h

17 december 2014

Ieder kind de zorg die het verdient

Foto: SP
Ieder kind krijgt ook volgend jaar de zorg die het verdient. Dat was in de kern de boodschap van SP-wethouder Patrick van Lunteren tijdens de behandeling dinsdag van het plan Jeugdhulp 2015. Er was veel enthousiasme en steun in de Commissie Maatschappij. SP-gemeenteraadslid Karen Vermariën: "Wij zijn er als SP trots op hoe het college op een sociale wijze invulling geeft aan de nieuwe jeugdzorgtaken waarvoor wij als gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk worden."Lees verder
14 december 2014

WEG NAAR PASSEND WERK

Foto: SP
Tot grote tevredenheid van de SP, worden er belangrijke stappen gezet bij het beter begeleiden van mensen naar werk. Donderdag besprak de Commissie Economie over de nieuwe Participatiewet die de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk maakt voor nieuwe taken op dit gebied. “De SP geeft het college een compliment! Het beleid is sociaal gemaakt, ondanks het gebrek aan tijd en geld waar Den Haag de gemeenten mee opzadelt, “ zegt SP-gemeenteraadslid Jamal El Kaddouri. “Het gaat vooral over vier belangrijke punten, namelijk het niet zinloos hoeven te solliciteren, het deels in stand houden van de sociale werkplaats, geen verplichte tegenprestatie en de aandacht voor de manier van mensen benaderen.”Lees verder
14 december 2014

Buurten in de Belcrum

Foto: SP
Zaterdag was de SP Breda in de wijk Belcrum om van de inwoners te horen hoe zij het leven in de wijk Belcrum ervaren. Terwijl de kerstmarkt op de Speelhuislaan in volle gang was, liep de SP de deuren langs om in gesprek te gaan met bewoners. Vrijwel alle bewoners die SP Breda sprak, geven aan dat het er fijn wonen is. “Eén bewoner gaf zelfs aan er tot zijn dood te willen blijven wonen,” zegt SP-gemeenteraadslid Karen Vermariën. “Ook voelen mensen zich er veilig, hoewel er ook bewoners zijn die aangeven dat er mogelijk drugs gedeald wordt in de wijk.”Lees verder
10 december 2014

Lamlih genomineerd voor vrijwilligerspenning

Foto: SP
Daklozenkok Rahal Lamlih is genomineerd voor de Chris van Faassen-vrijwilligerspenning. Of Lamlih, die al tien jaar geheel vrijwillig dagelijks kookt voor dak- en thuislozen, die ook zal winnen wordt vrijdagavond bekend gemaakt. "Ondertussen werken we hard aan een definitieve oplossing voor het feit dat Rahal nog steeds geregeld weggestuurd wordt door de politie omdat hij overlast zou veroorzaken." zegt SP-commissielid Maurice Spapens. "Prijs of geen prijs, zeker met de winter op komst wil hij gewoon zijn goede werk kunnen doen!"Lees verder
5 december 2014

Raad steunt plan voor beheergroep

Foto: SP
Het idee van SP Breda om een beheergroep aan te stellen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied en zo betrokkenen weer in gesprek met elkaar te brengen, kon op brede steun van zowel gemeenteraad als wethouder rekenen. Dat bleek tijdens de raadsvergadering van donderdag waar het bestemmingsplan ‘Buitengebied-Zuid’ op de agenda stond. Tot een besluit over het hele plan kwam het echter niet. Een voorstel dat de meest gevoelige passage uit het plan zou halen, uitbreiding van het aantal seizoenarbeiders wat op het erf mag verblijven, kon op 19 stemmen voor en 19 stemmen tegen rekenen. “Ik ben van mening dat we als Breda onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor goede opvang van seizoenarbeiders. We moeten onze problemen niet afschuiven op buurgemeenten zoals Zundert of voor ons uit blijven schuiven." zegt SP-gemeenteraadslid René Spiegels. "Daarom hadden we het plan liefst nu al aangenomen."Lees verder
28 november 2014

