h

1 oktober 2015

Weblog Patrick van Lunteren

Foto: ANP
Gastvrij Breda levert haar bijdrage aan de opvang van asielzoekers. De raad onderschreef vorige week de verlenging van het AZC in De Boschpoort met een jaar. En de zoektocht naar alternatieve locaties voor een AZC na oktober 2016. Deze week verleent Breda ook crisisopvang voor 72 uur voor maximaal 250 vluchtelingen. Alles bij elkaar hebben we daar een flinke kluif aan. Het is echter nog maar de helft van de klus waar we als gemeente voor staan. Van alle mensen in de asielzoekerscentra is 50% statushouder. Ze zijn welkom in Nederland en hebben een huis nodig, zodat ze snel kunnen inburgeren. Waar komen ze te wonen?Lees verder
29 september 2015

Verwijderen speeltuintje Grote Houw afgeblazen

Foto: SP
Dinsdagavond sprak de commissie ruimte op verzoek van omwonenden en SP Breda over het speeltuintje aan de Grote Houw in Heusdenhout. Deze veelgebruikte voorziening bestaande uit onder andere een wipkip, dreigde in het kader van Actieplan Spelen 2012-2017 te verdwijnen. Dit tot groot ongenoegen van de kinderen uit de buurt waaronder Jochem Musters. Samen met zijn vader Jacky overhandigde hij maar liefst 120  ingezamelde handtekeningen aan wethouder Patrick van Lunteren (SP). "Uit gesprekken met omwonenden bleek ook dat veel van hen bereid zijn zelf de handen uit de mouwen te steken in ruil voor het behoud van het speeltuintje", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ik ben blij dat het college nu samen met omwonenden de wipkip gaat redden!"Lees verder
28 september 2015

SP start onderzoek naar schoolzwemmen

Foto: SP
Maandagmorgen stond SP Breda bij de John F. Kennedy basisschool in Biesdonk om ouders vragen te stellen over schoolzwemmen. De afgelopen jaren is vanwege bezuinigingen in veel gemeenten het schoolzwemmen verdwenen. Het gevolg is dat met name kinderen uit gezinnen die het financieel gezien krap hebben, steeds minder goed kunnen zwemmen. Dit is voor SP Breda onacceptabel. Ook in Breda werd in 2012 het schoolzwemmen afgeschaft. Ouders met de BredaPas kunnen sindsdien gebruik maken van de zogenaamde Vangnetregeling, zwemles tegen een gereduceerd tarief. "Hier wordt echter door vrijwel niemand gebruik van gemaakt," zegt SP-raadslid Jamal El Kaddouri. "Wij gaan onderzoeken hoe dit komt. Weten ouders wel van het bestaan van de regeling of is er geen behoefte aan?"

Lees verder
26 september 2015

Grote Houw: "Red de wipkip!"

Foto: SP
Zaterdag ging SP Breda buurten in de Grote Houw in de wijk Heusdenhout. Daar ligt een veelgebruikte speelvoorziening bestaande uit een wipkip, een speeltoestel en een stukje kunstgras. Enkele weken terug heeft de gemeente aangekondigd dat deze speelvoorziening in het kader van Actieplan Spelen 2012-2017 gaat verdwijnen. Omwonenden trokken aan de bel. SP Breda sprak met enkele tientallen van hen. Daarvan gaf 90 procent aan tegen het verwijderen van de speeltoestellen te zijn. Een groot deel daarvan bleek bereid een bijdrage te leveren in het onderhoud indien dat zou betekenen dat de speeltoestellen kunnen blijven staan. "Dat zijn duidelijke cijfers", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Volgens mij zou het in de 'ja mits'-houding van deze coalitie passen, om samen met de bewoners te voorkomen dat de zo geliefde wipkip, een bedreigde diersoort wordt in de Grote Houw!"Lees verder
25 september 2015

Weblog Patrick van Lunteren

Foto: SP
Moet ik nu een ‘wijk’deal bezegelen in het ‘dorp’ Bavel? Ja, wethouder zo werkt dat. Daar zal ik dan maar een luchtige opmerking over maken. Als kersverse wethouder Wijken kun je immers maar één keer een eerste indruk maken. Dorpen zijn dorpen in Breda. Dat ligt gevoelig. Een wijk of een dorp, het is mij even lief. Het gaat om de gemeenschapzin. En dat zit wel goed in Breda. Een rijk verenigingsleven en veel buurtinitiatieven. Energie steken in de dingen die we wel willen in de buurten. Niet te veel ouwehoeren, handen uit de mouwen. De buurt is van ons allemaal. Laten we er dan ook met z’n allen wat van maken. Wijkdeals, wijkplannen, werk aan de wijk, buurtbarbecues, burendagen, buurtpreventie, stadslandbouw, speeldagen. Hoe meer, hoe liever.Lees verder
23 september 2015

