h

23 maart 2015

Burgemeester Depla te gast bij Karaktûr

Foto: SP
Zondag was niemand minder dan Bredaas nieuwe burgemeester Paul Depla te gast bij politiek café Karaktûr. Het politieke café wordt georganiseerd door mensen uit verschillende politieke partijen en vond zondagmiddag plaats in het Stadhuis aan de Grote Markt. Ondanks het stralende lenteweer was de opkomst goed. “Mensen zijn benieuwd naar onze nieuwe eerste burger en blij dat politiek café Karaktûr weer opgestart is.” Zegt Bas Maes, medeorganisator van het evenement. Lees verder
20 maart 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Cora belde me van de week. Ze zoekt met spoed een betaalbare woning voor haar en haar kinderen. Bij de corporaties komt ze er niet tussen. Of ik daar niet wat aan kan doen. Tussen Cora en die woning staan helaas contigenten, bouwclaims en duizend praktische bezwaren. Hoe leg je dat nu uit aan een wanhopige moeder? Als er zoveel vraag is naar goedkope woningen, waarom wordt er dan niet gebouwd? Ze staat niet alleen. Naast Cora hebben we in Breda een flinke klus te klaren met een wachtlijst van dik 30.000 woningzoekenden en de huisvesting van 1000 studenten, 800 seizoensarbeiders en 300 vluchtelingen met een verblijfstatus.Lees verder
19 maart 2015

Groei SP in Breda zet door

Foto: SP
De steun voor de SP in Breda is ook bij de Provinciale Statenverkiezingen opnieuw flink gegroeid. Stemde in maart 2014 bij de toen al historische overwinning nog 1 op de 9 Bredanaars op de SP. Een jaar later is dat maar liefst 1 op de 7. De partij blijft daarmee na VVD en D66, de derde partij onder de Bredase kiezers. "Wanneer je beseft dat de opkomst historisch laag was, is dat extra knap. Traditioneel blijven linkse stemmers namelijk eerder thuis," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "De groei is er dus nog lang niet uit!"Lees verder
18 maart 2015

Reken af, stem SP!

Foto: SP
Vandaag is het woord aan de kiezer. Eigenlijk is de keuze simpel: stemt u links, sociaal en dus SP? Of blijft het rechts en liberaal en gaat uw stem naar de regeringspartijen VVD en PvdA of partijen die negen van de tien keer het beleid steunen zoals D66, CDA, ChristenUnie en SGP? Alleen een grote SP zal leiden tot een werkelijke koerswijziging. Naar links! Wanneer u uw stem op de SP uitbrengt, denkt u dan ook aan onze lokale kandidaten Joep van Meel (nr. 6) en Maurice Spapens (nr. 8). Ook zij staan te popelen om Noord-Brabant 100% sociaal te maken!  

Lees verder
17 maart 2015

ROOD: Bredase verhuurder is Huisjesmelker van het Jaar

Foto: SP
ROOD, jong in de SP heeft de huisbaas Marcel van Hooijdonk uitgeroepen tot ‘Huisjesmelker van het Jaar 2015’. De oneervolle titel wordt ieder jaar uitgereikt aan de slechtste huisbaas, corporatie of bemiddelaar van Nederland. Hij verhuurt onder andere woningen in Utrecht, Amsterdam, Nieuwegein en Breda. Van Hooijdonk brengt het leven van zijn huurders in gevaar door veiligheidseisen aan zijn laars te lappen. ROOD-voorzitter Merel Stoop: “Dit is één van de ergste huisbazen die wij ooit zijn tegengekomen bij de verkiezing. Brandonveiligheid, intimidatie, torenhoge huren, huisontruimingen: de klachtenlijst is eindeloos. Hij is één van de vele huisbazen die op schandalige wijze profiteert van de woningnood.” Als prijs ontving van Hooijdonk een gouden brandblusser.Lees verder
17 maart 2015

Mensen niet slachtoffer van chaos PGB

Foto: SP
  SP Breda vindt dat mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) niet het slachtoffer mogen worden van de voort durende chaos bij de uitbetaling. Volgens de berichtgeving in de media zouden de problemen steeds verder opgelost zijn. Dit neemt echter niet weg dat er een forse achterstand is ontstaan. Deze problemen zijn niet van de een op de andere dag opgelost. Mensen hebben met geld moeten schuiven of wellicht moeten lenen, waardoor er nu andere tekorten zijn ontstaan. “Het kan niet zo zijn dat hulpbehoevende mensen door geklungel van dit kabinet in de financiële problemen terecht komen” stelt Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda.Lees verder
15 maart 2015

Breda kleurt tomatenrood

Foto: SP
De laatste zaterdag voor de verkiezingen is er door veel partijen campagne gevoerd. Geen enkele partij was echter zo massaal aanwezig in de binnenstad van Breda als de SP. Onder aanvoering van SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen gingen ruim twintig enthousiaste campagnevoerders het gesprek aan met het winkelend publiek en deelden campagnemateriaal uit. Campagneleider Paul Marijnissen: “Veel mensen beseffen inmiddels het belang van deze verkiezingen en de unieke kans die dit biedt om af te rekenen met het kabinet van VVD en PvdA!”

Lees verder
13 maart 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Een middagje lesgeven aan groep 6 van het Noorderlicht levert veel wijze lessen op. Die kids weten al aardig hoe het zit. Waar denken ze aan bij geld? Miljonair worden of zelfs biljoenair. Vooral aan het kopen van leuke dingen, spelletjes als Black Ops II en make-up. En even doordenkend komen ze ook op het betalen van de huur, de belasting en het gas, water en licht. Het allerbelangrijkste wat je altijd moet kopen is toch wel, eten en drinken.Lees verder
12 maart 2015

Goede ideeën voor 2016

Foto: SP
Donderdag spraken de leden van de Gemeenteraad over wat er wat hun betreft prioriteit moet hebben in het beleid voor 2016. Ondanks dat de hoofdlijnen ervan vastgelegd liggen in het coalitieakkoord Ruimte en verbinding, is er ook beperkt ruimte voor aanvullende goede ideeën. “Wat SP Breda betreft blijft het coalitieakkoord leidend en gaat het college door op de ingeslagen weg,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “We willen echter wel extra aandacht vragen voor een drietal zaken: de bejegening van mensen bij ATEA, de hulp aan mensen die door alle bezuinigingen het hoofd amper boven water kunnen houden en de nog altijd toenemende leegstand in Breda.”Lees verder
8 maart 2015

Geen oncontroleerbare tussenlagen

Foto: SP
 SP Breda is van mening dat er geen democratisch oncontroleerbare tussenlagen mogen ontstaan. Na onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de Bredase gemeenteraad evenals in veel andere steden, onvoldoende zicht en grip heeft op de vele zogenaamde 'verbonden partijen'. Dit zijn de in totaal 27 BV's, NV's, stichtingen, verenigingen, samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen waarin Breda een belang heeft. "De raad moet kunnen controleren of iedere euro nuttig wordt besteed," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Van tientallen miljoenen euro's is dat nu niet met zekerheid te zeggen. Dat moet snel beter!"

Lees verder

Pagina's