h

Veiligheid

3 juli 2017

SP stelt Kamervragen over geitenstal Bavel

Foto: SP
 SP-Kamerlid Frank Futselaar heeft vandaag Kamervragen gesteld aan Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzending van afgelopen donderdag. Hieruit bleek dat het College van B&W van Breda dringend behoefte heeft aan helder advies op basis waarvan zij een vergunning voor een geitenstal zoals in Bavel is voorzien, kan weigeren. “Inwoners van Bavel en de dorpsraad maken zich terecht zorgen over de mogelijke komst van een stal voor 2700 geiten op nog geen 2 kilometer van de dorpskern”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “Maar met het huidige advies van de staatsecretaris aan lokale bestuurders om ‘rekening te houden met’ mogelijke gezondheidsrisico’s, kunnen we niets. De landelijke overheid moet met een glasheldere uitspraak komen op basis waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren!”  

Lees verder
27 maart 2017

Weblog: Wat doen we elkaar toch de hele dag aan?

Foto: Veilig Thuis
 Geen vooringenomen oordeel hebben. De eigen normen en waarden niet voorop stellen. Open een gesprek in gaan. Dat is voor iedereen al lastig zat. Laat staan als het om de veiligheid van mensen gaat. Toch doen ze het bij Veilig Thuis elke keer weer. Iedere melding die binnenkomt – zo’n 6.500 per jaar alleen al in West Brabant- een precaire beslissing moeten nemen over het wel of niet ingrijpen in een gezin. Ze doen het vol overgave.Lees verder
11 februari 2017

Voorkom dat kinderen slachtoffer worden huisuitzetting met Tweede Kans-woning

Foto: SP
 SP Breda en GroenLinks vragen het College van B&W om in gesprek te gaan over zogenoemde Tweede Kans-woningen om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat komen te staan. Wanneer er overlast plaats vindt bijvoorbeeld door de handel in drugs, dan kan er door de burgemeester besloten worden een woning voor een bepaalde tijd te vergrendelen. “Vanwege het vergrendelen van de woning komt de dader dus op straat te staan, maar niet zelden ook zijn of haar gezin”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes.  “Het is te begrijpen dat burgemeesters manieren zoeken om de overlast voor de buurt te beëindigen. Het valt echter niet goed te praten dat naast de dader zelf, ook kinderen hiervan het slachtoffer worden!”Lees verder
11 februari 2017

Neemt criminaliteit wel echt af?

Foto: SP
 Steeds meer camera’s kunnen niet voorkomen dat er met grote regelmaat berovingen en overvallen plaatsvinden. Ondanks dat de cijfers het tegenovergestelde aantonen, lijkt het erop alsof de criminaliteit in Breda alleen maar toeneemt. Uit een uitgelekt vertrouwelijk rapport van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat bij die cijfers de nodige vraagtekens gezet kunnen worden. De criminaliteit in Nederland is groter dan uit de officiële cijfers blijkt. “De aangiftebereidheid onder mensen neemt af, omdat de politie door een gebrek aan capaciteit met meer dan de helft van de aangiftes niets doet”, zegt SP-raadslid Maurice Spapens. “Ik wil weten of het veiligheidsbeleid aangepast moet worden nu blijkt dat de cijfers een vertekend beeld geven.”Lees verder
28 januari 2017

SP Breda bezorgd over veiligheid chemiebedrijven

Foto: SP
 Afgelopen week presenteerde Omroep Brabant een onderzoek naar de veiligheidsovertredingen bij Brabantse chemiebedrijven. Bij 75% van de bedrijven werden één of meer overtredingen vastgesteld. Bij drie bedrijven is zelfs het werk direct stil gelegd. Twee van deze drie bedrijven liggen in de buurt van Breda namelijk Moerdijk en Klundert. “De gevolgen voor mens, natuur en economie kunnen schrikbarend zijn als het misgaat”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “Ik wil weten welke gebreken er zijn geconstateerd en hoe het met onze veiligheid zit. Een gifwolk in de lucht of een chemicaliën spill in het (grond)water houden zich namelijk niet aan gemeentegrenzen!”Lees verder
30 november 2016

