h
23 juni 2015

SP Breda verlaat de Scheldestraat

Foto: SP
Afgelopen woensdag vergaderde de fractie en het bestuur van SP Breda voor het laatst in het buurthuis aan de Scheldestraat. Per 1 juli aanstaande gelden er namelijk nieuwe regels. Dan nemen de Gemeente Breda en Surplus voorlopig het beheer van het buurthuis over.  Vanwege de nieuwe openingstijden die gaan gelden is het ook voor SP Breda het moment om de Scheldestraat te verlaten. "We gaan de zomer gebruiken om te kijken waar we onze nieuwe uitvalsbasis gaan vestigen,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Er zijn al diverse ideeën geopperd waarbij we het liefst ook weer een mooi initiatief ondersteunen zoals destijds het redden van dit buurthuis.”Lees verder
19 juni 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
‘Dat huisje is te gek man’. Het was een bliksemactie om hem van de Provada in de RAI naar Breda te halen. En dan heb je ook wel wat, de Heijmans ONE op de Chassé Promenade was afgelopen week ‘talk of the town’. Precies dat is onze bedoeling. Onorthodoxe oplossingen hebben we nodig. De druk op de woningmarkt in Breda is te groot aan het worden. Vooral het tekort aan goedkope en bereikbare woningen loopt te ver op. Iedereen met een idee voor tijdelijke of permanente oplossingen is welkom.

Lees verder
19 juni 2015

Werk maken van groene daken

Foto: SP
De Gemeenteraad heeft door het steunen van een motie van SP Breda en GroenLinks het College van B&W opgeroepen werk te maken van groene daken.  Daarmee gaat een langgekoesterde wens van SP Breda in vervulling en kan de stad zich aansluiten bij gemeenten zoals Rotterdam die met hun beleid al veel verder zijn op het gebied beplanting op daken. “Het is niet alleen veel mooier om te zien dan bitumen of grind”, zegt SP-gemeenteraadslid René Spiegels. “Het ontlast ook het riool omdat de plantjes regenwater vast houden. Daarnaast zuivert het de lucht van fijnstof en het zorgt voor verkoeling in de zomer. Redenen te over dus om snel het daklandschap van Breda te gaan vergroenen!”Lees verder
18 juni 2015

Betaal onterechte boetes terug!

Foto: www.nrc.nl
SP Breda is van mening dat in het kader van de Fraudewet onterecht geinde boetes moeten worden terugbetaald. Eind 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd soms te zwaar zijn, bijvoorbeeld omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet wel gaat aanpassen, maar niet van plan is boetes terug te betalen. "Diverse gemeenten hebben laten weten de boetes toch opnieuw te beoordelen en onterecht toegekende boetes wel terug te betalen," zegt SP-gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. "Wij willen weten of Breda bereid is dit goede voorbeeld te volgen!"

Lees verder
14 juni 2015

Red de zorg!

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda op de Grote Markt in Breda om handtekeningen te verzamelen voor de volkspetitie "Red de zorg". Ook werd er aandacht gevraagd voor de campagne "Er is genoeg voor iedereen". In amper twee uur tijd werden vele honderden handtekeningen verzameld. In totaal staat de teller in Nederland voor deze volkspetitie al boven de 300.000 stuks. Campagneleider Paul Marijnissen: “Dit is een duidelijk signaal aan het kabinet dat het toch echt anders moet. Het roer moet om voor een betere en voor iedereen toegankelijke zorg!”

Lees verder
12 juni 2015

Brede steun voor woonbeleid

Foto: SP
Het woonbeleid in Breda dat zich richt op enerzijds het behouden van de bestaande voorraad en anderzijds het toevoegen van nieuwe betaalbare woningen, kan op brede politieke steun rekenen. Dat bleek dinsdag uit de bespreking van de Alliantie 2015-2018 die door SP en PvdA op de agenda van de commissie ruimte was gezet. Hierin staan de gemaakte afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en huurders. "Het besef dat er in Breda een tekort is aan betaalbare huizen is er bij alle fracties", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ook lijken alle partijen het erover eens dat we niet moeten blijven hangen in de verdeling van de schaarste maar dat er meer huizen moeten komen om al die woningzoekenden onderdak te bieden!"Lees verder
7 juni 2015

Steun voor winkelcentra Haagse Beemden

Foto: SP
Stijgende leegstand, dalende omzetten en een voorzieningenniveau onder druk. Dat is het niet rooskleurige beeld van de winkelcentra in de Haagse Beemden. Afgelopen donderdag heeft een meerderheid van de Gemeenteraad daarom ingestemd met een reservering van 1 miljoen euro om het tij voor de noodlijdende ondernemers te keren. "Ondanks alle waarschuwingen van onder andere de SP moest en zou destijds de Mega Jumbo er komen," zegt SP-gemeenteraadslid Dirk Uijl. "Nu die er eenmaal is, heeft de Gemeenteraad een ereschuld aan de Haagse Beemden om daar de voorzieningen overeind te houden. Deze investering is een goed begin bij het inlossen van die schuld!”Lees verder
5 juni 2015

Socialismedag

Foto: SP
De traditionele jaarlijkse Socialismedag van de Bredase SP-afdeling wordt dit jaar georganiseerd op zaterdagmiddag 20 juni. Op deze jaarlijkse scholings- en discussiedag wordt er tijd ingeruimd om uitgebreid stil te staan bij historische en actuele, lokale en internationale aspecten van het socialisme waaronder waar het heen moet met Griekenland en Syriza. In drie sessies worden inleidingen gegeven en is er ruimte voor levendige discussies.

Lees verder
5 juni 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Mag je alle dakkapellen wel over een kam scheren. Ik herinner me nog een discussie van een vier jaar geleden uit Prinsenbeek. Iemand moest na jaren zijn dakkapel alsnog afbreken omdat hij niet voldeed aan de voorschriften. Constructief verder niks mis mee en aan de achterkant van zijn woning. Bizar. En uiteindelijk na wat goede gesprekken op het stadskantoor ook niet doorgegaan gelukkig. Enige tijd geleden ben ik een stuk gaan fietsen met de mensen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Degenen die bouwplannen toetsen als er twijfels zijn. Waar kijken ze nu eigenlijk naar?Lees verder
3 juni 2015

Leden kiezen nieuwe bestuursleden

Foto: SP
Woensdagavond hebben de leden van SP Breda drie nieuwe bestuursleden gekozen. Geschiedenisleraar Michel Verschuren (30), advocaat Peter Schouten (58) en gepensioneerd bedrijfsleider Gerard van der Put (65) maken het negenkoppige bestuur nu weer compleet. Daarnaast werd zittend bestuurslid Stefan Jaspers (25) benoemd tot organisatie-secretaris. Ook werd er stilgestaan bij het afscheid van Merian Marijnissen die na bijna acht jaar stopt als bestuurslid. “We zijn Merian veel dank verschuldigd voor haar geweldige inzet en manier van werken”, zegt afdelingsvoorzitter Cees Venderbos. “We zullen haar missen in het bestuur en wensen haar veel plezier en succes met haar werk als regiovertegenwoordiger in West-Brabant en medewerker bij de Tweede Kamerfractie van onze partij!”Lees verder

Pagina's