h
7 juni 2015

Steun voor winkelcentra Haagse Beemden

Foto: SP
Stijgende leegstand, dalende omzetten en een voorzieningenniveau onder druk. Dat is het niet rooskleurige beeld van de winkelcentra in de Haagse Beemden. Afgelopen donderdag heeft een meerderheid van de Gemeenteraad daarom ingestemd met een reservering van 1 miljoen euro om het tij voor de noodlijdende ondernemers te keren. "Ondanks alle waarschuwingen van onder andere de SP moest en zou destijds de Mega Jumbo er komen," zegt SP-gemeenteraadslid Dirk Uijl. "Nu die er eenmaal is, heeft de Gemeenteraad een ereschuld aan de Haagse Beemden om daar de voorzieningen overeind te houden. Deze investering is een goed begin bij het inlossen van die schuld!”Lees verder
5 juni 2015

Socialismedag

Foto: SP
De traditionele jaarlijkse Socialismedag van de Bredase SP-afdeling wordt dit jaar georganiseerd op zaterdagmiddag 20 juni. Op deze jaarlijkse scholings- en discussiedag wordt er tijd ingeruimd om uitgebreid stil te staan bij historische en actuele, lokale en internationale aspecten van het socialisme waaronder waar het heen moet met Griekenland en Syriza. In drie sessies worden inleidingen gegeven en is er ruimte voor levendige discussies.

Lees verder
5 juni 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Mag je alle dakkapellen wel over een kam scheren. Ik herinner me nog een discussie van een vier jaar geleden uit Prinsenbeek. Iemand moest na jaren zijn dakkapel alsnog afbreken omdat hij niet voldeed aan de voorschriften. Constructief verder niks mis mee en aan de achterkant van zijn woning. Bizar. En uiteindelijk na wat goede gesprekken op het stadskantoor ook niet doorgegaan gelukkig. Enige tijd geleden ben ik een stuk gaan fietsen met de mensen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Degenen die bouwplannen toetsen als er twijfels zijn. Waar kijken ze nu eigenlijk naar?Lees verder
3 juni 2015

Leden kiezen nieuwe bestuursleden

Foto: SP
Woensdagavond hebben de leden van SP Breda drie nieuwe bestuursleden gekozen. Geschiedenisleraar Michel Verschuren (30), advocaat Peter Schouten (58) en gepensioneerd bedrijfsleider Gerard van der Put (65) maken het negenkoppige bestuur nu weer compleet. Daarnaast werd zittend bestuurslid Stefan Jaspers (25) benoemd tot organisatie-secretaris. Ook werd er stilgestaan bij het afscheid van Merian Marijnissen die na bijna acht jaar stopt als bestuurslid. “We zijn Merian veel dank verschuldigd voor haar geweldige inzet en manier van werken”, zegt afdelingsvoorzitter Cees Venderbos. “We zullen haar missen in het bestuur en wensen haar veel plezier en succes met haar werk als regiovertegenwoordiger in West-Brabant en medewerker bij de Tweede Kamerfractie van onze partij!”Lees verder
29 mei 2015

Bespreking Jaarverslag

Foto: SP
Donderdag besprak de commissie bestuur het Jaarverslag 2014. Hierin legt het College van B&W verantwoording af over de bestedingen van het afgelopen jaar. Uit het jaarverslag en de accountantsverklaring blijkt dat er in Breda solide financieel beleid gevoerd wordt. "We zien echter dat er afgelopen jaar - alhoewel het al beter gaat dan voorheen - toch weer geld op de plank blijft liggen", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Zolang 1 op de 4 gezinnen in Geeren-Zuid nog onder de armoedegrens leeft, zal ik niet rusten tot dat de laatste cent van dat geld de mensen heeft bereikt die het nodig hebben!"Lees verder
23 mei 2015

Er is genoeg voor iedereen

Foto: SP
Donderdagavond trok SP Breda door de binnenstad met de campagne "Er is genoeg voor iedereen". Aan het winkelend publiek werd aandacht gevraagd voor het grote verschil tussen armen en rijken in Nederland. We leven in een rijk land. Toch hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. “De 10 procent rijkste Nederlanders heeft tweederde van alle rijkdom in handen”, zegt campagneleider Paul Marijnissen. “Ook kleine ondernemers betalen netjes hun belastingen, terwijl multinationals worden geholpen zoveel mogelijk belasting te ontwijken.”Lees verder
22 mei 2015

Meldpunt ATEA

Foto: SP
Er komt een apart meldpunt bij ATEA voor werkzoekenden en voor mensen die werken in  de sociale werkvoorziening. Dit is dinsdag toegezegd door wethouder Bob Bergkamp in de commissie economie na vragen van SP Breda. “Dat is goed nieuws”, zegt SP- gemeenteraadslid Ria Wiegeraad. “Sinds begin dit jaar bestaat er al een meldpunt voor vragen en klachten maar de naam daarvan “Verbeterpunt Zorg”, zorgde voor veel onduidelijkheid.” Lees verder
22 mei 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Een jaar geleden werd ik wethouder van Breda. Een mooi moment. Bij de verdeling van taken kreeg ik de Financiën erbij. Saaie kost met 300 pagina’s vaagtaal over besteding van geld. Mijn eerste gedachte was: Hoe ga ik dat nou hip maken? En helder en duidelijk verwoorden. Het gaat wel over ons geld, 600 miljoen euro van ons belastinggeld. Dat moet ik kunnen uitleggen aan u. En nog veel mooier, op de besteding er van moet u direct invloed kunnen hebben. Die gedachte is inmiddels een mooi avontuur met Breda Begroot.Lees verder
17 mei 2015

Samen naar NAC

Foto: SP
Op uitnodiging van SP Breda genoten zondagmiddag asielzoekers van AZC De Boschpoort van de wedstrijd NAC tegen FC Groningen. Ook waren inwoners van de stad uitgenodigd die normaal gesproken niet 20 euro voor een kaartje kunnen missen. Aanleiding voor het middagje NAC is het ‘stoelenarrangement’ uit 2013. De Gemeente heeft sindsdien honderd stoelen in het stadion die iedere wedstrijd door een andere politieke partij ingevuld mogen worden. “Ik ben geen voorstander van de vermenging van Gemeente en NAC,“ zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Maar gegeven de huidige situatie, ben ik blij dat we deze mensen toch een leuke middag aan konden bieden!”  Lees verder
17 mei 2015

Bewoners Driesprong: overlast goederentreinen

Foto: SP
Vooruitlopend op een bezoek van SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling aan de Driesprong, ging SP Breda gisteren alvast in gesprek met omwonenden van het spoor.  Huis-aan-huis werden mensen geraagd of ze last hadden van geluidsoverlast van de huidige treinen en of ze op de hoogte waren van toename aan goederentreinen in de toekomst. René Spiegels, gemeenteraadslid voor de SP: “Het viel op dat de meeste mensen weinig last hebben van de personentreinen maar van goederentreinen des te meer. Men schrikt hiervan ’s nachts regelmatig wakker. Zorgelijk want juist het aantal goederentreinen dat door de Bredase wijken gaat rijden, zal enorm toenemen de komende jaren.”Lees verder

Pagina's