h

Veiligheid: “Veiligheid door mensen, niet door camera’s”

7 maart 2018

Veiligheid: “Veiligheid door mensen, niet door camera’s”

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! We hebben ingezet op preventie door mensen en niet door  camera’s. Maar veiligheid is meer! Daarom bleven voorzieningen, zoals buurthuizen open. Zij vormen een laagdrempelige plek om samen te komen en zorgen voor de nodige sociale veiligheid en controle. Maar we boden ook zorg en begeleiding aan personen met verward gedrag. Het aantal buurten met buurtpreventie nam enorm toe. Schooluitval onder jongeren werd stevig aangepakt. Daarnaast is de SP trots op de Buurtvaders en projecten als Grote Broer en Grote Zus. Samen zijn zij de ogen en de oren van de buurt en zijn ze het eerste aanspreekpunt bij problemen in de wijk.

Maar we zijn er nog niet… Crimineel gedrag moet keihard aangepakt worden. Tegelijkertijd investeren we in preventie en moet waar nodig zorg ingezet worden. De SP wil groepen (probleem)jongeren in beeld brengen en hen perspectief bieden op onderwijs of een baan. Zo kunnen zij hun leven op de rails houden of weer krijgen. Veiligheid is te belangrijk om uit te besteden aan allerlei particuliere bureautjes. Meer agenten en gemeentelijke handhavers op straat zorgen voor echte veiligheid. Het halfslachtige gedoogbeleid kost veel politie-inzet en werkt bovendien straathandel in de hand. Breda gaat daarom experimenteren met legale wietteelt. Buurtrechters kunnen op een laagdrempelige manier bemiddelen in confl icten en houden juridisch spreekuur in het buurthuis.

Klik op deze link voor het volledige verkiezingsprogramma SP Breda - Maakt het verschil

Reactie toevoegen

U bent hier