h

Wonen: "Steun voor eigen initiatieven zoals CPO"

27 februari 2018

Wonen: "Steun voor eigen initiatieven zoals CPO"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Er zijn duidelijke afspraken gekomen over het aantal goedkope en betaalbare woningen. Voor het eerst in jaren bouwen we weer sociale huurwoningen. Ook bouwen we duizend studentenwoningen bij, om buurten die gebukt gaan onder kamerbewoning te ontlasten. Samen met onder andere de woningcorporaties hebben we onderdak geboden aan zorgbehoevenden en statushouders. Met het inzetten van een woonlastenfonds zijn heel wat huisuitzettingen voorkomen. Daarnaast zijn leegstaande kantoren omgebouwd tot woonruimte en tijdelijke woningen geplaatst. Ook zijn de huren zoveel mogelijk laag gehouden en te koop staande sociale huurwoningen uit de verkoop gehaald of gered van de sloop.

Maar we zijn er nog niet... Aannamens over de ontwikkeling van de woningmarkt zijn altijd momentopnames. Om te blijven bouwen wat echt nodig is blijven we hier scherp op en bouwen we desnoods meer. Wat er in ieder geval nodig is zijn meer betaalbare woningen. Van alle nieuw te bouwen huizen is 30% (2.400 woningen) sociale huur. Hiervan is 20% om te voldoen aan de vraag en daar bovenop 10% extra om de wachtlijsten terug te dringen. Daarnaast bouwen we 20% middeldure huur- en koophuizen (1.600 woningen) voor de doorstroming op de woningmarkt. En zoeken we binnen de bestaande woningvoorraad naar slimme oplossingen. We voeren een sociaal grondbeleid om deze maatschappelijke doelen te verwezenlijken. We houden de woonlasten laag door het verduurzamen van de woningvoorraad. Nieuwe huizen zijn energieneutraal en zonder gasaansluiting. Lef en initiatief vanuit mensen zoals collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en Tiny Houses, ondersteunen we. Bij de invoering van de Omgevingswet, en met name bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie, wordt iedere inwoner betrokken bij de besluitvorming.

Klik op deze link voor het volledige verkiezingsprogramma SP Breda - Maakt het verschil

Reactie toevoegen

U bent hier