h

Aandacht voor asbest

3 maart 2016

Aandacht voor asbest

Foto: SP
Het saneren van asbest zal op aandringen van SP Breda een belangrijk onderdeel uit gaan maken van de milieuvisie die donderdag door een unanieme raad werd vastgesteld. Ook waren er belangrijke toezeggingen van wethouder Paul de Beer (D66) richting SP Breda op het gebied van dierenwelzijn en het behoud van onrendabele buslijnen. "De milieuvisie van dit college was al een grote stap richting een milieuvriendelijk Breda", zegt SP-raadslid René Spiegels. "Met de grote steun vanuit de raad voor onze voorstellen is de visie nu nog beter geworden!"  

Reactie toevoegen

U bent hier