h

Campagne

7 maart 2018

Veiligheid: “Veiligheid door mensen, niet door camera’s”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! We hebben ingezet op preventie door mensen en niet door  camera’s. Maar veiligheid is meer! Daarom bleven voorzieningen, zoals buurthuizen open. Zij vormen een laagdrempelige plek om samen te komen en zorgen voor de nodige sociale veiligheid en controle. Maar we boden ook zorg en begeleiding aan personen met verward gedrag. Het aantal buurten met buurtpreventie nam enorm toe. Schooluitval onder jongeren werd stevig aangepakt. Daarnaast is de SP trots op de Buurtvaders en projecten als Grote Broer en Grote Zus. Samen zijn zij de ogen en de oren van de buurt en zijn ze het eerste aanspreekpunt bij problemen in de wijk.

Lees verder
6 maart 2018

Innovatief bestuur: "Sommige politieke partijen vinden het eng"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Zoveel mogelijk worden mensen betrokken bij bestuurlijke keuzes die gemaakt worden in de stad. De Gemeenteraad en het College zijn daarom anders gaan werken. Met Breda Doet lukt het organisaties om zelf tientallen miljoenen euro's aan subsidies te verdelen met elkaar. In wijk- en dorpsplatforms bepalen inwoners zelf waar de budgetten voor hun buurt aan uitgegeven worden. En met Breda Begroot dagen we mensen uit mee te denken over bestedingen in hun wijk of dorp. Daardoor gebeurt steeds meer wat mensen zelf belangrijk vinden voor Breda en bedenken ze het niet meer achter het bureau op het Stadskantoor.

Lees verder
6 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor Heksenwiel.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in Heksenwiel, Haagse Beemden. Nadat de kwaliteit van het zwemwater van de Asterdplas voor de zoveelste keer niet voldeed, eisten we van de gemeente dat alle in het verleden beloofde maatregelen ook daadwerkelijk getroffen zouden worden. Op aandringen van de SP stemde de Gemeenteraad in met investeringen in het door leegstand geplaagde winkelcentrum Heksenwiel. Ook de eigenaar van Heksenwiel, Dela Vastgoed, dwongen we tot investeren. Samen met inwoners en winkeliers streden we - met succes! - voor de leefbaarheid in de buurt en tegen de komst van nog meer winkels bij Stada Stores. 

Lees verder
4 maart 2018

Even voorstellen: Michel Verschuren

Foto: SP

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, stellen onze kandidaat-raadsleden zich kort aan je voor. Daarnaast nemen ze je mee naar de favoriete plek in hun buurt en vertellen ze je waar zij de komende jaren – in de raad en op straat! - samen met de inwoners van Breda voor gaan strijden. Ditmaal is Michel Verschuren aan het woord, onze afdelingsvoorzitter en de nummer 5 van onze kandidatenlijst.

Lees verder
4 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor Bavel.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in Bavel. Inwoners maakten zich zorgen over de komst van een geitenstal. SP stelde Kamervragen en wist dit samen met andere partijen op provinciaal niveau te voorkomen. Door een gebrek aan geschikte woningen worden veel ouderen en jongeren vaak gedwongen uit Bavel te verhuizen. De SP verzette zich tegen de zorgwoningen van Martha Flora à 8.000 euro per maand voor de elite. Op woonbeleid vond een trendbreuk plaats: voor het eerst in vele jaren worden er weer betaalbare woningen voor lage- en middeninkomens bijgebouwd zodat ook de eigen jeugd in Bavel een mooi huis kan vinden. 

Lees verder
4 maart 2018

SP Breda in Heusdenhout en Brabantpark

Foto: SP

Zaterdag was SP Breda in de wijken Heusdenhout en Brabantpark. Daar gingen enthousiaste vrijwilligers in gesprek met bewoners over hun wijk en riepen zij hen op om op 21 maart te stemmen. Dirk Uyl, raadslid voor de SP: “Je merkt dat de verkiezingen in deze wijk leven en dat mensen hun stem willen laten horen. En dat is ook goed, want er valt wat te kiezen. Willen we toegankelijke zorg en een goed armoedebeleid zoals de SP voorstelt. Of gaan we geld in asfalt en prestigeprojecten stoppen zoals andere partijen voorstellen. De mensen op straat weten het wel!”

Lees verder
4 maart 2018

Harde confrontatie met VVD tijdens Media Debat

Foto: SP

Vanavond om 20 uur is het grote Breda Media Debat 2018 om 20 uur te zien op BredaNu. De opnames van dit debat wat een samenwerking is van BredaNU, BredaVandaag en BN/DeStem vonden gisteren plaats in het restaurant van verzorgingshuis St. Elizabeth. SP-lijsttrekker Bas Maes gaat hierin keihard de confrontatie aan met de VVD. Maes: “De tijd van oude politiek en gestolde belangen waarbij deals gesloten worden op haringparty’s buiten het zicht van Bredanaars is voorbij. Onder SP-wethouder Patrick van Lunteren zijn bewoners meer en meer betrokken bij de besluitvorming in hun stad. Die bevlogen geest krijgt niemand meer terug in de fles. Ook de VVD niet!"

Lees verder
2 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor het Ginneken.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in het Ginneken. Herhaaldelijk drong de SP samen met inwoners, aan op een oplossing voor de groeiende rattenoverlast in oude rioleringsbuizen. Inmiddels is het eindelijk zover dat dit door de gemeente en de woningcorporatie wordt aangepakt. Met de buurt hebben we ons verzet tegen de sloop van de geliefde Maycrete-woningen. In tegenstelling tot in Princenhage helaas zonder succes. Eenmaal gesloopt hebben we er samen met buurtbewoners voor gezorgd dat het inmiddels al jaren braakliggende terrein, werd opgeruimd en een tijdelijke invulling kreeg.

Lees verder
2 maart 2018

Bestaanszekerheid: “Meer dan 10% Bredanaars leeft in armoede”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blijft een baan met fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, ook voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder heeft Breda, met maatwerk, de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima actief gewezen op de regelingen die er voor hen zijn.

Lees verder
1 maart 2018

Even voorstellen: Boi Boi Huong

Foto: SP

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, stellen onze kandidaat-raadsleden zich kort aan je voor. Daarnaast nemen ze je mee naar de favoriete plek in hun buurt en vertellen ze je waar zij de komende jaren – in de raad en op straat! - samen met de inwoners van Breda voor gaan strijden. Ditmaal is Boi Boi Huong aan het woord, burgerraadslid en de nummer 4 van onze kandidatenlijst.

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda

U bent hier