Pak discriminatie in de horeca aan

Foto: SP
Afgelopen zondag bleek uit het tv-programma Undercover in Nederland dat in Breda nog altijd gediscrimineerd wordt aan de deur bij cafés. Het programma stuurde drie groepen jongemannen op pad en kwam er met de verborgen camera achter dat de groep blanke mannen overal moeiteloos binnenkwam. Dit terwijl de groep met donkere mannen en de groep met mannen van Marokkaanse afkomst vaak werden geweigerd. "In juni al stelden we vragen aan het College van B&W over discriminatie aan de deur. Toen werd gesteld dat dit onderwerp van gesprek was tussen de Gemeente Breda en de horeca", zegt SP-commissielid Rachied Benabbou. "Als het programma iets duidelijk maakt, is het wel dat de tijd van praten voorbij is. Er moet nu echt worden ingegrepen om discriminatie keihard aan te pakken!" 

Lees verder
17 november 2016

Strikte voorwaarden aan cameratoezicht

Foto: SP
Er moeten strikte voorwaarden gesteld worden aan het voornemen om ook in woongebieden cameratoezicht in te zetten. SP, D66, GroenLinks en Volkspartij Breda zullen daartoe tijdens de raadsvergadering van donderdag een wijziging indienen op het voorstel om de burgemeester verregaande bevoegdheden te geven. "Wanneer we die voorwaarden nu niet stellen, geven we de burgemeester carte blanche", zegt initiatiefnemer en SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Juist omdat veel partijen het erover eens zijn dat cameratoezicht in woongebieden als ultimum remedium gezien dient te worden, moeten we nu als gemeenteraad aangeven waar voor ons de grens ligt!"

Lees verder
24 augustus 2016

Zorgen oplopende spanningen Turkse gemeenschap

Foto: Stichting Prisma
SP Breda wil van burgemeester Paul Depla weten of hij op de hoogte is van toenemende spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Breda en wat daaraan wordt gedaan. Op vrijdag 15 juli jongstleden vond in Turkije een mislukte staatsgreep plaats. De Turkse regering houdt geestelijk leider Fethullah Gülen en zijn volgers hiervoor verantwoordelijk. "Ook ver buiten Turkije waaronder in Nederland, hebben de ontwikkelingen invloed op de Turkse gemeenschap", zegt SP-commissielid Rachied Benabbou. "Zo is de Turks-Nederlandse Stichting Prisma in Breda al meer dan eens doelwit geweest van intimidatie. Vermoedelijk omdat enkele vrijwilligers van de stichting aanhanger zijn van Gülen."Lees verder
17 april 2016

SP-raadslid Spapens in radiodebat over cameratoezicht

Foto: SP
Zaterdag ging SP-raadslid Maurice Spapens met VVD-raadslid Carla Kranenborg van Eerd in debat over cameratoezicht in het Valkenberg. Dat deed hij in het radioprogramma “Spijkers met koppen” gepresenteerd door Dolf Jansen en Felix Meurders, dat te gast was in theatersalon De Avenue in Breda. Zoals bekend ziet SP Breda cameratoezicht in het Valkenbergpark alleen als uiterste redmiddel. Spapens: “Camera’s hebben enkel nut als ze 24 uur per dag gemonitord worden en men er gelijk actie op kan ondernemen, anders blijft het schijnveiligheid. Dan kun je beter meer blauw of toezichthouders op straat hebben!”Lees verder
14 februari 2016

Buurten in de buurt Doornbos-Linie

Foto: SP
Zaterdag ging SP Breda Buurten in de Buurt in Doornbos. Met enige regelmaat krijgt de SP-raadsfractie klachten over automobilisten die er te hard rijden en straatdealers die er harddrugs verhandelen. Reden genoeg om samen de wijk in te trekken en de bewoners te vragen naar hun ervaringen.Lees verder

Pagina's

U bent hier