h

Geef snel duidelijkheid over nieuw onderzoek rubbergranulaat

16 februari 2017

Geef snel duidelijkheid over nieuw onderzoek rubbergranulaat

Foto: SP
 Gisteren kwam Zembla in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) met nieuw onderzoek naar buiten over het rubbergranulaat dat voor kunstgrasvelden wordt gebruikt. De resultaten van het onderzoek staan haaks op de uitkomsten van het RIVM dat eind vorig jaar concludeerde dat sporten op rubbergranulaat veilig is. "Eerdere uitzendingen van het programma over dit onderwerp deden landelijk veel stof opwaaien en hebben ook in Breda geleid tot veel ongeruste ouders en sportclubs", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Om nieuwe onrust te voorkomen vragen wij het college snel met een reactie te komen en duidelijkheid te geven."  

In tegenstelling tot recent onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar aanleiding waarvan SP, D66 en CDA vragen stelde in de raadsvergadering van december, wijst nieuw onderzoek met proefdieren van de Vrije Universiteit Amsterdam uit dat er stoffen in het rubbergranulaat vrijkomen die mogelijk gezondheidseffecten bij mensen kunnen veroorzaken. Maes: "Ik wil van het college weten of dit nieuwe onderzoek aanleiding is om het standpunt ten aanzien van sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat aan te wijzigen."

Klik hier voor de vragen die SP Breda heeft gesteld aan het College van B&W

Reactie toevoegen

U bent hier