h
23 april 2018

Boom Teijchinélaan gered dankzij buurtbewoners en SP

Foto: SP

Op vrijdag 20 april werden buurtbewoners van de Teijchinélaan onaangenaam verrast door een bord in de straat waarop de kap van een monumentale kastanjeboom werd aangekondigd. Navraag in de buurt leerde dat er een brief was verstuurd naar de bewoners van vier adressen, waarvan twee adressen niet eens bestonden. Naar aanleiding van een vermeende klacht uit de buurt is door Surplus (eigenaar van de grond waarop de boom staat) een opdracht verleend aan een bedrijf om de boom te rooien. Buurtbewoners klommen in de pen en kwamen uit bij de SP. “Deze boom moet blijven. De buurvrouw van de boom werd er emotioneel van toen ze hoorde dat de kastanjeboom waar ze al meer dan 40 jaar naast woont gekapt werd.” Aldus SP-burgerraadslid Michel Verschuren, die maandagochtend aanwezig was.  

Lees verder
21 april 2018

Protestactie bij hostel Night Flight

Foto: SP

Omwonenden en SP voerden zaterdagmiddag actie voor de deur bij het overlast gevende hostel Night Flight. Donderdagavond nog gaf burgemeester Paul Depla in de gemeenteraad aan dat hij het hostel hard gaat aanpakken wanneer zij opnieuw de regels overtreden. Omwonenden ervaren al drie jaar lang bijna ieder weekend overlast van grote groepen gasten die rondom het hostel blijven hangen en lawaai en rotzooi veroorzaken. “Dit is het eerste weekend na de toezegging van de burgemeester dat er meer zal worden gecontroleerd en strenger gehandhaafd”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “We zullen het zien. Als er weer gedoe is en de handhavers van de gemeente geven opnieuw niet thuis, dan kan de burgemeester erop rekenen dat de acties gewoon doorgaan. De mensen pikken het halfzachte optreden tot nu toe simpelweg niet meer.”

Lees verder
20 april 2018

Burgemeester gaat Night Flight hard aanpakken

Foto: SP

Burgemeester Paul Depla voelt zich gesteund door omwonenden en de SP, om het overlastgevende hostel Night Flight hard aan te pakken. Dat zei hij donderdagavond tijdens de debatraad in antwoord op vragen van de SP. Extra controles moeten ervoor zorgen dat ook de politie en gemeenteambtenaren vaker overtredingen constateren zodat het hostel hard aangepakt kan worden. “De woorden van de burgemeester lieten niets aan duidelijkheid te wensen over”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Maar mooie woorden horen deze mensen al drie jaar. We wachten het ondertussen niet lijdzaam af maar gaan door met acties totdat de overlast stopt. Te beginnen met aanstaande zaterdag wanneer we voor de deur van het hostel gaan demonstreren.”

Lees verder
19 april 2018

Van kas naar kasteel

Foto: Waterschap Brabantse Delta

Vrijdagmorgen is SP Breda evenals veel andere politieke partijen, uitgenodigd door VVD, D66 en PvdA  om mee te komen praten over het coalitieakkoord. Plaats van handelen is kasteel Bouvigne. In reactie hierop schreven we de volgende open brief aan formateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen.

Lees verder
19 april 2018

Omwonenden en SP samen in actie tegen overlast Night Flight

Foto: SP

Dat het seizoen voor vrijgezellenfeesten weer is begonnen, is de omwonenden van hostel Night Flight niet ontgaan. De al drie jaar durende overlast van dronken, schreeuwende en tegen de ruiten kotsende jongeren, is weer in alle hevigheid losgebarsten. “Sommige mensen slapen ieder weekend op de bank omdat de slaapkamer aan de voorgevel grenst”, zegt omwonende Patricia van den Boogaart. “Zelf ben ik binnen het complex verhuisd naar een ander appartement omdat dat aan de andere kant ligt.” Aanstaande zaterdag gaan de omwonenden daarom actievoeren bij het hostel voor de deur. Van den Boogaart: “Of het helpt weet ik niet, maar we moeten toch wat? Ik weiger de situatie zoals die nu is te accepteren!”

Lees verder
17 april 2018

Tzorg dreigt thuiszorgmedewerkers niet te betalen

Foto: SP

SP Breda wil dat Breda thuiszorgaanbieder Tzorg aanspreekt op de wijze waarop zij met hun personeel omgaan. Sinds ongeveer drie weken heeft Tzorg, die onder andere actief is in Breda, een nieuw urenregistratiesysteem. Van thuiszorgmedewerkers ontvingen wij signalen waaruit blijkt dat zij in hun (vrije) weekend hun uren moeten bevestigen voor hun werkgever. “Doen zij dit niet, dan stelt Tzorg dat zij die medewerkers niet meer uitbetalen”, zegt SP-burgerraadslid Inge Verdaasdonk. “Medewerkers vertellen ons daarnaast dat lang niet elke thuiszorgmedewerker al overweg kan met dit nieuwe systeem. En ook dat de techniek met enige regelmaat hapert, waardoor zij hun uren niet eens kunnen bevestigen. Uit de werkwijze spreekt van Tzorg spreekt geen respect voor het harde en belangrijke werk dat thuiszorgmedewerkers doen!”

