h

Bewoners Driesprong: overlast goederentreinen

17 mei 2015

Bewoners Driesprong: overlast goederentreinen

Foto: SP
Vooruitlopend op een bezoek van SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling aan de Driesprong, ging SP Breda gisteren alvast in gesprek met omwonenden van het spoor.  Huis-aan-huis werden mensen geraagd of ze last hadden van geluidsoverlast van de huidige treinen en of ze op de hoogte waren van toename aan goederentreinen in de toekomst. René Spiegels, gemeenteraadslid voor de SP: “Het viel op dat de meeste mensen weinig last hebben van de personentreinen maar van goederentreinen des te meer. Men schrikt hiervan ’s nachts regelmatig wakker. Zorgelijk want juist het aantal goederentreinen dat door de Bredase wijken gaat rijden, zal enorm toenemen de komende jaren.”

Foto: SP
Aanstaande maandag brengt Smaling zelf een bezoek aan de Driesprong. Veel omwonenden van het spoor in Noord-Brabant zijn bezorgd over de intensivering van het aantal vrachttreinen over de Brabant-Route nu de Betuwelijn tot 2022 niet kan worden gebruikt. Naar verwachting zal op sommige momenten het aantal treinen van nu vijftig naar gemiddeld 135 en soms zelfs 180 goederentreinen per dag stijgen, meer dan een verdriedubbeling van het aantal treinen. Smaling die in Breda ook bekendheid verwierf als formateur van het huidige College van B&W, zal zich laten informeren door onder andere wethouder Selçuk Akinci (GroenLinks) en het gesprek aangaan met de omwonenden van het spoor.

Reactie toevoegen

U bent hier