h

Campagne

13 maart 2018

Op de koffie bij SP-lijsttrekker Bas Maes

Foto: SP

Aanstaande vrijdag organiseert SP Breda een huiskamerbijeenkomst in de Haagse Beemden bij SP-lijsttrekker Bas Maes thuis. Iedereen is van harte welkom om mee te praten, vragen te stellen of de discussie aan te gaan. Ook SP-wethouder Patrick van Lunteren en Tweede Kamerlid Michiel van Nispen zullen aanwezig zijn. “De verkiezingen gaan natuurlijk over goede zorg, betaalbaar wonen en armoedebestrijding”, zegt Maes. “Deze avond biedt een mooie gelegenheid om eens wat dieper in te gaan op deze, maar ook alle andere onderwerpen die voor mensen van belang zijn. Koffie en fris staan in ieder geval klaar. En neem gerust iemand mee!”

Lees verder
12 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor studenten.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Huisjesmelkers en pandjesbazen maken misbruik van het tekort aan woningen voor studenten. Ze proppen normale rijtjeshuizen vol en vragen hiervoor vaak de hoofdprijs. Ook voor omwonenden is het niet altijd een pretje als het merendeel van de huizen in de straat wordt omgebouwd voor kamerbewoning. We scherpten daarom de regels voor kamerbewoning aan, maar niet voordat we afspraken ook 1.000 extra studentenwoningen te bouwen. Door een groter aanbod kan de gemiddelde prijs naar beneden, voorkomen we overlast en nemen we huisjesmelkers de wind uit de zeilen!

Lees verder
11 maart 2018

Even voorstellen: Maurice Spapens

Foto: SP

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, stellen onze kandidaat-raadsleden zich kort aan je voor. Daarnaast nemen ze je mee naar de favoriete plek in hun buurt en vertellen ze je waar zij de komende jaren – in de raad en op straat! - samen met de inwoners van Breda voor gaan strijden. Ditmaal is Maurcie Spapens aan het woord, raadslid en de nummer 7 van onze kandidatenlijst.

Lees verder
11 maart 2018

SP Breda in Hoge Vucht

Foto: SP

Zaterdag was SP Breda in de Hoge Vucht. Daar gingen we op het winkelcentrum en aan de deur in gesprek met bewoners. We riepen hen op om 21 maart vooral te gaan stemmen, natuurlijk het liefst op de SP. “We krijgen heel veel enthousiaste reacties van de mensen hier”, zegt SP-lijsttrekker Bas Maes. In de Hoge Vucht zette de SP zich onder andere in voor kinderboerderij Parkhoeve in de Wisselaar, het openhouden van Buurthuis Geeren-Noord en een speelplek voor de jeugd van Geeren-Zuid.  Maes: ““De mensen zijn heus niet vergeten wat we hier allemaal samen met hen, gedaan hebben voor de wijk. Ook buiten verkiezingstijd!”

Lees verder
10 maart 2018

Boi Boi Huong in debat in Teteringen

Foto: SP
Vrijdagavond organiseerde de dorpsraad van Teteringen een verkiezingsdebat in dorpshuis ’t Web. Kandidaat-raadslid Boi Boi Huong nam het daar namens de SP op tegen kandidaten van de overige partijen. Er kwamen diverse thema’s aan bod waaronder betaalbaar wonen en de zorg. “Een paar jaar terug verklaarden partijen als VVD, D66 en CDA de SP nog voor gek als we begonnen over meer betaalbare woningen”, zegt Huong. “Dankzij onze wethouder Patrick van Lunteren heeft er een trendbreuk plaatsgevonden op woonbeleid en lijkt iedereen overtuigd van de noodzaak.” En over zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): “Iemand die zorg nodig heeft moet daar geen boete voor betalen. Daarom schaft de SP de eigen bijdrage voor de Wmo af!”
Lees verder
10 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor Tuinzigt.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Met de woningcorporaties maakte SP-wethouder Patrick van Lunteren een eind aan de explosief stijgende huren. Hierdoor bleven veel huizen betaalbaar. Samen met buurtbewoners streden we – met succes! - voor een muurschildering ter nagedachtenis aan de veel te vroeg overleden kickbokslegende Ramon Dekkers. Dankzij de inzet van SP, maar vooral van de buurtbewoners zelf, kon De Nieuwe Meidoorn open blijven en is het weer de woonkamer van de wijk geworden. Boykes Speelhoeve werd opgeknapt en het centrale plein wordt binnenkort aangepakt!  

Lees verder
9 maart 2018

Samen leven: SP Breda veroordeelt discriminatie, in iedere vorm

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld werden op hartverwarmende wijze opgenomen in de Bredase samenleving. Doelgroepen zoals zorgbehoevenden, statushouders en voormalig dak- en thuislozen zijn verspreid en kleinschalig opgevangen. Gemengde wijken en dorpen zijn van belang. Alleen wanneer mensen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen op straat, op school of op het werk kan je spreken van samen leven. Toch komt ook in Breda nog altijd discriminatie voor op basis van wie je bent of waar je in gelooft. SP Breda veroordeelt discriminatie. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Zo demonstreerden wij tegen onrecht in Palestina en de haatzaaiers van Pegida en de PVV.

Lees verder
8 maart 2018

SPeld duikt op in wijken en dorpen

Foto: SP

Inwoners van het Ginneken, Bavel en de Haagse Beemden werden afgelopen week verrast doordat er ineens een levensgrote SPeld in de straat stond. Op deze ludieke wijze wil SP Breda in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, markeren waar zij de afgelopen vier jaar allemaal successen heeft behaald. Zo streed de partij samen met inwoners in het Ginneken tegen rattenoverlast, in Bavel tegen een geitenstal en voor CPO en meer betaalbare woningen en in de Haagse Beemden voor winkelcentrum Heksenwiel en de doorstarts van Buurthuis Gageldonk. “Met de verkiezingen voor de deur duikelen partijen over elkaar heen om de mensen van alles te beloven”, zegt SP-lijsttrekker Bas Maes. “Wij herinneren de mensen er met de SPeld aan dat wij er ook buiten verkiezingstijd voor hen waren. De SP is een partij waar je ook na de verkiezingen nog wat aan hebt. Daarom maken wij het verschil!”

Lees verder
8 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor Gageldonk.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in Gageldonk, Haagse Beemden. Buurtbewoner Peter sloot zich op in het Glazen Bushok om aandacht te vragen voor het verdwijnen van de halte aan de Merodelaan. Met het draaien van kerstplaatjes werd ook geld ingezameld voor Serious Request. Dankzij de inzet van de SP maar vooral omwonenden, maakte Buurthuis Gageldonk (voorheen De Beemdentil) na jaren van stilstand een doorstart en is het inmiddels weer de woonkamer van de buurt. Samen met inwoners en winkeliers streden we – met succes! - voor de leefbaarheid in de buurt tegen de komst van nog meer winkels bij Stada Stores.

Lees verder
7 maart 2018

Even voorstellen: Inge Verdaasdonk

Foto: SP

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, stellen onze kandidaat-raadsleden zich kort aan je voor. Daarnaast nemen ze je mee naar de favoriete plek in hun buurt en vertellen ze je waar zij de komende jaren – in de raad en op straat! - samen met de inwoners van Breda voor gaan strijden. Ditmaal is Inge Verdaasdonk aan het woord, burgerraadslid en de nummer 6 van onze kandidatenlijst.

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda

U bent hier