h

Asielzoekers in gevangenis niet ideaal

13 juni 2014

Asielzoekers in gevangenis niet ideaal

Asielzoekers horen volgens de SP niet in een gevangenis. Het zijn mensen die huis en haard verlaten hebben op de vlucht voor onderdrukking en geweld. De grote toestroom vanuit met name Syrië en Eritrea die de afgelopen maanden Nederland bereikt, vraagt volgens het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om uitzonderlijke maatregelen. Omdat de normale opvangcentra uitpuilen, is men op zoek naar andere overheidsgebouwen die gebruikt kunnen worden. De zojuist leeggekomen gevangenis De Boschpoort – oftewel De Koepel - kwam toen al snel in beeld bij de verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven.

Volgens de SP is dit zoals gezegd niet het juiste gebouw en ook bepaald niet de ideale plek om asielzoekers op te vangen. Juist daarom vinden wij het van belang dat de gemeente mee kan praten over de voorwaarden die we aan de opvang stellen. Voor de vaak hevig getraumatiseerde asielzoekers zelf is het van groot belang dat de bijgebouwen waarin zij opgevangen worden, humaan worden ingericht. Ook is het essentieel dat men goede begeleiding krijgt en zinvolle dagbesteding. Voor omliggende winkelstraten en woonbuurten is het goed om te weten dat het een tijdelijke noodmaatregel is en dat er voldoende toezicht is toegezegd om overlast te voorkomen.

De SP is blij dat de gemeente ook omwonenden uitgebreid informeert en hen naar meer ideeën en voorwaarden vraagt. Alle afspraken tussen COA en de gemeente worden uiteindelijk in een akkoord vastgelegd.  Wij zullen erop toezien dat die worden nageleefd want alleen onder die voorwaarden kan het volgens de SP voor alle betrokkenen een goed verblijf worden.

(Afbeelding: Google Streetview) 

Reacties

Lieve SP Asielzoekers horen niet in de gevangenis Punt

Reactie toevoegen

U bent hier