h

Buurten in de buurt Doornbos-Linie

14 februari 2016

Buurten in de buurt Doornbos-Linie

Foto: SP
Zaterdag ging SP Breda Buurten in de Buurt in Doornbos. Met enige regelmaat krijgt de SP-raadsfractie klachten over automobilisten die er te hard rijden en straatdealers die er harddrugs verhandelen. Reden genoeg om samen de wijk in te trekken en de bewoners te vragen naar hun ervaringen.

Foto: SP
Om het te hard rijden aan te pakken werden alle lantarenpalen van Kleine Geeren en de helft van de Baliëndijk van 30 kilometer-protest-borden voorzien. Het viel op dat, toen de borden er hingen, er inderdaad door de meest automobilisten langzamer gereden werd. De grootste klacht blijft dat er vooral ‘s avonds en ‘s nachts veel te hard gereden wordt.

Gemeenteraadslid Maurice Spapens: “Het gemeentebestuur van Breda moet zorgen voor duidelijkere bebording, verkeer remmende maatregelen maar bovenal voor meer controle door de politie en het bekeuren van de overtreders.” Dit geldt ook voor de vele auto’s die op het trottoir zijn geparkeerd.

Het merendeel van de mensen geeft aan dat het goed wonen is in deze buurt, de meesten voelen zich er veilig. Er zijn wel inbraken in de wijk. Contacten hierover met de wijkagent zijn goed. Buurtbewoners melden dat wijkagent nog maar parttime in de buurt aanwezig is.

Voor het veiligheidsgevoel zou het goed zijn om een permanente wijkagent te hebben.

Het bedrijventerrein, een strook langs het spoor aan de Koelemei is rommelig en verouderd. Er is veel vrachtverkeer en met name tijdens werktijden kan er door de buurtbewoners niet of nauwelijks geparkeerd worden.

Het vele zwerfvuil langs het spoor draagt niet bij aan een aangename en veilig woonbuurt. Dit zou door de buurtbewoners samen kunnen worden aangepakt, maar door het verdwijnen van het buurthuis is een groot deel van de sociale cohesie van de wijk weggevallen. Een enkeling geeft aan nog iets voor de wijk te doen. Het merendeel woont en werkt.

Spapens: “Hier liggen kansen voor de wijk om een te worden. Het buurthuis als een centrale plek in de wijk waar alles samen komt, waar plannen kunnen worden gemaakt voor de toekomst van Doornbos. Dat zou bijvoorbeeld de kroeg bij het winkelcentrum kunnen zijn, of een ruimte bij het ouderencentrum.”

Over het winkelcentrum zijn de meeste mensen tevreden. Wat men vooral mist is een mogelijkheid om te pinnen en geld op te nemen. Spapens: “Een pinautomaat is onmisbaar voor een leefbare buurt”.

De mensen vinden het wonen in deze buurt fijn “Als dat véél te hard aangepakt wordt. En die harddrugs dealende straathandelaartjes. Dan wordt het alleen maar fijner!” aldus een buurtbewoner.

SP Breda heeft met de 30km protestborden actie alvast een voorzet gegeven.

Reactie toevoegen

U bent hier