h
24 december 2014

Gemeente, spreek Thebe aan op gedrag!

Foto: SP
SP Breda wil dat de Gemeente Breda zorginstelling Thebe om opheldering vraagt over het zelf aangevraagde faillissement van Thebe Huishoudelijke Hulp BV. Hierdoor verliezen 2.000 mensen hun baan en ruim 6.700 mensen hun vaste hulp. Deze zomer al dwong Thebe medewerkers genoegen te nemen met 20% minder salaris of ontslag. Het ontslag voor de ongeveer 90 mensen die niet ingingen op het aanbod, werd door het UWV in november nog afgewezen omdat Thebe een financieel gezond bedrijf is. “Het heeft er alle schijn van dat Thebe nu op een andere goedkope en slinkse manier van haar personeel af probeert te komen,” zegt SP-gemeenteraadslid Dirk Uijl. “Schandalig om zo met je mensen om te gaan!”

Lees verder
24 december 2014

Zorgen over veiligheid fietsers Speelhuislaan

Foto: SP
SP Breda vraagt aandacht van het college voor de veiligheid van fietsers in de Speelhuislaan. Tijdens het buurten in de buurt anderhalve week geleden, gaven meerdere bewoners van de Belcrum aan zich zorgen te maken over de verkeerssituatie langs de nieuw aangelegde laan. Volgens hen is  de rijbaan te smal voor zowel auto’s als fietsers. “Fietsers voelen zich niet veilig en komen in de verdrukking door auto’s die er langs willen,” zegt SP-gemeenteraadslid Karen Vermariën. “Volgens bewoners kiezen veel fietsers er daarom voor de stoep te gebruiken wat vervolgens daar weer tot onveilige situaties leidt.”Lees verder
23 december 2014

Fijne feestdagen en een strijdbaar 2015!

Foto: SP
SP Breda wenst iedereen fijne feestdagen en een strijdbaar 2015! Terugkijkend op 2014 mogen we constateren dat het een zeer succesvol jaar was voor de SP in Breda. Na een goed voorbereide campagne, verdubbelde de fractie van drie naar zes zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Door strategisch onderhandelen ging SP Breda zelfs voor het eerst mee besturen en dat nog wel als grootste coalitiepartij. Inmiddels is de nieuwe coalitie van SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda'97 goed op elkaar ingespeeld. Ook de eerste successen zijn geboekt, onder andere op het gebied van zorg, armoedebeleid, wonen en werkgelegenheid.Lees verder
22 december 2014

Geen pakket maar de zak met kerst!

Foto: SP
Een onbezorgde kerst is zo’n 2.000 thuiszorgmedewerkers van Thebe niet gegund. Daags voor de feestdagen kregen zij te horen dat Thebe ze van plan is te ontslaan. Maandag was er een informatiebijeenkomst in het Chassé-theater waarbij pers en politiek niet welkom waren. Dat laat SP Breda zich natuurlijk niet zeggen. “Dit nieuws is bij veel mensen ingeslagen als een bom,” zegt SP-gemeenteraadslid Dirk Uijl. “Wij staan hier uit solidariteit met al die mensen van de thuiszorg en willen samen met hen strijden voor het behoud van werk en een eerlijk loon!”Lees verder
20 december 2014

KERSTWENSEN VAN BREDA

Foto: SP
“Vreedzaamheid en tolerantie tegenover elkaar!” of “Weg met Rutte!”. Zomaar een greep uit de vele wensen die voorbijgangers zaterdag ophingen in de kerstboom van de SP. Natuurlijk was de SP ook dit jaar weer te vinden op de Grote Markt in Breda om de boom vol te hangen met de sociale, maatschappelijke en politieke wensen voor 2015. Onder het genot van een lekker bekertje warme chocolademelk kwamen de gesprekken al snel op gang.Lees verder
17 december 2014

