h

Veiligheid

17 november 2016

Strikte voorwaarden aan cameratoezicht

Foto: SP
Er moeten strikte voorwaarden gesteld worden aan het voornemen om ook in woongebieden cameratoezicht in te zetten. SP, D66, GroenLinks en Volkspartij Breda zullen daartoe tijdens de raadsvergadering van donderdag een wijziging indienen op het voorstel om de burgemeester verregaande bevoegdheden te geven. "Wanneer we die voorwaarden nu niet stellen, geven we de burgemeester carte blanche", zegt initiatiefnemer en SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist omdat veel partijen het erover eens zijn dat cameratoezicht in woongebieden als ultimum remedium gezien dient te worden, moeten we nu als gemeenteraad aangeven waar voor ons de grens ligt!"

Lees verder
24 augustus 2016

Zorgen oplopende spanningen Turkse gemeenschap

Foto: Stichting Prisma
SP Breda wil van burgemeester Paul Depla weten of hij op de hoogte is van toenemende spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Breda en wat daaraan wordt gedaan. Op vrijdag 15 juli jongstleden vond in Turkije een mislukte staatsgreep plaats. De Turkse regering houdt geestelijk leider Fethullah Gülen en zijn volgers hiervoor verantwoordelijk. "Ook ver buiten Turkije waaronder in Nederland, hebben de ontwikkelingen invloed op de Turkse gemeenschap", zegt SP-commissielid Rachied Benabbou. "Zo is de Turks-Nederlandse Stichting Prisma in Breda al meer dan eens doelwit geweest van intimidatie. Vermoedelijk omdat enkele vrijwilligers van de stichting aanhanger zijn van Gülen."Lees verder
17 april 2016

SP-raadslid Spapens in radiodebat over cameratoezicht

Foto: SP
Zaterdag ging SP-raadslid Maurice Spapens met VVD-raadslid Carla Kranenborg van Eerd in debat over cameratoezicht in het Valkenberg. Dat deed hij in het radioprogramma “Spijkers met koppen” gepresenteerd door Dolf Jansen en Felix Meurders, dat te gast was in theatersalon De Avenue in Breda. Zoals bekend ziet SP Breda cameratoezicht in het Valkenbergpark alleen als uiterste redmiddel. Spapens: “Camera’s hebben enkel nut als ze 24 uur per dag gemonitord worden en men er gelijk actie op kan ondernemen, anders blijft het schijnveiligheid. Dan kun je beter meer blauw of toezichthouders op straat hebben!”Lees verder
14 februari 2016

Buurten in de buurt Doornbos-Linie

Foto: SP
Zaterdag ging SP Breda Buurten in de Buurt in Doornbos. Met enige regelmaat krijgt de SP-raadsfractie klachten over automobilisten die er te hard rijden en straatdealers die er harddrugs verhandelen. Reden genoeg om samen de wijk in te trekken en de bewoners te vragen naar hun ervaringen.Lees verder
3 december 2015

Weblog: In bewaring stellen

Foto: SP
“Oké helder, dank u wel. Ik zal de beschikking afgeven in het elektronische systeem”. De psychiater heeft weer een schrijnend relaas gegeven over een persoon. Volstrekt duidelijk dat die beter even veilig achter gesloten deuren blijft om tot zichzelf te komen. Professionele begeleiding voor een paar dagen of weken zal hem daarbij helpen. Thuis kunnen ze het even niet meer aan. Deze week had ik piket zoals we dat noemen. Om de 6 weken, zo hebben we dat verdeeld in het college. Dan komen al de aanvragen voor onder toezichtstelling bij mij langs voor een akkoord. Dat geeft mij een zeer leerzaam inkijkje in de samenleving. Niet dat ze om de haverklap bellen. Gelukkig niet. Maar zo 1 a 2 keer per week zeker wel. Altijd een schrijnend verhaal. De familie, de buren en de vrienden zijn niet meer in staat de persoon veilig te ondersteunen. Lees verder
25 november 2015

WonenBreburg stopt met gebruik giftige bestrijdingsmiddelen

Foto: SP
In reactie op vragen van SP Breda heeft Gemeente Breda laten weten dat ook woningcorporatie WonenBreburg stopt met het gebruik van Roundup. Roundup is een glyfosaathoudend onkruidbestrijdingsmiddel dat hormoonverstorend werkt en zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is. De gemeente zelf is daarom al twintig jaar geleden overgestapt op meer milieuvriendelijke alternatieven. "Tot verbazing van enkele huurders en mijzelf, werkte WonenBreburg nog wel met die troep", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Na een gesprek met de huurders en de gemeente, zien zij nu gelukkig ook in dat dit echt niet meer kan!"Lees verder
20 november 2015

Meerderheid raad: cameratoezicht alleen als uiterste redmiddel

Foto: SP
Donderdagavond sprak de Gemeenteraad op initiatief van SP Breda over cameratoezicht in het Valkenberg. Eerder liet Burgemeester Paul Depla via een brief weten dat hij, ondanks dat het park niet onveiliger is geworden, bezig is met het voorbereiden van cameratoezicht. Dat is SP Breda wat te kort door de bocht. "Cameratoezicht is een thema dat altijd zeer gevoelig ligt en waar we het als politiek met elkaar over moeten hebben", zegt SP-raadslid Maurice Spapens. "Zeker wanneer camera's niet direct worden uitgekeken, leidt dat volgens mij slechts tot schijnveiligheid!"Lees verder
30 oktober 2015

Zorgen om gebruik giftige bestrijdingsmiddelen

Foto: SP
30-10-2015SP Breda wil van Gemeente Breda weten wat zij ervan vindt dat woningcorporatie WonenBreburg nog altijd Roundup gebruikt. Roundup is een glyfosaathoudend onkruidbestrijdingsmiddel dat hormoonverstorend werkt en zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is. Per 2016 wordt het verboden om Roundup te gebruiken op verharde oppervlaktes, zoals trottoirs en andere openbare bestratingsvormen. Voor een totaalverbod voor particulieren was ondanks dat glyfosaat in verband wordt gebracht met verschillende aandoeningen, helaas geen meerderheid in de Tweede Kamer. SP-raadslid René Spiegels: “Ik wil dat Gemeente Breda woningcorporatie WonenBreburg hierop gaat aanspreken. Ook wil ik weten of er elders in Breda nog met deze troep gewerkt wordt. Breda moet wat de SP betreft een glyfosaatvrije gemeente worden!”Lees verder
31 augustus 2015

Taart voor actievoerende politie

Foto: SP
Maandagochtend trakteerde SP Breda de politie op het kantoor aan de Mijkenbroek, op een taart in de vorm van een politiepet. De partij wil hen hiermee een hart onder de riem steken in de strijd voor een fatsoenlijke cao. Al sinds maart voert de politie actie hiervoor. Aanleiding zijn de teleurstellende voorstellen van de minister van Veiligheid en Justitie. Al vier jaar staat de politie op de nullijn, daar willen de politiebonden vanaf. SP-actievoerder Paul Marijnissen: “De politie staat dag en nacht voor ons klaar. Zij verrichten hun werk met gevaar voor eigen leven en gezondheid. Daar behoort erkenning en een fatsoenlijke salaris tegenover te staan. Die nullijn moet dus van tafel!”Lees verder
12 juli 2015

Buurten in Doornbos-Linie

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda - ondanks de zinderende hitte - weer aan het buurten in de buurt. Ditmaal trok men Doornbos-Linie in en dan met name het gebied rondom de Kleine Geren. "Buurtbewoners geven aan dat zij hier erg prettig wonen. Natuurlijk zijn er wat klachten over zaken als stoepen die scheef aflopen  waardoor het water bij een hoosbui naar binnen loopt en over het gebrek aan groenonderhoud. Maar verder zijn mensen erg tevreden", zegt SP-raadslid Karen Vermariën. “Toch zijn er ook zorgen…"Lees verder

Pagina's

U bent hier