h

SP opent Meldpunt Leerlingenvervoer

5 september 2023

SP opent Meldpunt Leerlingenvervoer

Foto: SP

De Bredase SP opent via haar site een ‘meldpunt Leerlingenvervoer’. Via social media, telefoon en e-mail krijgt de SP-fractie veel verhalen onder ogen waarin de organisatie van het vervoer misgaat, met schrijnende gevolgen.

Een leerling die simpelweg wordt vergeten, of een leerling die niet meer bij vriendjes zit, terwijl dit voor het welbevinden van het kind extra belangrijk is. Ieder kind is gebaat bij rust en regelmaat en dat telt dubbel voor kinderen in het speciaal onderwijs. Maar helaas, in Breda en andere gemeenten binnen onze regio gaat dit juist mis. Ouders en kinderen zitten met de handen in het haar omdat Connexxion het vervoer niet op orde heeft. Maar ook in de toewijzing van leerlingenvervoer is er sinds de nieuwe verordening veel onduidelijk en gaan er zaken mis. De Bredase SP roept iedereen op om via hun website hun verhaal te doen.

De Bredase SP maakt zich al langer zorgen over aanbestedingen in de zorg en ook hier zien we er een voorbeeld van. “De zorg is geen markt. Het vervoer van leerlingen naar een school of dagbesteding waar de leerlingen het beste gedijen moet goed geregeld zijn. Dat laat je niet over aan de goedkoopste aanbieder.” Aldus woordvoerder Michel Verschuren van de Bredase SP-fractie. De SP vindt dat de overheid ervoor moet zorgen dat het vervoer goed op orde is en niet overgelaten moet worden aan marktpartijen. Het raakt Verschuren: “Dit raakt aan het welbevinden en de gezondheid van mensen. De leerlingen zijn overgeleverd aan de zorg van anderen, dat past niet bij een organisatie die gericht is op winst maken.”

Mensen die hun verhaal willen doen gaan naar https://breda.sp.nl/leerlingenvervoer

U bent hier