h
18 november 2013

Tijd voor actie!

Onder het motto ‘Koopkracht en echte banen’ start de FNV op zaterdag 30 november in de Jaarbeurs in Utrecht met een grote demonstratie en manifestatie haar nieuwe campagne tegen de voortgaande bezuinigingsdrift van deze regering. Door de bezuinigingen zullen tienduizenden werknemers in de zorg, kinderopvang en bouw hun baan kwijtraken en zullen leraren, politie en vuilnismannen er opnieuw geen cent bij krijgen. En als je werkloos raakt, krijg je geen begeleiding naar ander werk. Werk dát er is, is bijna altijd onzeker. Als SP ondersteunen we deze campagne natuurlijk van harte en met volle overgave.

Lees verder
12 november 2013

Resultaten enquête reden tot zorg

Uit de enquête die SP Breda hield onder ouderen in de wijk Boeimeer blijkt dat 75 procent van de senioren (ouder dan 55 jaar) het inkomen heeft zien dalen de afgelopen jaren. "Ouderen lijken door de opeenstapeling van asociale bezuinigingen van dit kabinet van VVD en PvdA extra hard getroffen te worden." zegt Karel Jörissen, woordvoerder ouderen. "Bijna 70 procent van de geïnterviewden geeft zelfs aan steeds meer moeite te hebben om nog rond te komen iedere maand."

Lees verder
8 november 2013

SPeed daten groot succes!

Er zijn veel manieren om actief te zijn bij SP Breda. Naast het bestuur, de fractie en het actieteam zijn er binnen de afdeling zo’n twintig werkgroepen die allerlei activiteiten verrichten. “Dit loopt uiteen van het bemensen van de hulpdienst tot het ondersteunen van de fractie op bepaalde onderwerpen.” zegt ledencoördinator Ria Wiegeraad. “Om de ruim 500 leden een hernieuwde kennismaking te geven met al die werkgroepen, hebben we met veel succes een ‘SPeed date’-avond georganiseerd.”

Lees verder
6 november 2013

Kandidatenlijst SP Breda mix van oud en nieuw talent

Woensdagavond stelden de leden van SP Breda de kandidatenlijst vast voor de verkiezingen van maart 2014. Naast de vertrouwde gezichten ook veel nieuw talent. De huidige fractievoorzitter Patrick van Lunteren was al eerder gekozen als lijsttrekker. "Ik ben trots op de lijst en ben er van overtuigd dat we hier een fantastisch verkiezingsresultaat kunnen behalen" zegt voorzitter van de Kandidatencommissie Frank Vergroesen: "Naast een gezonde mix van man en vrouw, jong en oud, drie keer enzovoorts hebben we vooral gekeken naar kennis over de onderwerpen die een rol gaan spelen in het debat komende vier jaar, zoals woningbouw, jeugdzorg, WMO, werkgelegenheid en de groeiende tweedeling."

Lees verder
1 november 2013

SP wil voortgang stadscamping

De vele ontsierende braakliggende vlaktes zijn de SP Breda een doorn in het oog. Wij zien deze lege terreinen graag nuttig ingezet worden en steunden begin 2012 dan ook de motie voor een stadscamping in Breda. De Seeligkazerne werd door het college als optimale plek aangewezen maar defensie heeft geen zin om daaraan mee te werken. Sindsdien bleef het stil van de kant van het college.

Lees verder
26 oktober 2013

SP in gesprek met ouderen

De komende maanden gaat SP Breda, nog meer dan anders, in gesprek met ouderen. De eerste stap daartoe werd vandaag gezet in de wijk Boeimeer. De SP ging bij ouderen langs de deur om te buurten en een eerder in de week verspreide enquête op te halen. Commissielid van de SP Bas Maes: "De crisis hakt er bij veel ouderen extra hard in. De AOW wordt bevroren, pensioenen gekort en ondertussen stijgen de kosten voor levensonderhoud, huur, medicijnen en zorg."

Lees verder
23 oktober 2013

Het financiele mirakel van Breda

sdkjfhaks

De gemeenteraad behandelt komende weken de begroting voor 2014. Alle seinen staan daarin op groen. Breda staat financieel weer dik in de plus. Een mirakel als je bedenkt dat we een half jaar geleden nog bijna failliet werden verklaard. In nog geen 5 maanden weet wethouder Financiën Boelema zomaar een kleine 100 miljoen euro te vinden. Alle risico's op een faillissement lijken van de baan. Er kan zelfs 10 miljoen extra investeringsbudget worden gereserveerd voor komende 4 jaar. Zo vlak voor de verkiezingen komt zo'n jubelbegroting de coalitiepartijen natuurlijk wel goed uit. De fundamenten zijn versterkt stelt wethouder Boelema. Staan die fundamenten, die heipalen, ook echt op stevige grond of hangen ze nog in de modder? De SP onderscheidt vier heipalen voor de financiën: de risicobeheersing, de stand van zaken in de stad, de rijksbijdrage en de nieuwe taken die op Breda afkomen.

Lees verder

Pagina's