h
28 november 2014

Thema-avond nieuwe zorgtaken

Foto: SP
"Een beginnend dementerende mevrouw van bijna honderd waar ik al jaren over de vloer kom, zal het binnenkort zonder mij moeten doen," zegt een aanwezige thuiszorgmedewerkster op de thema-avond die SP Breda woensdag organiseerde. Zij wordt binnenkort, na jaren van trouwe dienst, op straat gezet. Niet omdat haar thuiszorgorganisatie geen werk heeft, maar omdat men weigert mensen in vaste dienst te nemen. Op de avond waarop Tweede Kamerlid Tjitske Siderius en wethouder Patrick van Lunteren (beiden SP) de nieuwe zorgtaken van de gemeente toelichtten, kwam al snel naar voren dat er nog een wereld te winnen is in de zorg; zowel voor patiënten als voor personeel.Lees verder
25 november 2014

Juist corporaties moeten stoppen met antikraak

SP Breda vindt dat juist woningcorporaties het goede voorbeeld moeten geven door te kiezen voor tijdelijke verhuur in plaats van antikraak. Bewoners van de Lage Kant en Nieuwe Inslag met een antikraakcontract moesten hun huis enkele weken terug verlaten in verband met de voorgenomen sloop van deze flats. Nu de sloop na de vondst van vleermuizen met een half jaar is uitgesteld, wordt er opnieuw antikraak ingezet. “Voor mij is dit een voorbeeld van hoe er met antikraakbewoners wordt gesold,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Door het gebrek aan betaalbare woonruimte groeit het aantal panden waarin antikraak zit en ontstaat er een hele generatie rechteloze huurders.”

Lees verder
23 november 2014

Buurten in de buurt Heusdenhout

Zaterdag trok SP Breda de wijk Heusdenhout in om met bewoners in gesprek te gaan. Op de vragen of het fijn wonen is en of men zich veilig voelt, gaf men veelvuldig hetzelfde bevestigende antwoord. "Is dan alles koek en ei?" zegt SP-raadscommissielid Maurice Spapens. "Nee, ook hier speelt er het nodige rondom parkeren en verkeersveiligheid. Ander opvallend puntje was dat de korf voor de gevallen bladeren niet terug is gekeerd dit jaar."

Lees verder
21 november 2014

Snel oplossing voor problemen communicatie politie

Binnen twee weken komt er een steunmast in het centrum van Breda om de communicatieproblemen van de hulpdiensten te verhelpen. Dat bleek afgelopen donderdag uit de antwoorden van locoburgemeester Bergkamp op vragen van SP Breda en VVD Breda. Aanleiding was het bericht van politievakbond ACP dat politie en andere hulpdiensten elkaar niet meer goed konden bereiken sinds er een steunmast verdween uit de binnenstad. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nu toegezegd binnen twee weken een nieuwe steunmast te plaatsen. “Hoewel ACP al twee jaar klaagt bij het ministerie, werd er steeds geen actie ondernomen,” zegt Karen Vermariën, raadslid voor SP Breda. “Met tussenkomst van de raad en kordaat optreden van het college, is er nu in een recordtijd een oplossing gevonden. Super!”

Lees verder
18 november 2014

Kan politie instaan voor veiligheid binnenstad?

Kunnen hulpdiensten wel voldoende met elkaar communiceren in de Bredase binnenstad zodat die ook veilig is? Die vraag gaat SP Breda samen met VVD Breda voorleggen aan de Burgemeester aanstaande donderdag in de Commissie Bestuur. Aanleiding is het bericht van politievakbond ACP dat politie en andere hulpdiensten elkaar niet meer goed kunnen bereiken via het C2000-systeem sinds er een steunmast is verdwenen uit de binnenstad. “Als je beseft hoeveel mensen de binnenstad bezoeken dan ben ik hier best wel van geschrokken,” zegt SP-gemeenteraadslid Karen Vermariën. “De politie zorgt voor onze veiligheid, maar wij moeten er voor zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen!”

Lees verder
14 november 2014

Begroting 2015 aangenomen

Donderdagavond is de Begroting 2015 door de gemeenteraad van Breda aangenomen. Dat gebeurde met een ruime meerderheid van 22 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Na een soms heftig maar ook constructief debat stemden uiteindelijk alleen VVD en D66 tegen. "In deze tijd waarin zoveel keuzes gemaakt moeten worden, ben ik heel blij dat de SP mede de koers bepaalt," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "En die gaat met deze begroting richting een eerlijker en socialer Breda!"

Lees verder
9 november 2014

Demonstratie Red de zorg!

Op zaterdag 8 november was ook SP Breda bij de demonstratie Red de zorg! in Den Haag. De campagne is in volle gang en wordt uitgevoerd door Abvakabo/FNV en ook veel SP-leden.  De stoet met duizenden demonstranten liep via de Tweede Kamer naar het Malieveld. Het protest richt zich tegen de sluiting van 800 verzorgingshuizen, het ontslag van 100.000 werknemers en de 2,9 miljard aan bezuinigingen in de zorg. De grote opkomst geeft aan dat steeds meer Nederlanders het niet langer pikken dat de zorg door dit kabinet wordt afgebroken!

Lees verder
7 november 2014

AVOND OVER ISIS GROOT SUCCES

Woensdag organiseerde SP Breda een informatieavond over het standpunt van de SP met betrekking tot ISIS en het geweld in het Midden-Oosten. Gastsprekers waren Younis Lutfula (SP Statenlid Utrecht en van Koerdische afkomst) en Harry van Bommel (SP Tweede Kamerlid). Gesproken werd over de complexiteit in het Midden-Oosten. Wie steunt nu eigenlijk welk land of groepering? Als je het ene land steunt, steun je daarmee dan niet ongewild een groepering die op de terroristenlijst staat? Kortom: het is heel complex en dat los je niet op met alleen maar bommen gooien.

Lees verder
5 november 2014

Wat leert Breda van misstanden woningcorporaties?

SP Breda wil dat de conclusies en aanbevelingen uit het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties worden besproken met de Bredase corporaties. "Bestuurders, toezicht en politiek hebben gefaald en er zijn miljarden aan huurpenningen in verkeerde zakken verdwenen," zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes.  "We moeten er in Breda voor zorgen dat misstanden zoals bij Laurentius of WSG uit Geertruidenberg nooit meer voor zullen komen!"

Lees verder
2 november 2014

Behandeling van de begroting 2015

Deze week werd in de verschillende raadscommissies de begroting 2015 besproken. Vier lange avonden verder mag geconstateerd worden dat het college, en dan in het bijzonder de wethouder financiën Patrick van Lunteren, deze test glansrijk heeft doorstaan. Naast de te verwachten steun van de coalitiepartijen SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97, mocht veel van wat er in de begroting staat ook op enthousiasme van de oppositie rekenen.

Lees verder

Pagina's