h

Nieuws van de afdeling

26 april 2022

SP komt op voor wijk- en dorpsbladen

Foto: Wijkblad Princenhage

De Bredase SP vindt het van groot belang dat bewoners van hun wijk of dorp goed weten wat er in hun buurt speelt. Wijk- en dorpsbladen spelen hierin een belangrijke rol. Helaas moesten wij onlangs lezen dat het papieren dorpsblad Princenhage stopt na 55 jaar. Dat terwijl het blad door veel mensen uit Princenhage als waardevol wordt gezien.

Lees verder
25 april 2022

Weer geen rekening gehouden met invalidenparkeerplaatsen chasseveld

Foto: SP

Helaas heeft de Bredase SP weer moeten constateren dat parkeerplaatsen voor mensen met een gehandicaptenparkeerkaart zijn opgeofferd voor een evenement. Dit zonder dat deze plaatsen in de directe omgeving op een andere locatie terug zijn gekomen.

Lees verder
20 april 2022

Dreigende dakloosheid door lange wachttijden sociale huur

Foto: CorporatieNL / CorporatieNL

Daarom heeft Michel Verschuren raadsvragen gesteld over mensen die op straat komen te staan nadat hun sociale, maar tijdelijke, huurcontract afloopt en er geen andere woonruimte is. Daarbij heeft hij gevraagd hoe het stadsbestuur ervoor wilt gaan zorgen dat er de komende jaren veel sociale woningen bijkomen.

Lees verder
16 april 2022

Bredase SP bij steunmanifestatie toeslagenouders

Foto: SP

Meerdere leden van de Bredase SP zijn zaterdag 16 april in Rotterdam geweest om hun steun aan de toeslagenouders te betuigen. Burgerraadslid voor de SP Dirk Uijl: “Terwijl Rutte zegt dat deze mensen nog jarenlang moeten wachten op hulp wordt bekend gemaakt dat mensen die teveel belasting over hun vermogen hebben betaald gecompenseerd worden. Elke dag dat dit schandaal langer duurt is bizar. Help de toeslagenouders!”

Lees verder
11 april 2022

Gaat breda voor 14?

Foto: SP

Recent zijn de vakbonden en de VNG tot een akkoord gekomen over een nieuw CAO voor gemeenten. In dit CAO staat dat het minimumloon voor gemeenteambtenaren minimaal 14 euro per uur gaat zijn. De Bredase SP is blij met deze afspraak. Het huidige wettelijke minimumloon is veel te laag, zeker nu er sprake is van een dalende koopkracht.

Lees verder
9 april 2022

Bredase SP bij open dag Afvalservice Breda

Foto: Michel Verschuren

“Onmisbaren”, zo moet je de medewerkers van onze Bredase afvalservice bestempelen. Zonder hen wordt Breda één grote puinzooi. Op zaterdag 9 april hielden zij open huis op het milieustation Slingerweg. De Bredase SP was ook op deze drukbezochte dag om daar te spreken met de toppers van onze afvalservice.

Lees verder

Pagina's

U bent hier