h

Zorg en welzijn: "We schrappen de eigen bijdrage Wmo"

25 februari 2018

Zorg en welzijn: "We schrappen de eigen bijdrage Wmo"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Ondanks de enorme bezuinigingen uit Den Haag is de zorg in Breda op peil gebleven. We hielden een reserve aan van twintig miljoen euro, één van de grootste in het land. Hierdoor konden de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning (Wmo) goed worden uitgevoerd. Samen met thuiszorgmedewerkers streden we voor baanbehoud met een eerlijk loon. Graaiende bestuurders in de zorg hebben we aan de schandpaal genageld. Dankzij een netwerk van ondersteuners in de buurt en op school kunnen ouders laagdrempelig advies en hulp vragen bij het opvoeden. Zo blijven zij niet onnodig lang rondlopen met problemen. Want wij willen dat kinderen vooral kind kunnen zijn.

Maar we zijn er nog niet... De budgetten voor zorg staan onder druk. Daarnaast gaat er op dit moment binnen het sociaal domein geld voor de zorg naar het tekort bij bijstandsuitkeringen. De SP vindt echter dat zorgbehoevenden niet het slachtoffer mogen worden van de keiharde bezuinigingen uit Den Haag. De tekorten op de bijstandsuitkeringen betalen we daarom niet langer uit het zorgbudget. Daarnaast zijn er steeds meer Bredanaars die hun zorgkosten niet kunnen betalen. De gemeente Breda moet daarom een voordelige, collectieve zorgverzekering aanbieden zonder eigen risico. Daarnaast wil de SP de eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) schrappen. De inzet van mantelzorgers is onbetaalbaar. Ze verdienen respect, waardering en ondersteuning. Bijvoorbeeld door respijtzorg en het mantelzorgcompliment.

Klik op deze link voor het volledige verkiezingsprogramma SP Breda - Maakt het verschil

Reactie toevoegen

U bent hier