h

Nog geen oplossing leerlingenvervoer

25 september 2023

Nog geen oplossing leerlingenvervoer

Foto: SP

Op donderdag 21-9 ondervroeg de Bredase SP wethouder Van Drunen over de problemen bij het leerlingenvervoer. De wrange conclusie is dat er geen oplossing is op de korte termijn, hoewel er volgens het college keihard wordt gewerkt op het Stadskantoor. "Het is één grote bak ellende" vertelde SP-raadslid Michel Verschuren en hij kon dat onderbouwen met de verhalen van de mensen in het rapport naar aanleiding van het meldpunt. Op de publieke tribune zaten op dat moment een groot aantal ouders die een aantal keer stevig moesten zuchten en na het vragenhalfuur weggingen zonder oplossing.

De Bredase SP houdt het meldpunt open (https://breda.sp.nl/leerlingenvervoer) en roept nog steeds iedereen op hun melding te doen via het meldpunt. De wethouder heeft Connexxion in gebreke gesteld en kan nu handhaven en andere aanbieders benaderen. Ook komt er deze week een mogelijkheid beschikbaar voor ouders en anderen om geld terug te vragen als er onkosten zijn gemaakt door eigen vervoer. 

Later dit jaar zal de wethouder de conclusies delen van twee evaluaties en die zijn wat de SP betreft hard nodig. Verschuren: "Dit mag geen tweede keer voorkomen. Prioriteit is iedereen nu veilig en goed vervoer te geven, daarna een herhaling volgend jaar voorkomen." Als de problemen op korte termijn niet afnemen, gelijkblijven of zelfs toenemen dan zal de Bredase SP stevigere maatregelen, zoals een spoeddebat zeker inzetten. De afdeling staat in contact met veel ouders, maar zoek vooral contact met de SP op als dat nodig is via het meldpunt.

U bent hier