h

In gesprek met Sharon en Ron

23 september 2015

In gesprek met Sharon en Ron

Foto: SP
Woensdagavond verzamelden SP’ers uit heel West-Brabant zich in Breda om kennis te maken met de kandidaten voor het voorzitterschap van de SP. Op 28 november zal op het SP-congres een nieuwe voorzitter worden gekozen, die na 27 jaar Jan Marijnissen zal opvolgen als voorzitter van de socialisten. Er zijn twee kandidaten en beiden waren vanavond in Breda aanwezig. Ze lichtten hun kandidatuur toe en voor de aanwezigen is volop kans om ze het hemd van het lijf te vragen.

Sharon Gesthuizen is Tweede Kamerlid sinds 2006, daarvoor actief geweest in afdeling Haarlem. Ze heeft als Kamerlid veel actie gevoerd met postbodes binnen Red de Postbode, maar is de laatste jaren ook vaak de straat opgegaan met vluchtelingen en mensenrechtenorganisaties. Gesthuizen schreef het SP-plan voor de kleine ondernemer: Hart voor de Zaak. Ze is voorstander van een bredere partij, die ook de terreinen waarop de SP nog minder achterban heeft aanboort. Daarbij denkt ze aan de terreinen als duurzaamheid, internationale solidariteit, ondernemerschap en LHBT-rechten (homo-/transgenderrechten). Ook zou Gesthuizen graag zien dat de partij minder centralistisch wordt geleid. Ze is voorvechtster van één stem voor ieder SP-lid op het congres. "Bij een partij die alle postbodes, schoonmakers en werknemers in bedrijven een stem wil geven, hoort ook algemeen stemrecht voor eigen leden." Zij wil graag meer ruimte voor discussie en podium voor de leden in de SP.  Leden moeten, geeft ze als voorbeeld, initiatieven kunnen nemen. Nu is het nog te vaak zo dat acties en plannen worden bedacht door de partijtop en dat afdelingen die moeten uitvoeren. Meer inspraak van leden zorgt volgens haar voor betere ideeën en meer betrokkenheid. “Geef je meer verantwoordelijkheid aan de leden, daar krijg je daar het dubbele voor terug.” Moeten we dan de spelregels veranderen tijdens het spel zodat ieder lid één stem mag uitbrengen? Gesthuizen: “We zijn natuurlijk wel activisten; die doen niet anders dan proberen de spelregels te veranderden.  Maar ik beslis daar niet over; ik luister goed naar wat ik in afdelingen hoor en daar leeft deze discussie wel! Veel mensen willen graag kunnen stemmen. Mooi toch? Laten we dat mogelijk maken." Naast verbreding van de partij en meer democratie vindt Gesthuizen dat de SP een betere afspiegeling van de maatschappij moet zijn. "We zijn wel een beetje een witte-mannen-partij. Maar er zijn veel getalenteerde vrouwen en migranten te vinden, ook in onze achterban." Er is, kortom, een wereld te winnen volgens haar.

Foto: SP
Ron Meyer is 10 jaar voorzitter van de SP-fractie in Heerlen en is daar altijd deel geweest van de coalitie, de SP als besturende partij. Hij is ook medeoprichter van de Klopclub daar, die actief langs de deuren gaat in Heerlen om te vragen hoe het met de mensen gaat. Hij werkt bij de FNV en heeft vele acties gevoerd, waaronder die met de schoonmakers en Young & United. Actievoeren doet hij het liefst met iedereen, dat kan binnen de SP, we spreken iedereen aan. Via Facebook en andere technologieën kun je mensen bereiken, maar via persoonlijk contact kun je mensen inspireren echt mee te doen. “We gaan de straat op en blijven niet thuis in de luie stoel met de social media”. Zijn stijl noemt hij anders dan die van Jan, maar ook anders dan die van Sharon; hij wil weten hoe het in elkaar zit. Toen hij actie voerde met de schoonmakers heeft hij het schoonmaakdiploma gehaald, en dat was “ spannend”.  “Het is vooral belangrijk dat wij onze eigen analyse blijven maken, geen mensen aan de kant zetten, ze niet tegen elkaar uitspelen. Wij moeten, als SP, de mensen met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld de mensen aan de deuren vragen waar hun zorgen liggen. ” Over democratie zegt Meyer: “Ik vind dat democratie meer is dan één keer in de zoveel tijd stemmen, een papiertje invullen of op een knopje duwen. Onze actieve mensen maken het verschil, democratie is meedoen. Een open gesprek over de partijdemocratie is zeker mogelijk en voor mij is daarbij leidend dat we de meest actieve partij van het land blijven. Een resultaat van gesprekken met leden, open voor verandering, maar niet per se tijdens het spel. Tijdens de voetbalwedstrijd vraag je de scheidsrechter ook niet om de regels aan te passen”. Het zwaartepunt van dat wat de partij doet ligt volgens Meyer in Amersfoort, De partijvoorzitter moet vooral eenheid bewaren. De stuwende kracht voor het boeken van nieuwe overwinningen. De samenwerking met Emile, die tandem loopt prima, zo besluit Meyer.

Kortom, een inspirerende avond in Breda. De leden gaan naar huis met stof tot nadenken. Er valt echt wat te kiezen op het partijcongres. Dat is na vanavond wel duidelijk.

Reactie toevoegen

U bent hier