h

Oppositie kraakt begroting Breda

10 november 2023

Oppositie kraakt begroting Breda

Foto: M. Verschuren

Op donderdag 9 november besprak de Bredase gemeenteraad de begroting en de gehele oppositie was het met elkaar eens. Dit is geen goede begroting en het resultaat was ook ongekend. De voltallige oppositie keurde de Bredase begroting af! SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk: "Deze begroting brengt bestaanszekerheid verder weg voor een hoop Bredanaars, de kansenongelijkheid groeit en het college weigert om haar financiën gezond te houden met eerlijke lastenverdeling in Breda, dus tegen."

Een klein, maar belangrijk SP-succes was de motie over Ateliers. Jonge (studerende) kunstenaars krijgen nu vaste expositie in en rondom de binnenstad. Een unanieme raad stemde voor dit voorstel. Maar voor daklozen, de wachtlijsten voor huishoudelijke hulp of Bredanaars die al jaren wachten op een betaalbare woning gaf de coalitie niet thuis.   

Tijdens de begrotingsbehandeling bleek dat het college op geen enkele wijze nu verantwoordelijkheid wil nemen voor betrouwbare overheidsfinanciën. De komende jaren gaat onze begroting de min in en nu al komt Breda geld tekort om belangrijke voorzieningen goed te betalen. Het verhogen van de OZB was onbespreekbaar, terwijl de gemeente miljoenen meer te besteden heeft als iedere huiseigenaar iedere maand de waarde van een kop koffie meer betaalt aan OZB. Uitzonderlijk was het feit dat de hele oppositie voor een voorstel van de SP stemde om de OZB te verhogen.

U bent hier