h

12 juli 2015

Buurten in Doornbos-Linie

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda - ondanks de zinderende hitte - weer aan het buurten in de buurt. Ditmaal trok men Doornbos-Linie in en dan met name het gebied rondom de Kleine Geren. "Buurtbewoners geven aan dat zij hier erg prettig wonen. Natuurlijk zijn er wat klachten over zaken als stoepen die scheef aflopen  waardoor het water bij een hoosbui naar binnen loopt en over het gebrek aan groenonderhoud. Maar verder zijn mensen erg tevreden", zegt SP-raadslid Karen Vermariën. “Toch zijn er ook zorgen…"Lees verder
10 juli 2015

Nieuwe kans voor lang gekoesterde stadscamping

Foto: SP
SP Breda vraagt het College van B&W om de diverse partijen bij elkaar te brengen die samen een stadscamping op Seelig-zuid willen starten. Breda heeft al lang de wens voor een stadscamping als goedkope slaapplek voor toeristen in het centrum. Begin 2012 werd een motie van Leefbaar Breda aangenomen die opriep de mogelijkheid daartoe te onderzoeken. Helaas heeft dit onderzoek ondanks de vele braakliggende terreinen die onze stad telt, niet tot resultaat geleid. SP-raadslid Dirk Uijl: “Soms bleek een locatie te verontreinigd, dan weer wilde de eigenaar niet meewerken of was de locatie te ver uit het centrum om überhaupt nog van een stadscamping te kunnen spreken.”Lees verder
9 juli 2015

Werkbezoek SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling

Foto: SP
Woensdag bezocht SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling diverse plaatsen in West-Brabant die langs het spoor liggen, waaronder Breda. Smaling is woordvoerder milieu maar in Breda wellicht nog beter bekend als de formateur van de huidige coalitie in de stad. Met bewoners van de Driesprong en de Oosterhoutseweg ging hij in gesprek over de verwachte toename van goederentreinen richting Duitsland vanwege werkzaamheden aan het Duitse deel van de Betuweroute. Eerder al constateerde SP Breda dat omwonenden slecht geïnformeerd zijn wat te doen bij een ongeval op het spoor en dat er behoefte is aan meer informatie. Die toezegging heeft SP Breda inmiddels gekregen en daar gaat ze het College aan houden.Lees verder
6 juli 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
Afgelopen week liepen enkele collega’s met een witte anjer. Niet dat ze zelf een heldhaftig verleden hadden of stiekem een schavuit waren. Nee, het was vooral een eerbetoon aan de veteranen die voor ons op buitenlandse missie gingen. Blijkbaar hadden alle collega’s die toegestuurd gekregen. Ik heb hem niet gezien in Breda. Had graag even de kans gehad om te twijfelen of ik hem op zou doen.Lees verder
3 juli 2015

Breda Begroot

Foto: SP
Donderdag besprak de Gemeenteraad in de commissie bestuur de startnotitie Breda Begroot. Vorig jaar rond deze tijd viel de term voor het eerst en zelden heeft een idee zoveel los gemaakt. Afgelopen periode was het aan de bouwgroep bestaande uit inwoners, ambtenaren en raadsleden,  om met een plan te komen. Gisteren was het woord aan de commissie om daarop te reageren. “Even als alle andere partijen is SP Breda zeer enthousiast”,  zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Breda Begroot sluit naadloos aan bij onze ideeën over het betrekken van inwoners. Zij zijn bij veel onderwerpen prima in staat om zelf te beslissen wat het beste is. Het is tenslotte ook hun geld!”Lees verder
1 juli 2015

Hoe goed zwemt de Bredase jeugd?

Foto: SP
Landelijk gezien daalt het aantal vijfjarigen dat hun zwemdiploma A haalt. In 2014 was dit slechts 92 procent terwijl dit in 2011 nog 98 procent was. SP Breda vroeg al herhaaldelijk aandacht voor de gebrekkige zwemvaardigheid van de jeugd sinds het afschaffen van het schoolzwemmen. In Breda is er de Vangnetregeling zwemvaardigheid geïntroduceerd maar daar werd bijna geen gebruik van gemaakt. “De SP wil dat ook kinderen van ouders met een smalle beurs leren zwemmen,” zegt SP-raadslid Jamal El Kaddouri. “Daarom hebben we hier in het coalitieakkoord ook aandacht voor gevraagd. Met het zwemseizoen voor de deur is het de hoogste tijd te kijken hoe het nu staat met de zwemvaardigheid van onze jeugd!”Lees verder
28 juni 2015

OMWONENDEN SPOOR WETEN NIET WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL

Foto: SP
Omwonenden van het steeds drukker wordende spoor, weten niet wat te doen wanneer er een ongeval plaats vindt. Dat was één van de conclusies van het actieteam dat zaterdag de Driesprong introk. “Het was typisch om te horen dat niemand echt weet wat te doen bij een incident", zegt SP-raadslid René Spiegels. "De één gaat naar binnen en sluit ramen en deuren, de ander geeft juist aan in zijn auto te stappen en te maken dat hij wegkomt!”Lees verder
26 juni 2015

Eigenaar Heksenwiel aan zet bij aanpak leegstand

Foto: SP
De SP wil dat de eigenaar van winkelcentrum Heksenwiel meer doet tegen de groeiende leegstand. Inmiddels staat al bijna 1 op de 6 winkelpanden leeg. De SP is in april akkoord gegaan met 1 miljoen euro om de verloedering van de winkelcentra in de Haagse Beemden aan te pakken op de voorwaarde dat ook DELA Vastgoed als eigenaar van het Heksenwiel een bijdrage zou leveren. “En dat gaat verder dan een paar nieuwe stoeptegels”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl. “Er moet serieus gekeken worden naar of de huren niet te hoog zijn en naar de mogelijkheden van allerlei “pop up”-initiatieven die de leegstand tijdelijk in kunnen vullen. Desnoods dwingt de wethouder dit af via het investeringsbudget.”

Lees verder
23 juni 2015

SP Breda verlaat de Scheldestraat

Foto: SP
Afgelopen woensdag vergaderde de fractie en het bestuur van SP Breda voor het laatst in het buurthuis aan de Scheldestraat. Per 1 juli aanstaande gelden er namelijk nieuwe regels. Dan nemen de Gemeente Breda en Surplus voorlopig het beheer van het buurthuis over.  Vanwege de nieuwe openingstijden die gaan gelden is het ook voor SP Breda het moment om de Scheldestraat te verlaten. "We gaan de zomer gebruiken om te kijken waar we onze nieuwe uitvalsbasis gaan vestigen,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Er zijn al diverse ideeën geopperd waarbij we het liefst ook weer een mooi initiatief ondersteunen zoals destijds het redden van dit buurthuis.”Lees verder
19 juni 2015

WEBLOG PATRICK VAN LUNTEREN

Foto: SP
‘Dat huisje is te gek man’. Het was een bliksemactie om hem van de Provada in de RAI naar Breda te halen. En dan heb je ook wel wat, de Heijmans ONE op de Chassé Promenade was afgelopen week ‘talk of the town’. Precies dat is onze bedoeling. Onorthodoxe oplossingen hebben we nodig. De druk op de woningmarkt in Breda is te groot aan het worden. Vooral het tekort aan goedkope en bereikbare woningen loopt te ver op. Iedereen met een idee voor tijdelijke of permanente oplossingen is welkom.

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda