lees verder
13 juli 2015

Weblog Patrick van Lunteren

Foto: SP
Schrijven we in Jip en Janneketaal? Oftewel, volgens het B1-niveau? Dat we ons de vraag stellen is al een teken aan de wand. Taalgebruik dat 80% van de Nederlanders begrijpt. Wie kan daar nou tegen zijn. Niemand dus. We zijn nu druk bezig met de begroting 2016. Boekhouder en Bredanaar begrijpen elkaar. Dat is mijn streven als wethouder Financiën. Dan moet er zeker wat aan de taal in de begroting gebeuren. Laat die vaagtaal  achterwege. Schrijf in je ‘moerstaal’. Hou op met die ellenlange opsommingen. Zet een punt in plaats van een komma. Korte zinnen lezen nu eenmaal lekkerder. Ik ben niet onder de indruk van woorden met meer dan 4 lettergrepen.Lees verder
12 juli 2015

Buurten in Doornbos-Linie

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda - ondanks de zinderende hitte - weer aan het buurten in de buurt. Ditmaal trok men Doornbos-Linie in en dan met name het gebied rondom de Kleine Geren. "Buurtbewoners geven aan dat zij hier erg prettig wonen. Natuurlijk zijn er wat klachten over zaken als stoepen die scheef aflopen  waardoor het water bij een hoosbui naar binnen loopt en over het gebrek aan groenonderhoud. Maar verder zijn mensen erg tevreden", zegt SP-raadslid Karen Vermariën. “Toch zijn er ook zorgen…"Lees verder
10 juli 2015

Nieuwe kans voor lang gekoesterde stadscamping

Foto: SP
SP Breda vraagt het College van B&W om de diverse partijen bij elkaar te brengen die samen een stadscamping op Seelig-zuid willen starten. Breda heeft al lang de wens voor een stadscamping als goedkope slaapplek voor toeristen in het centrum. Begin 2012 werd een motie van Leefbaar Breda aangenomen die opriep de mogelijkheid daartoe te onderzoeken. Helaas heeft dit onderzoek ondanks de vele braakliggende terreinen die onze stad telt, niet tot resultaat geleid. SP-raadslid Dirk Uijl: “Soms bleek een locatie te verontreinigd, dan weer wilde de eigenaar niet meewerken of was de locatie te ver uit het centrum om überhaupt nog van een stadscamping te kunnen spreken.”Lees verder
9 juli 2015

Werkbezoek SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling

Foto: SP
Woensdag bezocht SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling diverse plaatsen in West-Brabant die langs het spoor liggen, waaronder Breda. Smaling is woordvoerder milieu maar in Breda wellicht nog beter bekend als de formateur van de huidige coalitie in de stad. Met bewoners van de Driesprong en de Oosterhoutseweg ging hij in gesprek over de verwachte toename van goederentreinen richting Duitsland vanwege werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute. Eerder al constateerde SP Breda dat omwonenden slecht geïnformeerd zijn wat te doen bij een ongeval op het spoor en dat er behoefte is aan meer informatie. Die toezegging heeft SP Breda inmiddels gekregen en daar gaat ze het College aan houden.Lees verder
6 juli 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Afgelopen week liepen enkele collega’s met een witte anjer. Niet dat ze zelf een heldhaftig verleden hadden of stiekem een schavuit waren. Nee, het was vooral een eerbetoon aan de veteranen die voor ons op buitenlandse missie gingen. Blijkbaar hadden alle collega’s die toegestuurd gekregen. Ik heb hem niet gezien in Breda. Had graag even de kans gehad om te twijfelen of ik hem op zou doen.Lees verder

Pagina's