In gesprek met Sharon en Ron

Foto: SP
Woensdagavond verzamelden SP’ers uit heel West-Brabant zich in Breda om kennis te maken met de kandidaten voor het voorzitterschap van de SP. Op 28 november zal op het SP-congres een nieuwe voorzitter worden gekozen, die na 27 jaar Jan Marijnissen zal opvolgen als voorzitter van de socialisten. Er zijn twee kandidaten en beiden waren vanavond in Breda aanwezig. Ze lichtten hun kandidatuur toe en voor de aanwezigen is volop kans om ze het hemd van het lijf te vragen.Lees verder
19 september 2015

Steun voor actievoerder Rait Nesseem

Foto: SP
Zaterdag overhandigde ook SP Breda een mooi bedrag voor vluchtelingen aan actievoerder Rait Nesseem. Nesseem leeft deze week zelf als vluchteling op de Grote Markt. Daarmee wil hij tienduizend euro inzamelen. Met alleen water, shakes en een tentje is hij deze week vol regen en wind al bijna doorgekomen. "Een mooie prestatie! Iedere keer weer weet Rait op een bijzondere manier geld in te zamelen voor het goede doel", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Hij heeft een hart van goud en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Als SP ondersteunen we hem graag in zijn strijd voor vluchtelingen!"Lees verder
16 september 2015

Opinie: Onze meisjes, onze banen en onze huizen

Foto: SP
Ze pikken onze meisjes, onze banen en onze huizen in. Een veel gehoord argument in de discussie rondom de opvang van vluchtelingen. Als dat van die meisjes al waar is dan kan ik daar weinig tegen doen. Doe eens wat beter je best en zeg eens iets liefs zou ik zeggen. Om op dat laatste in te gaan: dat vluchtelingen onze huizen in zouden pikken, is niet waar. De reden waarom is simpel: 'onze huizen' zijn nooit gebouwd. Het zijn politieke keuzes geweest die hebben geleid tot een schaarste op de woningmarkt. In plaats van die politiek nu ter verantwoording te roepen, laten groepen die het beide moeilijk hebben - vluchtelingen én mensen met een smalle beurs - zich tegen elkaar opzetten.Lees verder
14 september 2015

Weblog Patrick van Lunteren

Foto: SP
En hoe was jouw vakantie? Normaal gesproken heb je na het zomerreces een bruine kop en mooie verhalen. Dit jaar liep het anders. Geen spannend verhaal over vier weken Cuba. Het werden vijf intensieve weken Stadserf. Er moest een nieuwe coalitie gesmeed worden. Bij voorkeur eentje met een duidelijk sociaal gezicht. Dat is gelukt. Erg jammer dat het vorig college met CDA, PvdA, Groen Links, Breda 97 en SP de rit niet uit kon zitten. Een fantastisch team met een mooi sociaal en duurzaam programma. Er zal vast nog wel eens een goede politiek analist opstaan die de afgelopen 15 maanden scherp kan duiden. De karavaan trekt ondertussen verder, zeggen ze dan. Emoties aan de kant en doen wat het beste is voor de mensen in Breda.Lees verder
13 september 2015

Buitenspeelmiddag Geeren-Zuid

Foto: SP
Vrijdag organiseerden diverse organisaties, ouders en kinderen samen een buitenspeelmiddag in de Daniël Marotstraat en de Jacob Romanstraat. Ruim 200 kinderen vermaakten zich met allerlei spelletjes, lekkernijen en een springkussen. Ook Thuis op straat, Grote Broer, Grote Zus, Gemeente Breda, WonenBreburg, AlleeWonen, Buurtpreventie, Joepie Binnenspeeltuin, Albert Heijn, Surplus Welzijn en De Nieuwe Bredanaar droegen een steentje bij. Namens SP Breda was Pieter Teurlings bij de organisatie betrokken. Teurlings: “Mede door de inzet van al die organisaties, ouders en kinderen was de middag meer dan geslaagd. Het prachtige weer was ook mooi meegenomen!”

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda