h

Campagne

10 maart 2018

Boi Boi Huong in debat in Teteringen

Foto: SP
Vrijdagavond organiseerde de dorpsraad van Teteringen een verkiezingsdebat in dorpshuis ’t Web. Kandidaat-raadslid Boi Boi Huong nam het daar namens de SP op tegen kandidaten van de overige partijen. Er kwamen diverse thema’s aan bod waaronder betaalbaar wonen en de zorg. “Een paar jaar terug verklaarden partijen als VVD, D66 en CDA de SP nog voor gek als we begonnen over meer betaalbare woningen”, zegt Huong. “Dankzij onze wethouder Patrick van Lunteren heeft er een trendbreuk plaatsgevonden op woonbeleid en lijkt iedereen overtuigd van de noodzaak.” En over zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): “Iemand die zorg nodig heeft moet daar geen boete voor betalen. Daarom schaft de SP de eigen bijdrage voor de Wmo af!”
Lees verder
10 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor Tuinzigt.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Met de woningcorporaties maakte SP-wethouder Patrick van Lunteren een eind aan de explosief stijgende huren. Hierdoor bleven veel huizen betaalbaar. Samen met buurtbewoners streden we – met succes! - voor een muurschildering ter nagedachtenis aan de veel te vroeg overleden kickbokslegende Ramon Dekkers. Dankzij de inzet van SP, maar vooral van de buurtbewoners zelf, kon De Nieuwe Meidoorn open blijven en is het weer de woonkamer van de wijk geworden. Boykes Speelhoeve werd opgeknapt en het centrale plein wordt binnenkort aangepakt!  

Lees verder
9 maart 2018

Samen leven: SP Breda veroordeelt discriminatie, in iedere vorm

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld werden op hartverwarmende wijze opgenomen in de Bredase samenleving. Doelgroepen zoals zorgbehoevenden, statushouders en voormalig dak- en thuislozen zijn verspreid en kleinschalig opgevangen. Gemengde wijken en dorpen zijn van belang. Alleen wanneer mensen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen op straat, op school of op het werk kan je spreken van samen leven. Toch komt ook in Breda nog altijd discriminatie voor op basis van wie je bent of waar je in gelooft. SP Breda veroordeelt discriminatie. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Zo demonstreerden wij tegen onrecht in Palestina en de haatzaaiers van Pegida en de PVV.

Lees verder
8 maart 2018

SPeld duikt op in wijken en dorpen

Foto: SP

Inwoners van het Ginneken, Bavel en de Haagse Beemden werden afgelopen week verrast doordat er ineens een levensgrote SPeld in de straat stond. Op deze ludieke wijze wil SP Breda in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, markeren waar zij de afgelopen vier jaar allemaal successen heeft behaald. Zo streed de partij samen met inwoners in het Ginneken tegen rattenoverlast, in Bavel tegen een geitenstal en voor CPO en meer betaalbare woningen en in de Haagse Beemden voor winkelcentrum Heksenwiel en de doorstarts van Buurthuis Gageldonk. “Met de verkiezingen voor de deur duikelen partijen over elkaar heen om de mensen van alles te beloven”, zegt SP-lijsttrekker Bas Maes. “Wij herinneren de mensen er met de SPeld aan dat wij er ook buiten verkiezingstijd voor hen waren. De SP is een partij waar je ook na de verkiezingen nog wat aan hebt. Daarom maken wij het verschil!”

Lees verder
8 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor Gageldonk.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in Gageldonk, Haagse Beemden. Buurtbewoner Peter sloot zich op in het Glazen Bushok om aandacht te vragen voor het verdwijnen van de halte aan de Merodelaan. Met het draaien van kerstplaatjes werd ook geld ingezameld voor Serious Request. Dankzij de inzet van de SP maar vooral omwonenden, maakte Buurthuis Gageldonk (voorheen De Beemdentil) na jaren van stilstand een doorstart en is het inmiddels weer de woonkamer van de buurt. Samen met inwoners en winkeliers streden we – met succes! - voor de leefbaarheid in de buurt tegen de komst van nog meer winkels bij Stada Stores.

Lees verder
7 maart 2018

Even voorstellen: Inge Verdaasdonk

Foto: SP

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, stellen onze kandidaat-raadsleden zich kort aan je voor. Daarnaast nemen ze je mee naar de favoriete plek in hun buurt en vertellen ze je waar zij de komende jaren – in de raad en op straat! - samen met de inwoners van Breda voor gaan strijden. Ditmaal is Inge Verdaasdonk aan het woord, burgerraadslid en de nummer 6 van onze kandidatenlijst.

Lees verder
7 maart 2018

Veiligheid: “Veiligheid door mensen, niet door camera’s”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! We hebben ingezet op preventie door mensen en niet door  camera’s. Maar veiligheid is meer! Daarom bleven voorzieningen, zoals buurthuizen open. Zij vormen een laagdrempelige plek om samen te komen en zorgen voor de nodige sociale veiligheid en controle. Maar we boden ook zorg en begeleiding aan personen met verward gedrag. Het aantal buurten met buurtpreventie nam enorm toe. Schooluitval onder jongeren werd stevig aangepakt. Daarnaast is de SP trots op de Buurtvaders en projecten als Grote Broer en Grote Zus. Samen zijn zij de ogen en de oren van de buurt en zijn ze het eerste aanspreekpunt bij problemen in de wijk.

Lees verder
6 maart 2018

Innovatief bestuur: "Sommige politieke partijen vinden het eng"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Zoveel mogelijk worden mensen betrokken bij bestuurlijke keuzes die gemaakt worden in de stad. De Gemeenteraad en het College zijn daarom anders gaan werken. Met Breda Doet lukt het organisaties om zelf tientallen miljoenen euro's aan subsidies te verdelen met elkaar. In wijk- en dorpsplatforms bepalen inwoners zelf waar de budgetten voor hun buurt aan uitgegeven worden. En met Breda Begroot dagen we mensen uit mee te denken over bestedingen in hun wijk of dorp. Daardoor gebeurt steeds meer wat mensen zelf belangrijk vinden voor Breda en bedenken ze het niet meer achter het bureau op het Stadskantoor.

Lees verder
6 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor Heksenwiel.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in Heksenwiel, Haagse Beemden. Nadat de kwaliteit van het zwemwater van de Asterdplas voor de zoveelste keer niet voldeed, eisten we van de gemeente dat alle in het verleden beloofde maatregelen ook daadwerkelijk getroffen zouden worden. Op aandringen van de SP stemde de Gemeenteraad in met investeringen in het door leegstand geplaagde winkelcentrum Heksenwiel. Ook de eigenaar van Heksenwiel, Dela Vastgoed, dwongen we tot investeren. Samen met inwoners en winkeliers streden we - met succes! - voor de leefbaarheid in de buurt en tegen de komst van nog meer winkels bij Stada Stores. 

Lees verder
4 maart 2018

Even voorstellen: Michel Verschuren

Foto: SP

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, stellen onze kandidaat-raadsleden zich kort aan je voor. Daarnaast nemen ze je mee naar de favoriete plek in hun buurt en vertellen ze je waar zij de komende jaren – in de raad en op straat! - samen met de inwoners van Breda voor gaan strijden. Ditmaal is Michel Verschuren aan het woord, onze afdelingsvoorzitter en de nummer 5 van onze kandidatenlijst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier