h
17 maart 2015

Mensen niet slachtoffer van chaos PGB

Foto: SP
  SP Breda vindt dat mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) niet het slachtoffer mogen worden van de voort durende chaos bij de uitbetaling. Volgens de berichtgeving in de media zouden de problemen steeds verder opgelost zijn. Dit neemt echter niet weg dat er een forse achterstand is ontstaan. Deze problemen zijn niet van de een op de andere dag opgelost. Mensen hebben met geld moeten schuiven of wellicht moeten lenen, waardoor er nu andere tekorten zijn ontstaan. “Het kan niet zo zijn dat hulpbehoevende mensen door geklungel van dit kabinet in de financiële problemen terecht komen” stelt Dirk Uijl, raadslid voor de SP in Breda.Lees verder
15 maart 2015

Breda kleurt tomatenrood

Foto: SP
De laatste zaterdag voor de verkiezingen is er door veel partijen campagne gevoerd. Geen enkele partij was echter zo massaal aanwezig in de binnenstad van Breda als de SP. Onder aanvoering van SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen gingen ruim twintig enthousiaste campagnevoerders het gesprek aan met het winkelend publiek en deelden campagnemateriaal uit. Campagneleider Paul Marijnissen: “Veel mensen beseffen inmiddels het belang van deze verkiezingen en de unieke kans die dit biedt om af te rekenen met het kabinet van VVD en PvdA!”

Lees verder
13 maart 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Een middagje lesgeven aan groep 6 van het Noorderlicht levert veel wijze lessen op. Die kids weten al aardig hoe het zit. Waar denken ze aan bij geld? Miljonair worden of zelfs biljoenair. Vooral aan het kopen van leuke dingen, spelletjes als Black Ops II en make-up. En even doordenkend komen ze ook op het betalen van de huur, de belasting en het gas, water en licht. Het allerbelangrijkste wat je altijd moet kopen is toch wel, eten en drinken.Lees verder
12 maart 2015

Goede ideeën voor 2016

Foto: SP
Donderdag spraken de leden van de Gemeenteraad over wat er wat hun betreft prioriteit moet hebben in het beleid voor 2016. Ondanks dat de hoofdlijnen ervan vastgelegd liggen in het coalitieakkoord Ruimte en verbinding, is er ook beperkt ruimte voor aanvullende goede ideeën. “Wat SP Breda betreft blijft het coalitieakkoord leidend en gaat het college door op de ingeslagen weg,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “We willen echter wel extra aandacht vragen voor een drietal zaken: de bejegening van mensen bij ATEA, de hulp aan mensen die door alle bezuinigingen het hoofd amper boven water kunnen houden en de nog altijd toenemende leegstand in Breda.”Lees verder
8 maart 2015

Geen oncontroleerbare tussenlagen

Foto: SP
 SP Breda is van mening dat er geen democratisch oncontroleerbare tussenlagen mogen ontstaan. Na onderzoek van de Rekenkamer blijkt dat de Bredase gemeenteraad evenals in veel andere steden, onvoldoende zicht en grip heeft op de vele zogenaamde 'verbonden partijen'. Dit zijn de in totaal 27 BV's, NV's, stichtingen, verenigingen, samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen waarin Breda een belang heeft. "De raad moet kunnen controleren of iedere euro nuttig wordt besteed," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Van tientallen miljoenen euro's is dat nu niet met zekerheid te zeggen. Dat moet snel beter!"

Lees verder
8 maart 2015

Op campagne in de Haagse Beemden

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda in de Haagse Beemden om de mensen op te roepen om op 18 maart af te rekenen met dit VVD/PvdA-kabinet. Bij winkelcentrum Heksenwiel werden weer sponsjes en flyers uitgedeeld en de nodige gesprekjes gevoerd. Ook aanwezig was SP-wethouder Patrick van Lunteren: “Ook hier horen we veel reacties van het winkelend publiek dat ze zeker zullen gaan stemmen. Toch weten veel mensen nog niet precies waarop. Mijn advies aan hen mag duidelijk zijn: reken af met dit kabinet en stem SP!”Lees verder
6 maart 2015

Invloed MOTI ingeperkt

Foto: MOTI
De invloed van MOTI in de werkgroep voor een nieuw museaal concept in Breda, is flink ingeperkt. Donderdag werd in de gemeenteraad een mede door de SP ingediend voorstel, aangenomen. “In het oorspronkelijke plan had MOTI alle troeven in handen: een flinke delegatie in de werkgroep, de huisvesting in de Boschstraat waar het nieuwe museum wellicht komt en tot slot het instemmingsrecht van de Raad van Toezicht van MOTI,” zegt SP-raadslid Jamal El Kaddouri. “Voor de SP was dat onacceptabel. Breda wil geen MOTI maar een werkelijk nieuw museum dat een breed publiek aanspreekt!”Lees verder
5 maart 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Als je de moed en doorzettingsvermogen hebt, dan kan het. Dan kan je als wethouder, raad en ambtelijk apparaat de invulling van de begroting overlaten aan de Bredanaars. Dat was de boodschap van voormalig Schepen Willem Frederick Schiltz afgelopen vrijdag in Antwerpen. Een mooie en nuttige ontmoeting op onze onconventionele ontdekkingsreis, die ons al veel bijzondere ontmoetingen opleverde. Niet altijd makkelijk uitleggen aan u en de gemeenteraad. Maar een nieuw avontuur instappen zonder duidelijke plan en zonder de weg te kennen, vraagt om vertrouwen.Lees verder
3 maart 2015

Kandidaat-Statenlid Maurice Spapens

Foto: Claudia Broekhoff Fotografisch
Voor Bredanaars die tijdens de Provinciale Statenverkiezing graag stemmen op iemand uit de buurt, is er goed nieuws. Maar liefst twee actieve leden van SP Breda staan op een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. Op plaats 6 is dat bestuurslid Joep van Meel en op plaats 8 commissielid Maurice Spapens. Om kennis met hen te maken, stellen ze zich kort voor en geven ze antwoord op een aantal belangrijke en minder belangrijke vragen. Ditmaal aan het woord: Maurice Spapens uit Breda.Lees verder
1 maart 2015

Op campagne in Tuinzigt en de Heuvel

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda in Tuinzigt en de Heuvel om campagne te voeren voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart aanstaande. Door een grote groep enthousiaste campagnevoerders werd het winkelend publiek getrakteerd op folders, sponsjes en natuurlijk stemadvies. Veel passanten reageerden dat zij dit VVD/PvdA-kabinet graag zien vertrekken. “Aan de reacties te horen van de mensen is mijn verwachting dat de opkomst best wel eens hoog kan worden,” zegt campagneleider Paul Marijnissen. “Mensen zijn er echt klaar mee en willen afrekenen met dit kabinet. Dat kan door te stemmen op de SP!”Lees verder

Pagina's