h
23 februari 2014

Feest in de Heuvel

Hoewel een elftal Bredase SP-ers het SP-congres in Amersfoort bijwoonde, bleven er nog genoeg enthousiaste leden over voor de campagne. Dit keer streek de SP-caravan neer in de Heuvel. In de ochtend waren zij bij de feestelijke opening van het Dr. Struyckenplein. In de middag gingen zij huis-aan-huis in de buurt.  SP-lid Cocky Nuijten: "We zijn afgelopen jaren veel in de Heuvel actief geweest. Dat merk je direct aan de positieve reacties op de SP". 
 

Lees verder
19 februari 2014

SP Breda voor Ruimtelijke Ordening en grondbeleid in Breda

 Digit Parc, Dinalog Campus, Achter de Lange Stallen... In Breda wordt nog altijd gebouwd voor de leegstand. Overambitieuze plannen voor bedrijventerreinen en kantoren waar niemand op zit te wachten en winkelruimte die elders in de stad voor leegstand en een verschraling van het winkelaanbod zorgt. Dit komt omdat de politiek niet de regierol heeft genomen die we mogen verwachten maar op schoot zit bij projectontwikkelaars. De SP vindt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen. Er moet zuinig worden omgesprongen met het groene buitengebied en nieuwe ontwikkelingen vinden binnen de bebouwde omgeving plaats. De vele braakliggende terreinen die er al zijn zetten we zo nuttig mogelijk in. Denk hierbij aan moestuinen, het plaatsen van zonnepanelen, woningen, speelgelegenheden, een stadscamping en groen. Er komt geen vierkante meter kantoor meer bij. Wanneer nieuwbouw van kantoren toch onvermijdelijk is, worden elders in de stad kantoren omgebouwd tot bijvoorbeeld betaalbare woningen. Met een leegstandsregister dwingen we vastgoedeigenaren aan dergelijke initiatieven mee te werken en pakken we verloedering en leegstand aan. Gronden geven we in erfpacht uit zodat de gemeente zeggenschap en een stabiele bron van inkomsten garandeert.

Lees verder
15 februari 2014

SP op campagne: Bavel, Ulvenhout, IJpelaar en Brabantpark

De een deelt pennen uit, de ander pepermuntjes of lollies. De SP houdt het liever bij een goed gesprek, en daarin verschilt de verkiezingstijd niet eens zo veel van de dagelijkse praktijk van de SP: vooral veel "buurten in de buurt". Dit keer in Brabantpark, en verder stond de partij bij de winkelcentra in Bavel en IJpelaar en de Jumbo in Ulvenhout.
 

Lees verder
15 februari 2014

Kanniewaarzijn

De Gemeente Breda verspilt miljoenen aan gemeenschapsgeld. Dat bleek vrijdagavond in het satirische VARA-programma ‘Kanniewaarzijn’. Zij toonden slechts een kleine selectie van het weggegooide geld: De brandweerkazerne, de Chasseparking en het mislukte betaald parkeren bij de Galderse Meren. Lijsttrekker van SP Breda Patrick van Lunteren: "Er kan altijd wat tegen zitten maar Breda maakt het wel bont. Astrid Joosten had gewoon zendtijd te kort. Er was voer genoeg voor zeker 15 tot 20 miljoen Euro aan verspilling. Alleen al met de biomassacentrale, de trambrug en de website, haal je dat." 

Lees verder
14 februari 2014

Hebben we een date?

Hebben we een date op 19 maart? Met het uitdelen van snoephartjes trapt SP Breda vandaag de campagne af. De 19de is een stem op de SP verstandig. Dan stemt u namelijk voor sociaal Breda. Een Breda met een hart waar de menselijke maat weer de norm is. "Maak van uw stemkaart een rode kaart", zegt lijsttrekker Patrick van Lunteren: “Dan maken we een einde aan de tweedeling en de hardvochtige afbraak van de zorg en de sociale zekerheid".

Lees verder
13 februari 2014

SP Breda voor sport en recreatie

Sport en recreatie verrijken ieders leven. Sporten moet daarom bereikbaar en betaalbaar zijn en geen melkkoe van de gemeente. Indien sportverenigingen zelf voor het onderhoud zorgen, kunnen ze kosteloos gebruik maken van de velden of sporthal. Sport verbroedert en is bij uitstek een middel om discriminatie tegen te gaan. Zeker van verenigingen die een bijdrage van de gemeente ontvangen wordt verwacht dat ze hier actief aan bijdragen. Laagdrempelige recreatie zoals buurthuizen en verenigingen versterken de samenhang in buurten en dorpen en worden ondersteund. De Galderse Meren zijn een geliefd gratis recreatiegebied voor Bredanaars. Wat de SP betreft blijft dit zo en komt er geen hek omheen. Ook het mislukte invoeren van betaald parkeren wordt terug gedraaid. De gemeente wordt weer verantwoordelijk voor zwembaden en ijsbaan. Dan is er de garantie dat openingstijden en kwaliteit controleerbaar en op niveau blijven. Basisscholen worden weer verplicht schoolzwemmen aan te bieden zodat alle kinderen leren zwemmen in ons waterrijke land. Tenminste 3% van de buitenruimte wordt gereserveerd voor speelruimte die bovendien toegankelijk is voor gehandicapte kinderen. Speeltoestellen zijn duurzaam en goed onderhouden.

Lees verder
13 februari 2014

Niet mauwen maar bouwen

WonenBreburg heeft de handschoen opgepakt. Onder het zelf opgelegde motto ‘niet mauwen maar bouwen’ zijn ze er in geslaagd een strak renovatieplan neer te zetten voor de Vestingstraat. Dat constateert fractievoorzitter van SP Breda, Patrick van Lunteren op de eerste kijkdag in een modelwoning. “ En het is nog eens helder uitgelegd ook”. Van Lunteren: “ Met de 50.000 euro per woning wordt een flinke verbetering aan de woning aangebracht. En de opties zien er zeer reëel uit”.

Lees verder

Pagina's

Vragenlijst Schippersdonk e.o.

 
1 Begin 2 Einde
Vul hieronder jouw klacht in over onderhoud of reparaties van jouw huurwoning van Alwel of omtrent communicatie met Alwel.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.