Thema-avond nieuwe zorgtaken

Foto: SP
"Een beginnend dementerende mevrouw van bijna honderd waar ik al jaren over de vloer kom, zal het binnenkort zonder mij moeten doen," zegt een aanwezige thuiszorgmedewerkster op de thema-avond die SP Breda woensdag organiseerde. Zij wordt binnenkort, na jaren van trouwe dienst, op straat gezet. Niet omdat haar thuiszorgorganisatie geen werk heeft, maar omdat men weigert mensen in vaste dienst te nemen. Op de avond waarop Tweede Kamerlid Tjitske Siderius en wethouder Patrick van Lunteren (beiden SP) de nieuwe zorgtaken van de gemeente toelichtten, kwam al snel naar voren dat er nog een wereld te winnen is in de zorg; zowel voor patiënten als voor personeel.Lees verder
25 november 2014

Juist corporaties moeten stoppen met antikraak

SP Breda vindt dat juist woningcorporaties het goede voorbeeld moeten geven door te kiezen voor tijdelijke verhuur in plaats van antikraak. Bewoners van de Lage Kant en Nieuwe Inslag met een antikraakcontract moesten hun huis enkele weken terug verlaten in verband met de voorgenomen sloop van deze flats. Nu de sloop na de vondst van vleermuizen met een half jaar is uitgesteld, wordt er opnieuw antikraak ingezet. “Voor mij is dit een voorbeeld van hoe er met antikraakbewoners wordt gesold,” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Door het gebrek aan betaalbare woonruimte groeit het aantal panden waarin antikraak zit en ontstaat er een hele generatie rechteloze huurders.”

Lees verder
23 november 2014

Buurten in de buurt Heusdenhout

Zaterdag trok SP Breda de wijk Heusdenhout in om met bewoners in gesprek te gaan. Op de vragen of het fijn wonen is en of men zich veilig voelt, gaf men veelvuldig hetzelfde bevestigende antwoord. "Is dan alles koek en ei?" zegt SP-raadscommissielid Maurice Spapens. "Nee, ook hier speelt er het nodige rondom parkeren en verkeersveiligheid. Ander opvallend puntje was dat de korf voor de gevallen bladeren niet terug is gekeerd dit jaar."

Lees verder
21 november 2014

Snel oplossing voor problemen communicatie politie

Binnen twee weken komt er een steunmast in het centrum van Breda om de communicatieproblemen van de hulpdiensten te verhelpen. Dat bleek afgelopen donderdag uit de antwoorden van locoburgemeester Bergkamp op vragen van SP Breda en VVD Breda. Aanleiding was het bericht van politievakbond ACP dat politie en andere hulpdiensten elkaar niet meer goed konden bereiken sinds er een steunmast verdween uit de binnenstad. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft nu toegezegd binnen twee weken een nieuwe steunmast te plaatsen. “Hoewel ACP al twee jaar klaagt bij het ministerie, werd er steeds geen actie ondernomen,” zegt Karen Vermariën, raadslid voor SP Breda. “Met tussenkomst van de raad en kordaat optreden van het college, is er nu in een recordtijd een oplossing gevonden. Super!”

Lees verder
18 november 2014

Kan politie instaan voor veiligheid binnenstad?

Kunnen hulpdiensten wel voldoende met elkaar communiceren in de Bredase binnenstad zodat die ook veilig is? Die vraag gaat SP Breda samen met VVD Breda voorleggen aan de Burgemeester aanstaande donderdag in de Commissie Bestuur. Aanleiding is het bericht van politievakbond ACP dat politie en andere hulpdiensten elkaar niet meer goed kunnen bereiken via het C2000-systeem sinds er een steunmast is verdwenen uit de binnenstad. “Als je beseft hoeveel mensen de binnenstad bezoeken dan ben ik hier best wel van geschrokken,” zegt SP-gemeenteraadslid Karen Vermariën. “De politie zorgt voor onze veiligheid, maar wij moeten er voor zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen!”

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda