h

Samen leven: SP Breda veroordeelt discriminatie, in iedere vorm

9 maart 2018

Samen leven: SP Breda veroordeelt discriminatie, in iedere vorm

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld werden op hartverwarmende wijze opgenomen in de Bredase samenleving. Doelgroepen zoals zorgbehoevenden, statushouders en voormalig dak- en thuislozen zijn verspreid en kleinschalig opgevangen. Gemengde wijken en dorpen zijn van belang. Alleen wanneer mensen met verschillende achtergronden elkaar tegenkomen op straat, op school of op het werk kan je spreken van samen leven. Toch komt ook in Breda nog altijd discriminatie voor op basis van wie je bent of waar je in gelooft. SP Breda veroordeelt discriminatie. Niet alleen in woord, maar ook in daad. Zo demonstreerden wij tegen onrecht in Palestina en de haatzaaiers van Pegida en de PVV.

Maar we zijn er nog niet... Discriminatie is aangeleerd. We pakken het probleem daarom ook aan bij de basis. Basisscholen gaan werken met een centrale inschrijving naar Nijmeegs model en een acceptatieplicht. Zo maken we werk van gemengde scholen en bouwen aan een generatie die wars is van discriminatie en diversiteit omarmt. We gaan door met het spreiden van doelgroepen, zodat wijken en dorpen evenwichtig worden belast. Ook nieuw te bouwen sociale huurwoningen worden eerlijk verdeeld. De gemeente pakt de regie op het taal- en inburgeringsonderwijs terug en zorgt voor een goede start voor nieuwe Bredanaars. Initiatieven zoals RADAR, Shelter City en een bed-bad-brood-voorziening voor de humane opvang van uitgeprocedeerden, krijgen geld en ondersteuning. Bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie komen op een zwarte lijst en ontvangen geen subsidie en/of opdrachten van de gemeente. Horeca-ondernemingen die discrimineren worden (tijdelijk) gesloten. Een lager schooladvies voor kinderen vanwege een migrantenachtergrond is onacceptabel.

Reactie toevoegen

U bent hier