h

Veiligheid

20 december 2017

Zorgen om capaciteit vrouwenopvang

Foto: SP

SP Breda vraagt het College van B&W naar de capaciteit van de vrouwenopvang in Breda. Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat er landelijk gezien capaciteitsproblemen zijn. Van alle vrouwen die aankloppen, kan slechts 70 procent binnen een dag worden geholpen. Voor de anderen wordt een hotel geregeld of wordt steeds vaker een bed bijgezet in de opvang. “De meeste cliënten zijn slachtoffer van huiselijk geweld. Ze vluchten, laten huis en haard achter en nemen hun kinderen mee”, zegt SP-burgerraadslid Inge Verdaasdonk. “Acute hulp - zowel psychisch als praktisch! - is vaak noodzakelijk. Maar soms zitten slachtoffers een week in het voorportaal van de opvang op een hotelkamer of een noodbedje. Ik wil weten of dit ook in Breda zo is. En als dat zo is, wat we hier dan aan gaan doen.”

Lees verder
6 december 2017

Gemeente gaat helpen bij verwijderen asbest

Foto: SP

SP Breda is blij met het voornemen van de gemeente om eigenaren van asbestdaken te helpen bij het verwijderen ervan. Op aandringen van de partij heeft asbest ook een nadrukkelijke plaats gekregen in de gemeentelijke milieuvisie. Deze nadere uitwerking daarvan draagt bij aan de doelstelling om in 2024 alle asbestdaken te hebben gesaneerd. Dan wordt namelijk de landelijk wet van kracht die dit verplicht. "Het is goed dat de gemeente de regie pakt", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Eigenaren van asbestdaken zijn zo veel goedkoper uit dan wanneer zij ieder voor zich hun schuurtje moeten saneren. Dit is goed nieuws voor huiseigenaren en voor het milieu!"

Lees verder
29 november 2017

Actiebijeenkomst Heerbaan is geen Racebaan!

Foto: SP

Gisteravond vond in ’t Houwke in Heusdenhout de bijeenkomst plaats in het kader van de SP-actie Heerbaan is geen racebaan, over de onveilige situatie op de Heerbaan. Veel geïnteresseerde wijkbewoners uit Heusdenhout hoorden de uitslag van de enquête die SP Breda de afgelopen weken gehouden heeft. Hieruit blijkt dat een ruime meerderheid van 84% van de bewoners de Heerbaan niet als veilig ervaart. “9 op de 10 bewoners is van mening dat er te hard wordt gereden”, zegt Pierre van Leent, kandidaat-raadslid voor de SP. “Niet gek want 80% van de mensen geeft aan dat er ook nooit of nauwelijks snelheidscontroles plaatsvinden!”

Lees verder
16 november 2017

Bewoners Tuinzigt accepteren alternatief eerbetoon Ramon Dekkers

Foto: SP

Initiatiefneemsters Ivonne Peeters en Ciska Jansen accepteren het voorstel van de gemeente voor een alternatief eerbetoon aan sportlegende Ramon Dekkers. Een levensgroot portret van de achtvoudig wereldkampioen Thai- en kickboksen op een muur in de wijk Tuinzigt, wordt geblokkeerd door burgemeester Paul Depla. De reden hiervoor zijn de vermeende banden met motorclub Satudarah. Het voorstel vanuit de gemeente is nu dat er wel muurschilderingen komen met verwijzingen naar helden uit Tuinzigt waaronder Dekkers, maar dus geen portret. SP Breda die samen met de fractie Elbertse/Groeneweg in het geweer kwam tegen de verdachtmakingen aan het adres van Dekkers, respecteert het besluit van de inwoners van Tuinzigt. "Wat aanvankelijk begon als een eerbetoon aan hun held, dreigde uit te draaien op juist het tegenovergestelde", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Goed dat Ivonne en Ciska die al zoveel moois voor Tuinzigt hebben gedaan de afgelopen jaren, hun energie weer gaan steken in nog meer mooie dingen voor de wijk!"

Lees verder
3 juli 2017

SP stelt Kamervragen over geitenstal Bavel

Foto: SP
 SP-Kamerlid Frank Futselaar heeft vandaag Kamervragen gesteld aan Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) naar aanleiding van de Nieuwsuur-uitzending van afgelopen donderdag. Hieruit bleek dat het College van B&W van Breda dringend behoefte heeft aan helder advies op basis waarvan zij een vergunning voor een geitenstal zoals in Bavel is voorzien, kan weigeren. “Inwoners van Bavel en de dorpsraad maken zich terecht zorgen over de mogelijke komst van een stal voor 2700 geiten op nog geen 2 kilometer van de dorpskern”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “Maar met het huidige advies van de staatsecretaris aan lokale bestuurders om ‘rekening te houden met’ mogelijke gezondheidsrisico’s, kunnen we niets. De landelijke overheid moet met een glasheldere uitspraak komen op basis waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren!”  

Lees verder
27 maart 2017

Weblog: Wat doen we elkaar toch de hele dag aan?

Foto: Veilig Thuis
 Geen vooringenomen oordeel hebben. De eigen normen en waarden niet voorop stellen. Open een gesprek in gaan. Dat is voor iedereen al lastig zat. Laat staan als het om de veiligheid van mensen gaat. Toch doen ze het bij Veilig Thuis elke keer weer. Iedere melding die binnenkomt – zo’n 6.500 per jaar alleen al in West Brabant- een precaire beslissing moeten nemen over het wel of niet ingrijpen in een gezin. Ze doen het vol overgave.Lees verder
11 februari 2017

Voorkom dat kinderen slachtoffer worden huisuitzetting met Tweede Kans-woning

Foto: SP
 SP Breda en GroenLinks vragen het College van B&W om in gesprek te gaan over zogenoemde Tweede Kans-woningen om te voorkomen dat gezinnen met kinderen op straat komen te staan. Wanneer er overlast plaats vindt bijvoorbeeld door de handel in drugs, dan kan er door de burgemeester besloten worden een woning voor een bepaalde tijd te vergrendelen. “Vanwege het vergrendelen van de woning komt de dader dus op straat te staan, maar niet zelden ook zijn of haar gezin”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes.  “Het is te begrijpen dat burgemeesters manieren zoeken om de overlast voor de buurt te beëindigen. Het valt echter niet goed te praten dat naast de dader zelf, ook kinderen hiervan het slachtoffer worden!”Lees verder
11 februari 2017

Neemt criminaliteit wel echt af?

Foto: SP
 Steeds meer camera’s kunnen niet voorkomen dat er met grote regelmaat berovingen en overvallen plaatsvinden. Ondanks dat de cijfers het tegenovergestelde aantonen, lijkt het erop alsof de criminaliteit in Breda alleen maar toeneemt. Uit een uitgelekt vertrouwelijk rapport van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) blijkt dat bij die cijfers de nodige vraagtekens gezet kunnen worden. De criminaliteit in Nederland is groter dan uit de officiële cijfers blijkt. “De aangiftebereidheid onder mensen neemt af, omdat de politie door een gebrek aan capaciteit met meer dan de helft van de aangiftes niets doet”, zegt SP-raadslid Maurice Spapens. “Ik wil weten of het veiligheidsbeleid aangepast moet worden nu blijkt dat de cijfers een vertekend beeld geven.”Lees verder
28 januari 2017

SP Breda bezorgd over veiligheid chemiebedrijven

Foto: SP
 Afgelopen week presenteerde Omroep Brabant een onderzoek naar de veiligheidsovertredingen bij Brabantse chemiebedrijven. Bij 75% van de bedrijven werden één of meer overtredingen vastgesteld. Bij drie bedrijven is zelfs het werk direct stil gelegd. Twee van deze drie bedrijven liggen in de buurt van Breda namelijk Moerdijk en Klundert. “De gevolgen voor mens, natuur en economie kunnen schrikbarend zijn als het misgaat”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “Ik wil weten welke gebreken er zijn geconstateerd en hoe het met onze veiligheid zit. Een gifwolk in de lucht of een chemicaliën spill in het (grond)water houden zich namelijk niet aan gemeentegrenzen!”Lees verder
30 november 2016

Pak discriminatie in de horeca aan

Foto: SP
Afgelopen zondag bleek uit het tv-programma Undercover in Nederland dat in Breda nog altijd gediscrimineerd wordt aan de deur bij cafés. Het programma stuurde drie groepen jongemannen op pad en kwam er met de verborgen camera achter dat de groep blanke mannen overal moeiteloos binnenkwam. Dit terwijl de groep met donkere mannen en de groep met mannen van Marokkaanse afkomst vaak werden geweigerd. "In juni al stelden we vragen aan het College van B&W over discriminatie aan de deur. Toen werd gesteld dat dit onderwerp van gesprek was tussen de Gemeente Breda en de horeca", zegt SP-commissielid Rachied Benabbou. "Als het programma iets duidelijk maakt, is het wel dat de tijd van praten voorbij is. Er moet nu echt worden ingegrepen om discriminatie keihard aan te pakken!" 

Lees verder

Pagina's

U bent hier