h

Bestaanszekerheid: “Meer dan 10% Bredanaars leeft in armoede”

2 maart 2018

Bestaanszekerheid: “Meer dan 10% Bredanaars leeft in armoede”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! De beste weg uit de armoede blijft een baan met fatsoenlijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden. SP Breda maakte zich hard voor echte banen, ook voor mensen met een mbo-opleiding of lager. We hebben ons verzet tegen misstanden op de werkvloer bij PEGATRON en ATEA. Verder heeft Breda, met maatwerk, de afgelopen jaren gewerkt aan de bestrijding van armoede. Mensen in de bijstand konden voor zichzelf starten en beperkt bijverdienen om aan de armoedeval te ontkomen. Met extra geld voor het woonlastenfonds, armoede onder kinderen en het verlagen van de rentetarieven van de kredietbank, werden huisuitzettingen en uitzichtloze situaties zoveel mogelijk voorkomen. In plaats van drempels op te werpen, werden minima actief gewezen op de regelingen die er voor hen zijn.

Maar we zijn er nog niet... We gaan meer echte banen halen naar Breda, ook voor de 70% met een mbo-opleiding of lager. Bijverdienen in de bijstand blijft mogelijk en we onderzoeken een sociaal basisinkomen. De tekorten op de bijstandsuitkeringen dekken we niet langer met geld dat bestemd is voor de zorg. De sociale werkvoorziening blijft overeind en wachtlijsten accepteren we niet. Meer dan 10% van de Bredanaars leeft in armoede, waaronder ruim vierduizend kinderen. Dat is onacceptabel. De inkomensgrens voor armoederegelingen gaat daarom stapsgewijs omhoog naar 130% van het sociaal minimum. Over de rug van mensen met schulden wordt te veel geld verdiend. Hier maken we een eind aan door als gemeente schulden over te nemen en regie te voeren.

Klik op deze link voor het volledige verkiezingsprogramma SP Breda - Maakt het verschil

Reactie toevoegen

U bent hier