h

Actiebijeenkomst Heerbaan is geen Racebaan!

29 november 2017

Actiebijeenkomst Heerbaan is geen Racebaan!

Foto: SP

Gisteravond vond in ’t Houwke in Heusdenhout de bijeenkomst plaats in het kader van de SP-actie Heerbaan is geen racebaan, over de onveilige situatie op de Heerbaan. Veel geïnteresseerde wijkbewoners uit Heusdenhout hoorden de uitslag van de enquête die SP Breda de afgelopen weken gehouden heeft. Hieruit blijkt dat een ruime meerderheid van 84% van de bewoners de Heerbaan niet als veilig ervaart. “9 op de 10 bewoners is van mening dat er te hard wordt gereden”, zegt Pierre van Leent, kandidaat-raadslid voor de SP. “Niet gek want 80% van de mensen geeft aan dat er ook nooit of nauwelijks snelheidscontroles plaatsvinden!”

Foto: SP

Ook het doorrijden bij zebrapaden of het enige stoplicht wanneer dat op rood staat, wordt door omwonenden als gevaarlijk en uiterst irritant ervaren. Tweederde van de mensen vindt ook dat er eigenlijk nauwelijks hindernissen zijn om hard rijden te voorkomen. Driekwart geeft daarnaast aan dat er onvoldoende veilige oversteekmogelijkheden zijn.

Foto: SP

Maar er werd ook gesproken over mogelijke oplossingen. De ideeën van   bewoners zijn divers: een rotonde ter hoogte van het winkelcentrum, het aanbrengen van andere wegmarkering,  meer maximum snelheidsborden, meer (verkeers-)lichten of zelfs het volledig opnieuw inrichten van de Heerbaan naar voorbeeld van de Zwijnsbergenstraat in de IJpelaar. SP-burgerraadslid Inge Verdaasdonk: “Er was vanavond sprake van gefundeerde meningen en de wil om de situatie ook daadwerkelijk te verbeteren. Samen met de aanwezige wijkraad en de bewoners zijn goede afspraken gemaakt over vervolgstappen. Samen gaan we er voor zorgen dat binnenkort niemand de Heerbaan meer als racebaan ziet!”

(Foto's door Paul Marijnissen)

Reactie toevoegen

U bent hier