Ieder kind de zorg die het verdient

Foto: SP
Ieder kind krijgt ook volgend jaar de zorg die het verdient. Dat was in de kern de boodschap van SP-wethouder Patrick van Lunteren tijdens de behandeling dinsdag van het plan Jeugdhulp 2015. Er was veel enthousiasme en steun in de Commissie Maatschappij. SP-gemeenteraadslid Karen Vermariën: "Wij zijn er als SP trots op hoe het college op een sociale wijze invulling geeft aan de nieuwe jeugdzorgtaken waarvoor wij als gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden."Lees verder
14 december 2014

WEG NAAR PASSEND WERK

Foto: SP
Tot grote tevredenheid van de SP, worden er belangrijke stappen gezet bij het beter begeleiden van mensen naar werk. Donderdag besprak de Commissie Economie over de nieuwe Participatiewet die de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk maakt voor nieuwe taken op dit gebied. “De SP geeft het college een compliment! Het beleid is sociaal gemaakt, ondanks het gebrek aan tijd en geld waar Den Haag de gemeenten mee opzadelt, “ zegt SP-gemeenteraadslid Jamal El Kaddouri. “Het gaat vooral over vier belangrijke punten, namelijk het niet zinloos hoeven te solliciteren, het deels in stand houden van de sociale werkplaats, geen verplichte tegenprestatie en de aandacht voor de manier van mensen benaderen.”Lees verder
14 december 2014

Buurten in de Belcrum

Foto: SP
Zaterdag was de SP Breda in de wijk Belcrum om van de inwoners te horen hoe zij het leven in de wijk Belcrum ervaren. Terwijl de kerstmarkt op de Speelhuislaan in volle gang was, liep de SP de deuren langs om in gesprek te gaan met bewoners. Vrijwel alle bewoners die SP Breda sprak, geven aan dat het er fijn wonen is. “Eén bewoner gaf zelfs aan er tot zijn dood te willen blijven wonen,” zegt SP-gemeenteraadslid Karen Vermariën. “Ook voelen mensen zich er veilig, hoewel er ook bewoners zijn die aangeven dat er mogelijk drugs gedeald wordt in de wijk.”Lees verder
10 december 2014

Lamlih genomineerd voor vrijwilligerspenning

Foto: SP
Daklozenkok Rahal Lamlih is genomineerd voor de Chris van Faassen-vrijwilligerspenning. Of Lamlih, die al tien jaar geheel vrijwillig dagelijks kookt voor dak- en thuislozen, die ook zal winnen wordt vrijdagavond bekend gemaakt. "Ondertussen werken we hard aan een definitieve oplossing voor het feit dat Rahal nog steeds geregeld weggestuurd wordt door de politie omdat hij overlast zou veroorzaken." zegt SP-commissielid Maurice Spapens. "Prijs of geen prijs, zeker met de winter op komst wil hij gewoon zijn goede werk kunnen doen!"Lees verder
5 december 2014

Raad steunt plan voor beheergroep

Foto: SP
Het idee van SP Breda om een beheergroep aan te stellen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied en zo betrokkenen weer in gesprek met elkaar te brengen, kon op brede steun van zowel gemeenteraad als wethouder rekenen. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van donderdag waar het bestemmingsplan ‘Buitengebied-Zuid’ op de agenda stond. Tot een besluit over het hele plan kwam het echter niet. Een voorstel dat de meest gevoelige passage uit het plan zou halen, uitbreiding van het aantal seizoenarbeiders wat op het erf mag verblijven, kon op 19 stemmen voor en 19 stemmen tegen rekenen. “Ik ben van mening dat we als Breda onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor goede opvang van seizoenarbeiders. We moeten onze problemen niet afschuiven op buurgemeenten zoals Zundert of voor ons uit blijven schuiven." zegt SP-gemeenteraadslid René Spiegels. "Daarom hadden we het plan liefst nu al aangenomen."Lees verder

Pagina's