h

14 november 2014

Begroting 2015 aangenomen

Donderdagavond is de Begroting 2015 door de gemeenteraad van Breda aangenomen. Dat gebeurde met een ruime meerderheid van 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Na een soms heftig maar ook constructief debat stemden uiteindelijk alleen VVD en D66 tegen. "In deze tijd waarin zoveel keuzes gemaakt moeten worden, ben ik heel blij dat de SP mede de koers bepaalt," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "En die gaat met deze begroting richting een eerlijker en socialer Breda!"

Lees verder
9 november 2014

Demonstratie Red de zorg!

Op zaterdag 8 november was ook SP Breda bij de demonstratie Red de zorg! in Den Haag. De campagne is in volle gang en wordt uitgevoerd door Abvakabo/FNV en ook veel SP-leden.  De stoet met duizenden demonstranten liep via de Tweede Kamer naar het Malieveld. Het protest richt zich tegen de sluiting van 800 verzorgingshuizen, het ontslag van 100.000 werknemers en de 2,9 miljard aan bezuinigingen in de zorg. De grote opkomst geeft aan dat steeds meer Nederlanders het niet langer pikken dat de zorg door dit kabinet wordt afgebroken!

Lees verder
7 november 2014

AVOND OVER ISIS GROOT SUCCES

Woensdag organiseerde SP Breda een informatieavond over het standpunt van de SP met betrekking tot ISIS en het geweld in het Midden-Oosten. Gastsprekers waren Younis Lutfula (SP Statenlid Utrecht en van Koerdische afkomst) en Harry van Bommel (SP Tweede Kamerlid). Gesproken werd over de complexiteit in het Midden-Oosten. Wie steunt nu eigenlijk welk land of groepering? Als je het ene land steunt, steun je daarmee dan niet ongewild een groepering die op de terroristenlijst staat? Kortom: het is heel complex en dat los je niet op met alleen maar bommen gooien.

Lees verder
5 november 2014

Wat leert Breda van misstanden woningcorporaties?

SP Breda wil dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties worden besproken met de Bredase corporaties. "Bestuurders, toezicht en politiek hebben gefaald en er zijn miljarden aan huurpenningen in verkeerde zakken verdwenen," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes.  "We moeten er in Breda voor zorgen dat misstanden zoals bij Laurentius of WSG uit Geertruidenberg nooit meer voor zullen komen!"

Lees verder
2 november 2014

Behandeling van de begroting 2015

Deze week werd in de verschillende raadscommissies de begroting 2015 besproken. Vier lange avonden verder mag geconstateerd worden dat het college, en dan in het bijzonder de wethouder financiën Patrick van Lunteren, deze test glansrijk heeft doorstaan. Naast de te verwachten steun van de coalitiepartijen SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97, mocht veel van wat er in de begroting staat ook op enthousiasme van de oppositie rekenen.

Lees verder
1 november 2014

Succesvolle regioconferentie voor SP Breda

De regioconferentie voor alle Brabantse SP-afdelingen is voor Breda succesvol verlopen. Niet alleen werden maar liefst drie Bredanaars gekozen tot kandidaat-statenlid voor de verkiezingen van maart 2015. Ook werd SP-bestuurslid Merian Marijnissen verkozen tot nieuwe regiovertegenwoordiger van West-Brabant. Zij volgt daarmee nu formeel Patrick van Lunteren op die eerder dit jaar die functie al neerlegde toen hij wethouder in Breda werd. “Het is voor ons een teken dat de afdeling Breda veel talent bevat,” zegt trotse voorzitter Cees Venderbos. “Ik wens iedereen veel succes in haar of zijn nieuwe rol en heb er alle vertrouwen in.”

Lees verder
1 november 2014

Rahal Lamlih in het zonnetje gezet

In een anonieme brief is het SBS6-programma "Wie goed doet" gevraagd of men Rahal Lamlih, die al jaren vrijwillig voor dak- en thuislozen kookt, ook iets goeds toe wilden laten doen komen. Vrijdag was het zo ver. Lamlih mocht niks weten anders zou het feestje niet door gaan. Met medewerking van onder meer Maurice Spapens, raadscommissielid voor de SP en politieke steun en toeverlaat van de weldoener,  lukte het om Lamlih ergens anders te laten koken zodat men thuis tv-opnamen kon maken. Ondertussen verzamelden zich mensen in de Houtmanstraat. Daar stond onder een rood doek een nieuwe mobiele keuken voor Lamlih.

Lees verder
31 oktober 2014

Werkgroep jeugd en politiek

Woensdag vond de eerste bijeenkomst van het nieuwe schooljaar plaats van de werkgroep jeugd en politiek onder aanvoering van SP gemeenteraadslid Karen Vermariën. Met deze werkgroep wil de Bredase gemeenteraad jongeren actief betrekken bij de lokale politiek. "Deze eerste bijeenkomst hebben diverse klassen 5VWO een politiek thema uitgekozen," zegt Vermariën. "Zij zullen dit samen met twee raadsleden verder uitwerken en het komend voorjaar vol overgave verdedigen in een heus raadsdebat. Het winnende idee zal dan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden!"

Lees verder
21 oktober 2014

“Een ontmoetingsplek in plaats van verloedering”

Zaterdag heeft SP Breda gebuurt in het Ginneken met de bewoners in de omgeving van het Schoolakkerplein. Aanleiding was een aantal klachten van bewoners over het al zeven jaar braakliggende terrein van de gesloopte Maycrete-woningen. SP Breda wil graag van de bewoners zelf horen wat zij weten over de plannen voor het terrein. Ook hoort de SP graag wat de bewoners zelf willen dat er met het terrein gebeurt, als (tijdelijke) invulling. “Veel buurtbewoners zijn al zo gewend dat ze niets meer horen over het braakliggende terrein, dat ze de moed hebben opgegeven dat er nog iets mee gaat gebeuren,” zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad.

Lees verder
20 oktober 2014

Interview met wethouder Patrick van Lunteren

Sinds mei 2014 is Patrick van Lunteren de eerste SP-wethouder in Breda. Hij heeft onder andere financiën, regio, bouwen en wonen, accommodaties en jeugd in zijn portefeuille. We vragen hem naar zijn ervaringen in zijn eerste half jaar als bestuurder van de stad.

Lees verder

Pagina's