h

Voorjaarsnota 2014: Plannen steeds concreter

12 juli 2014

Voorjaarsnota 2014: Plannen steeds concreter

Afgelopen donderdag besprak de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2014. Waar het coalitieakkoord Ruimte en verbinding nog vooral een gedeelde visie was van de coalitiepartijen SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97, worden de plannen in de Voorjaarsnota 2014 steeds concreter. “Ook het geluid van de SP klinkt hier onmiskenbaar in door,” zegt fractievoorzitter Bas Maes. “Het draait niet langer uitsluitend om geld. De menselijke maat is weer terug, de buurt is de basis en er is veel aandacht voor zorg!”

Nieuwe taken gemeente

Naast een andere wending geven aan bestaande beleidsterreinen, merkt het college in de Voorjaarsnota 2014 terecht op dat de grote uitdaging voor 2015 en de jaren daarna de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van de WMO, jeugdzorg en arbeidsparticipatie is. “Nieuwe taken die ook nog eens met fiks minder geld vanuit Den Haag bij de gemeente over de schutting gekieperd worden,” zegt Maes. “Wat wij echter lezen in de voorjaarsnota geeft de SP het vertrouwen dat dit college er het beste van gaat maken.”

De menselijke maat

Het voorstel van de SP om voortaan bij ieder besluit die menselijke maat mee te laten wegen, werd enthousiast overgenomen door het college. Maes: “Sinds jaar en dag is het zo dat de raad wel de financiële en juridische effecten specifiek benoemt maar niet de maatschappelijke.” Vreemd volgens de SP omdat besluiten vaak grote consequenties hebben voor direct of indirect betrokken inwoners van Breda. Maes: “De menselijke maat betrekken in de besluitvorming past bij de warme benadering waar de SP en ook dit college voor staat.”

Armoedebestrijding

In de voorjaarsnota staat dat er vooral wordt ingezet op preventie van armoede. Volgens de SP een verstandige keuze want voorkomen is immers beter dan genezen. Toch mist de SP aandacht voor specifieke armoedebestrijding. “Eerder is toegezegd door wethouder Haagh (PvdA) dat zij na het zomerreces met een uitgewerkt plan komt,” zegt Maes. “Wij zien dat graag tegemoet want we moeten voorkomen dat er wel regelingen zijn, maar dat het geld op de plank blijft liggen terwijl de armoede er wel degelijk is!”
 

Reactie toevoegen

Volg SP Breda

U bent hier