h
29 mei 2015

Bespreking Jaarverslag

Foto: SP
Donderdag besprak de commissie bestuur het Jaarverslag 2014. Hierin legt het College van B&W verantwoording af over de bestedingen van het afgelopen jaar. Uit het jaarverslag en de accountantsverklaring blijkt dat er in Breda solide financieel beleid gevoerd wordt. "We zien echter dat er afgelopen jaar - alhoewel het al beter gaat dan voorheen - toch weer geld op de plank blijft liggen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Zolang 1 op de 4 gezinnen in Geeren-Zuid nog onder de armoedegrens leeft, zal ik niet rusten tot dat de laatste cent van dat geld de mensen heeft bereikt die het nodig hebben!"Lees verder
23 mei 2015

Er is genoeg voor iedereen

Foto: SP
Donderdagavond trok SP Breda door de binnenstad met de campagne "Er is genoeg voor iedereen". Aan het winkelend publiek werd aandacht gevraagd voor het grote verschil tussen armen en rijken in Nederland. We leven in een rijk land. Toch hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. “De 10 procent rijkste Nederlanders heeft tweederde van alle rijkdom in handen”, zegt campagneleider Paul Marijnissen. “Ook kleine ondernemers betalen netjes hun belastingen, terwijl multinationals worden geholpen zoveel mogelijk belasting te ontwijken.”Lees verder
22 mei 2015

Meldpunt ATEA

Foto: SP
Er komt een apart meldpunt bij ATEA voor werkzoekenden en voor mensen die werken in  de sociale werkvoorziening. Dit is dinsdag toegezegd door wethouder Bob Bergkamp in de commissie economie na vragen van SP Breda. “Dat is goed nieuws”, zegt SP- gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. “Sinds begin dit jaar bestaat er al een meldpunt voor vragen en klachten maar de naam daarvan “Verbeterpunt Zorg”, zorgde voor veel onduidelijkheid.” Lees verder
22 mei 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Een jaar geleden werd ik wethouder van Breda. Een mooi moment. Bij de verdeling van taken kreeg ik de Financiën erbij. Saaie kost met 300 pagina’s vaagtaal over besteding van geld. Mijn eerste gedachte was: Hoe ga ik dat nou hip maken? En helder en duidelijk verwoorden. Het gaat wel over ons geld, 600 miljoen euro van ons belastinggeld. Dat moet ik kunnen uitleggen aan u. En nog veel mooier, op de besteding er van moet u direct invloed kunnen hebben. Die gedachte is inmiddels een mooi avontuur met Breda Begroot.Lees verder
17 mei 2015

Samen naar NAC

Foto: SP
Op uitnodiging van SP Breda genoten zondagmiddag asielzoekers van AZC De Boschpoort van de wedstrijd NAC tegen FC Groningen. Ook waren inwoners van de stad uitgenodigd die normaal gesproken niet 20 euro voor een kaartje kunnen missen. Aanleiding voor het middagje NAC is het ‘stoelenarrangement’ uit 2013. De Gemeente heeft sindsdien honderd stoelen in het stadion die iedere wedstrijd door een andere politieke partij ingevuld mogen worden. “Ik ben geen voorstander van de vermenging van Gemeente en NAC,“ zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Maar gegeven de huidige situatie, ben ik blij dat we deze mensen toch een leuke middag aan konden bieden!”  Lees verder
17 mei 2015

Bewoners Driesprong: overlast goederentreinen

Foto: SP
Vooruitlopend op een bezoek van SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling aan de Driesprong, ging SP Breda gisteren alvast in gesprek met omwonenden van het spoor.  Huis-aan-huis werden mensen geraagd of ze last hadden van geluidsoverlast van de huidige treinen en of ze op de hoogte waren van toename aan goederentreinen in de toekomst. René Spiegels, gemeenteraadslid voor de SP: “Het viel op dat de meeste mensen weinig last hebben van de personentreinen maar van goederentreinen des te meer. Men schrikt hiervan ’s nachts regelmatig wakker. Zorgelijk want juist het aantal goederentreinen dat door de Bredase wijken gaat rijden, zal enorm toenemen de komende jaren.”Lees verder
14 mei 2015

Speelmiddag Geeren-Zuid groot succes!

Foto: SP
Eind april organiseerde SP Breda, samen met onder andere Thuis op straat, Grote Broer/Grote Zus, Gemeente Breda, WonenBreburg, AlleeWonen, Buurtpreventie, Albert Heijn, De Nieuwe Bredanaar en de IJscoboer een speelmiddag voor de kinderen van Geeren-Zuid. Burgemeester Paul Depla van Breda verzorgde samen met Ayman, één van de zeer betrokken jongeren, de opening van het trapveldje aan  Jacob Romanstraat-Daniël Marotstraat. SP-fractiemedewerker en medeorganisator Pieter Teurlings: “De kinderen konden voetballen, schminken, stoepkrijten, spelletjes doen, kickboksen en nog veel meer. De kinderen hadden het zeer naar hun zin. Het was één groot feest!”.Lees verder
11 mei 2015

Buurten in de Vestingsstraat

Foto: SP
Zaterdag ging SP Breda in gesprek met de bewoners van de Vestingsstraat. In 2013 trokken zij nog samen op om asbestsanering en groot onderhoud af te dwingen bij verhuurder WonenBreburg. Nu dat inmiddels heeft plaatsgevonden ziet alles er op het oog keurig uit in de straat. “Buiten veel positieve geluiden waren er echter toch ook nog wel klachten”, zegt SP-gemeenteraadslid René Spiegels. “Met name de strikte handhaving op het gebied van bijvoorbeeld serres en volières  doet de wenkbrauwen fronsen. Ik zal WonenBreburg vragen wat de aanleiding hiervoor is en of we er niet tot ieders tevredenheid uit kunnen komen.”Lees verder
10 mei 2015

Kaalplukken Attero onacceptabel

Foto: Attero
 SP Breda wil opheldering over het kaalplukken van afvalverwerker Attero door het beleggingsfonds Waterland. Attero werd in 2014 voor 170 miljoen door het beleggingsfonds overgekocht van diverse provincies en gemeenten, waaronder Breda. Nog geen jaar later graait het fonds al 183 miljoen uit de kas en brengt daarmee het voortbestaan van de afvalverwerker in gevaar. “Ik wil dat Breda navraag doet bij Gedeputeerde Staten dat destijds verantwoordelijk was voor de verkoop”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Hoe kan het gebeuren dat door de belastingbetaler opgebracht geld nu in de zakken verdwijnt van graaiende beleggers?”Lees verder
7 mei 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
“Wethouder, wil je mee uit eten nadat je de eerste paal hebt geslagen?”
“Uit eten met wie?”
“Met de projectontwikkelaar, makelaar etc.”
“Ik ben allang blij dat ze kunnen bouwen in deze tijd."
"Ja, maar ze willen iets terug doen voor de stad. Desnoods een goed doel."
Kinderboerderij Parkhoeve in Breda Noord kreeg vervolgens een cheque van 500 euro aangeboden door de projectontwikkelaar. Daar kunnen ze heel wat leuke dingen voor doen, ook voor de mensen die straks nieuw in Waterdonken komen wonen.Lees verder

Pagina's