h
30 januari 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Afgelopen donderdag in De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur zijn ruim 300 mensen bij elkaar. VeiligThuis West Brabant trapt af. Per 1 januari zijn het voormalige Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling samengegaan in 1 nieuwe organisatie. Dat past goed in de nieuwe gedachte over zorg.Lees verder
28 januari 2015

Meldpunt Huur te Duur

Foto: SP
SP Breda sluit zich aan bij het landelijke meldpunt "Huur te duur". Hier kunnen huurders de steeds verder stijgende huurprijs van hun woning doorgeven. Meer en meer mensen hebben grote moeite maandelijks de huur te kunnen betalen. Ten gevolge van de door dit VVD/PvdA-kabinet ingevoerde verhuurdersheffing, stegen ook in Breda de afgelopen jaren de huren flink. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Voor een gemiddelde sociale huurwoning moet ook in onze stad 11% meer betaald worden dan twee jaar terug!”

Lees verder
24 januari 2015

Stop uitverkoop werknemers V&D!

Foto: SP
Zaterdag stond SP Breda aan de deur bij de V&D in Breda om medewerkers een hart onder de riem te steken. Het voorstel van V&D is om banen te schrappen, arbeidsvoorwaarden te verslechteren en het overige personeel 5,8% loon in te laten leveren. “Dat is onrechtvaardig en dom!” volgens SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Onrechtvaardig omdat het niet de schuld van werknemers is dat V&D in een lastig parket zit. En dom omdat gemotiveerde werknemers die met plezier naar hun werk gaan er juist voor zorgen dat het fijn winkelen is bij de V&D.”

Lees verder
23 januari 2015

Bewoners willen aan de slag met braakliggend terrein

Foto: SP
Omwonenden van het braakliggend terrein aan de Burgemeester Middelaerlaan en eigenaar van de grond WonenBreburg, gaan samen nadenken over tijdelijke invulling van dit terrein. Dat is het voorlopige resultaat naar aanleiding van een enquête die SP Breda eind vorig jaar hield en het gesprek dat daarop volgde met WonenBreburg. “Veel bewoners bleken zich te storen aan het met schots en scheve hekken afgesloten braakliggende terrein,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. “Bovendien gaven zo’n 40 omwonenden aan graag mee te helpen met een tijdelijke invulling zoals een speelterrein, ontmoetingsplek of moestuintjes.”Lees verder
21 januari 2015

Weblog Patrick van Lunteren

Ik heb het velen beloofd. Dan moet ik ook een keer los ook. Ik ga een blog bijhouden op de site van de Gemeente. Zodat heel Breda weet wat mij bezig houdt, wie ik zoal ontmoet en waar ik al die uren zo druk mee ben. Ik, als eerste door de SP afgevaardigde wethouder in Breda ooit. Een stad die de afgelopen decennia toch vooral gedomineerd is door meer rechts liberale ideeën en droombeelden.Lees verder
19 januari 2015

SP voert actie met medewerkers Thebe

Foto: SP
Maandag voerde SP Breda samen met andere afdelingen uit de regio en ongeveer honderd voormalig thuiszorgmedewerkers van Thebe, actie in het centrum van Tilburg. Die medewerkers zijn sinds half december hun baan niet meer zeker, omdat Thebe toen failliet is verklaard door de rechter. Vandaag stonden ze niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk op straat. Dit om duidelijkheid, goede arbeidsvoorwaarden en een fatsoenlijk salaris te eisen.Lees verder
15 januari 2015

Stefan Jaspers nieuw commissielid SP Breda

Foto: SP
Stefan Jaspers (26) is donderdagavond door de Gemeenteraad beëdigd als commissielid voor SP Breda. Hij zal zich in gaan zetten op de taakvelden algemene zaken, bestuurszaken en regionale samenwerking. Stefan heeft zich binnen de SP eerder ingezet voor de SP-jongeren van ROOD en als bestuurslid met in zijn portefeuille onder andere webbeheer en het afdelingsblad SK12. Jaspers: “Ik kijk uit naar een periode waarbij ik mij nog verder in kan zetten voor een mooier en socialer Breda!”

Lees verder
14 januari 2015

SP Breda blij met nieuwe burgemeester

Foto: ANP
Woensdagavond heeft de gemeenteraad besloten Paul Depla (PvdA) voor te dragen als de nieuwe burgemeester van Breda. De huidige burgemeester van Heerlen is ook volgens SP Breda de beste kandidaat. “Breda heeft in het functieprofiel gevraagd om iemand met ambitie en lef die de stad en de regio vooruit kan brengen,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Dat profiel past deze man als een maatpak.” 

Lees verder
12 januari 2015

Nieuwjaarsreceptie drukbezocht

Foto: SP
Zondag was er de traditionele nieuwjaarsreceptie van de SP in café Dok19. Ook dit jaar leek het weer drukker dan ooit en waren er weer veel SP-leden afgekomen op de gezelligheid. Maar ook vrijwel alle andere partijen waren vertegenwoordigd. "Andere partijen met wie we ook in 2015, zowel binnen als buiten de coalitie graag de samenwerking aangaan," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Zolang dat het doel - een eerlijker en socialer Breda - maar dichterbij brengt!"Lees verder
8 januari 2015

Breda stopt met bouwen voor de leegstand

Foto: SP
Tot grote tevredenheid van SP Breda gaat het college de plannen voor de bouw van nog meer kantoren in het stationsgebied drastisch naar beneden bijstellen.Tienduizenden vierkante meters kantooroppervlak waarvan SP Breda altijd gezegd heeft dat er geen behoefte aan is, worden nu alsnog geschrapt. "In de regio Breda staat al meer dan 200.000 vierkante meter kantoor leeg," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Dit zou dan ook bouwen voor de leegstand zijn geweest. Heel verstandig dat dit college dat ook in ziet!"Lees verder

Pagina's