Lees verder
16 april 2018

Ook Bredase subsidie verstrekt aan foute Jumbo's?

Foto: SP

Afgelopen weekeinde bereikte ons het zorgwekkende nieuws dat de Jumbo in onder andere Ulvenhout werknemers onder valse voorwendselen, met leugens en dreigementen, medische gegevens en bewijsstukken afhandig maakt. Het bedrijf handelde onwettig door te schrijven dat werknemers verplicht zijn de gegevens te verschaffen. Dat het werknemersbestand aan de hand van deze informatie werd doorgelicht op mogelijkheden om subsidie aan te vragen, daar werden werknemers niet over geïnformeerd. "Dit deden zij naar eigen zeggen ‘met de beste bedoelingen’ om mensen met een beperking aan het werk te helpen", zegt SP-raadslid Boi Boi Huong. "Ik twijfel aan de goede bedoelingen van Jumbo. Deze actie lijkt er vooral op gericht om subsidie binnen te harken op mensen die toch al in dienst waren. Subsidies die daarom niet ten goede komen aan werkgevers die wel van plan zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuw aan te nemen." Na het breken van stakingen op de distributiecentra en het omzeilen van de bonden bij het afsluiten van cao’s, lijkt dit een volgende dubieuze manier van Jumbo om zo min mogelijk uit te geven aan personeel. Huong: "Ik wil van wethouder Marianne de Bie (D66) weten of er op deze wijze ook geld van de Gemeente Breda bij Jumbo terecht is gekomen en wat zij hiertegen gaat ondernemen."

Lees verder
13 april 2018

SP Breda steunt stakende leraren

Foto: SP

Vrijdag staken de leraren in het basisonderwijs opnieuw voor minder werkdruk en een beter salaris. En ook ditmaal konden zij rekenen op de steun van SP Breda die hen een bezoekje bracht en iets lekkers meenam. Op de De Werft in de Haagse Beemden, de Petrus en Paulus in Boeimeer en De Fontein in Brabantpark ging het team van de SP in gesprek met de juffen en meesters over de toenemende werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs. “Een juf vertelde over een klas met maar liefst 38 kleuters en hoe dat moet als er één bijvoorbeeld moet worden verschoond vanwege een ongelukje”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Of de leraren op De Fontein die de staking van vandaag aangrepen om de administratie bij te werken zodat ze dat ditmaal niet in de avonduren of het weekend hoeven te doen.”

Lees verder
13 april 2018

Ego’s en eigenbelang staan stabiele meerheidscoalitie in de weg

Foto: SP

Het voorstel van de informateur om met VVD, D66 en PvdA een coalitie te gaan vormen, voldoet niet aan de opdracht van een stabiele meerderheidscoalitie. Samen hebben de partijen een minimale meerderheid van 21 zetels en hopen op gedoogsteun van nieuwkomer 50PLUS. Gisterenavond werd in de raad het voorstel van informateur Bert Wijbenga Van Nieuwenhuizen besproken. “Dit is geen stabiele meerderheidscoaltie. Dit is een houtje-touwtje-coalitie die én niet stabiel is, én bovendien geen meerderheid heeft. VVD, D66 en PvdA haalden samen nog geen 47% van de stemmen”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. De reden dat Breda door deze partijen wordt opgezadeld met een vechtraad en een instabiel stadsbestuur is volgens SP Breda een platte strijd om het pluche. Maes: “VVD wil hoe dan ook één wethouder meer dan D66. D66 weigert hun tweede wethouder op te geven. Daarmee zijn vijf van de zes poppetjes al ingepikt en dat maakt een stabiele meerderheid van vier partijen onmogelijk. Het gaat om ego’s en eigenbelang, niet om het belang van Breda!”

Lees verder
11 april 2018

Pak overlast schoolplein Heuvel aan

Foto: SP

Bewoners van wooncentrum De Brink in de wijk Heuvel hebben al jarenlang overlast van mensen die buiten schooltijd, rondhangen op het schoolplein van basisschool De Parel.  Het gaat bijvoorbeeld over grote groepen die hun afval en behoeften, als dan niet in een luier, op het schoolplein achterlaten en bijzonder veel lawaai maken. “Ook hebben bewoners al meerdere keren melding gemaakt van drugs dealende jongeren maar er wordt weinig tot niet gehandhaafd”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “Er is inmiddels een enquête geweest onder bewoners van De Brink. De voorstellen die nu echter worden gedaan om de overlast aan te pakken, zijn niet naar tevredenheid van de omwonenden.” SP Breda trekt aan de bel bij het College van B&W en wil dat de overlast eindelijk echt aangepakt wordt.

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda