h

Even voorstellen: Pierre van Leent

14 maart 2018

Even voorstellen: Pierre van Leent

Foto: SP

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, stellen onze kandidaat-raadsleden zich kort aan je voor. Daarnaast nemen ze je mee naar de favoriete plek in hun buurt en vertellen ze je waar zij de komende jaren – in de raad en op straat! - samen met de inwoners van Breda voor gaan strijden. Ditmaal is Pierre van Leent aan het woord, vakbondsman en onze nummer 8 van de kandidatenlijst.

1. Wat moet de kiezer over jou weten?  Ik ben Pierre van Leent, geboren in Terheijden in 1951 en in 1979 naar Breda verhuisd. Ik ben getrouwd en heb een zoon, die in Arnhem woont. Wij hebben een hond. Ik ben in 2015 vervroegd met pensioen gegaan om invulling te geven aan een adviseurschap bij CNV Connectief, afdeling Overheid en Publieke Diensten. Ik ben vorig jaar februari lid geworden van de SP met de bedoeling iets te kunnen betekenen voor enerzijds de SP en anderzijds de burgers van Breda. De terreinen, waar ik me het meest thuis voel, zijn het woon- en grondbeleid, natuur en milieu, infrastructuur enzovoorts.  Daarnaast heb ik een goed doorzicht in de financieel economische aangelegenheden van de overheid.

2. Wat is jouw favoriete plek in de buurt van waar je woont? Ik woon in een van de oudste buurten van de Haagse Beemden, Kievitsloop. Een van de, vind ik, mooiste plekjes is de waterpartij in de buurt van het scoutinggebouw aan de Somerweide. Ik ben niet de enige, want er zwemt de laatste drie jaar een zwanenpaar rond, dat al twee jaar achtereen een nest jongen heeft voortgebracht, vorig jaar zelfs met 7 jongen.  Dat was een prachtig gezicht, op enig moment 9 volwassen zwanen, die door de waterlopen zwommen en vaak in colonne.

3. Waar ga jij de komende jaren voor strijden? Speerpunten voor mij zijn onder andere de zorg voor een gezonde natuur en daaraan ten grondslag liggend gezond milieu,  het stimuleren van de zo noodzakelijke woningbouw, met name ook sociale woningbouw en een passend grondbeleid daarvoor, het betaalbaar maken voor iedereen van het verwijderen van asbest in en op woningen en het voor iedereen financieel mogelijk maken over te kunnen schakelen naar CO2 vrije energiesystemen.

Kortom een uitdaging, die veel werk met zich gaat brengen, maar belangrijke gemeenschappelijke  doel en dient.

U bent hier