h

Campagne

4 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor Bavel.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in Bavel. Inwoners maakten zich zorgen over de komst van een geitenstal. SP stelde Kamervragen en wist dit samen met andere partijen op provinciaal niveau te voorkomen. Door een gebrek aan geschikte woningen worden veel ouderen en jongeren vaak gedwongen uit Bavel te verhuizen. De SP verzette zich tegen de zorgwoningen van Martha Flora à 8.000 euro per maand voor de elite. Op woonbeleid vond een trendbreuk plaats: voor het eerst in vele jaren worden er weer betaalbare woningen voor lage- en middeninkomens bijgebouwd zodat ook de eigen jeugd in Bavel een mooi huis kan vinden. 

Lees verder
4 maart 2018

SP Breda in Heusdenhout en Brabantpark

Foto: SP

Zaterdag was SP Breda in de wijken Heusdenhout en Brabantpark. Daar gingen enthousiaste vrijwilligers in gesprek met bewoners over hun wijk en riepen zij hen op om op 21 maart te stemmen. Dirk Uyl, raadslid voor de SP: “Je merkt dat de verkiezingen in deze wijk leven en dat mensen hun stem willen laten horen. En dat is ook goed, want er valt wat te kiezen. Willen we toegankelijke zorg en een goed armoedebeleid zoals de SP voorstelt. Of gaan we geld in asfalt en prestigeprojecten stoppen zoals andere partijen voorstellen. De mensen op straat weten het wel!”

Lees verder
4 maart 2018

Harde confrontatie met VVD tijdens Media Debat

Foto: SP

Vanavond om 20 uur is het grote Breda Media Debat 2018 om 20 uur te zien op BredaNu. De opnames van dit debat wat een samenwerking is van BredaNU, BredaVandaag en BN/DeStem vonden gisteren plaats in het restaurant van verzorgingshuis St. Elizabeth. SP-lijsttrekker Bas Maes gaat hierin keihard de confrontatie aan met de VVD. Maes: “De tijd van oude politiek en gestolde belangen waarbij deals gesloten worden op haringparty’s buiten het zicht van Bredanaars is voorbij. Onder SP-wethouder Patrick van Lunteren zijn bewoners meer en meer betrokken bij de besluitvorming in hun stad. Die bevlogen geest krijgt niemand meer terug in de fles. Ook de VVD niet!"

Lees verder
2 maart 2018

SP Breda maakt het verschil. Ook voor het Ginneken.

Foto: SP

Heeft u de SPeld al zien staan in de straat? Deze zal de komende weken op diverse plaatsen opduiken waar SP Breda - samen met de mensen! - het verschil heeft gemaakt. Bijvoorbeeld in het Ginneken. Herhaaldelijk drong de SP samen met inwoners, aan op een oplossing voor de groeiende rattenoverlast in oude rioleringsbuizen. Inmiddels is het eindelijk zover dat dit door de gemeente en de woningcorporatie wordt aangepakt. Met de buurt hebben we ons verzet tegen de sloop van de geliefde Maycrete-woningen. In tegenstelling tot in Princenhage helaas zonder succes. Eenmaal gesloopt hebben we er samen met buurtbewoners voor gezorgd dat het inmiddels al jaren braakliggende terrein, werd opgeruimd en een tijdelijke invulling kreeg.

Lees verder
2 maart 2018

Bestaanszekerheid: “Meer dan 10% Bredanaars leeft in armoede”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blijft een baan met fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, ook voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder heeft Breda, met maatwerk, de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima actief gewezen op de regelingen die er voor hen zijn.

Lees verder
1 maart 2018

Even voorstellen: Boi Boi Huong

Foto: SP

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, stellen onze kandidaat-raadsleden zich kort aan je voor. Daarnaast nemen ze je mee naar de favoriete plek in hun buurt en vertellen ze je waar zij de komende jaren – in de raad en op straat! - samen met de inwoners van Breda voor gaan strijden. Ditmaal is Boi Boi Huong aan het woord, burgerraadslid en de nummer 4 van onze kandidatenlijst.

Lees verder
28 februari 2018

ROOD begraaft de D van D66

Foto: SP

De SP-jongeren van ROOD hebben woensdagavond de D van D66 begraven. De uitvaart vond op hetzelfde tijdstip plaats als het geplande bezoek van Alexander Pechtold aan Breda. De partijleider van de voormalig democraten, zou naar de stad komen om een lezing bij te wonen over D66-oprichter Hans van Mierlo. Dezelfde Van Mierlo die juist streed voor referenda zoals die vorige week in de Tweede Kamer door de coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie én D66 zijn afgeschaft. Recht tegenover café Oncle Jean waar dit plaats vond, was ook de avondwake. De doodskist met daarin de D van D66 werd geflankeerd door monddood gemaakte jongeren. “Uitgerekend D66 is er verantwoordelijk voor dat een belangrijk democratisch recht als het referendum, de nek wordt omgedraaid”, zegt Adi Vranac namens ROOD. “Als je zo bang bent voor de mening van mensen dan ben je die D die staat voor Democraten, helemaal niet waard!” Achteraf bleek dat in tegenstelling tot wat D66 beweerde, dat Pechtold helemaal niet aanwezig was maar op St. Maarten zat.

Lees verder
27 februari 2018

Wonen: "Steun voor eigen initiatieven zoals CPO"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Er zijn duidelijke afspraken gekomen over het aantal goedkope en betaalbare woningen. Voor het eerst in jaren bouwen we weer sociale huurwoningen. Ook bouwen we duizend studentenwoningen bij, om buurten die gebukt gaan onder kamerbewoning te ontlasten. Samen met onder andere de woningcorporaties hebben we onderdak geboden aan zorgbehoevenden en statushouders. Met het inzetten van een woonlastenfonds zijn heel wat huisuitzettingen voorkomen. Daarnaast zijn leegstaande kantoren omgebouwd tot woonruimte en tijdelijke woningen geplaatst. Ook zijn de huren zoveel mogelijk laag gehouden en te koop staande sociale huurwoningen uit de verkoop gehaald of gered van de sloop.

Lees verder
26 februari 2018

Even voorstellen: Dirk Uijl

Foto: SP

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018, stellen onze kandidaat-raadsleden zich kort aan je voor. Daarnaast nemen ze je mee naar de favoriete plek in hun buurt en vertellen ze je waar zij de komende jaren – in de raad en op straat! - samen met de inwoners van Breda voor gaan strijden. Ditmaal is Dirk Uijl aan het woord, momenteel raadslid en onze nummer 3 van de kandidatenlijst.

Lees verder
25 februari 2018

Zorg en welzijn: "We schrappen de eigen bijdrage Wmo"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Ondanks de enorme bezuinigingen uit Den Haag is de zorg in Breda op peil gebleven. We hielden een reserve aan van twintig miljoen euro, één van de grootste in het land. Hierdoor konden de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning (Wmo) goed worden uitgevoerd. Samen met thuiszorgmedewerkers streden we voor baanbehoud met een eerlijk loon. Graaiende bestuurders in de zorg hebben we aan de schandpaal genageld. Dankzij een netwerk van ondersteuners in de buurt en op school kunnen ouders laagdrempelig advies en hulp vragen bij het opvoeden. Zo blijven zij niet onnodig lang rondlopen met problemen. Want wij willen dat kinderen vooral kind kunnen zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier