h

De buurt, nee, het dorp was de basis: dorpsvisie Bavel vastgesteld

26 januari 2024

De buurt, nee, het dorp was de basis: dorpsvisie Bavel vastgesteld

Foto: SP

Succes voor de inwoners van Bavel. De afgelopen twee jaar is er gewerkt aan een dorpsvisie. Vanuit de bewoners zelf, zoals de Bredase SP dat graag ziet. “De buurt is voor ons de basis is ons motto en dat zagen we terug in Bavel” zegt raadslid Michel Verschuren. De Bredase SP had nog een paar eigen voorstellen. Zij vinden dat het openbaar vervoer beter moet in Breda en hoopt dat Bavel weer een eigen dagelijkse verbinding krijgt. Een motie om dit kracht bij te zetten werd door de raad aangenomen.

Het dorp wordt ook fijner voor mensen om in te wonen door goed te kijken naar hoe de auto thuis kan blijven en hoe er meer ruimte kan komen om te wandelen en te fietsen. “En wij willen ook graag de ontwikkelingen van het dorp goed in de gaten houden en tijdig kunnen bijsturen. Daarom dienden wij een motie in om dit te volgen in de raad.” geeft Verschuren aan. Deze motie werd door de volledige raad aangenomen.

De SP liet ook weer haar socialistische aard zien in dit debat, want volgens de socialisten zijn er te weinig sociale woningen in Breda en al helemaal in Bavel. Daarom streed de fractie voor 600 sociale woningen, zodat Bavel straks woningen in het dorp heeft voor starters, senioren en andere mensen die al jaren op de wachtlijst staan. Maar helaas voor al die wachtenden, dat kon niet de goedkeuring van de raad krijgen en daarmee zie je weer dat Breda telkens weer niet kiest voor de mensen die het hardst een woning nodig hebben en liever villa's blijft bijbouwen.

De Bredase SP feliciteert het dorp met het vaststellen van hun dorpsvisie.

U bent hier