h
3 mei 2014

NEE TEGEN DEZE EU

Zaterdag voerde de SP campagne voor de verkiezingen voor het Europees Parlement in Alphen en Chaam. De SP is voor Europese samenwerking die zorgt voor vrede, welvaart en het beschermen van democratische en sociale rechten. Maar juist die doelen worden door eurofiele partijen zoals D66 en VVD bedreigt. “Veel mensen die we spraken zeggen “nee” tegen deze EU” zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Zij voelen zich niet vertegenwoordigd door Europa en toch gaat er steeds meer macht naar Brussel.”

 

Lees verder
1 mei 2014

Dag van de Arbeid

Op 1 mei vieren we de Dag van de Arbeid. We staan stil bij de strijd en de waardigheid van de arbeidersklasse en bij de hoop op een rechtvaardige samenleving. Je hoeft de krant maar open te slaan om te ontdekken dat die strijd nog lang niet gestreden is. Neem bijvoorbeeld de schoonmakers die al weken staken om er een paar cent op vooruit te gaan en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden af te dwingen zoals doorbetaling bij ziekte. De SP in Breda grijpt deze bijzondere dag altijd aan om onze oudere leden in het zonnetje te zetten. We brachten ze een bezoekje en overhandigden ze een mooie, rode bos met bloemen!

Lees verder
28 april 2014

Bas Maes nieuwe fractievoorzitter SP

Raadslid Bas Maes (34) is maandagavond door de SP-fractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Hij volgt Patrick van Lunteren op die wethouder wordt. Maes: "Voor de SP is meeregeren in Breda een nieuwe uitdaging die ik graag en met veel plezier aanga!" Milieukundige René Spiegels (31) komt als nieuw raadslid de fractie verder versterken.

Lees verder
24 april 2014

Ruimte en Verbinding

Een coalitie van 5 partijen, SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda97, heeft elkaar gevonden. Een coalitie die ‘Ruimte en Verbinding’ wil in Breda. Ruimte om initiatieven te nemen en verbinding te maken tussen en met de netwerken die in de stad zijn. Mensen en bedrijven krijgen ruimte om zich te ontplooien. Een andere toon en bestuurstijl, een warmere overheid en een gemeentebestuur dat meedenkt en ondersteunt. Een overheid die ‘ja, mits’ zegt in plaats van 'nee, tenzij', drempels wegneemt en luistert naar wat de mensen in de stad willen. Dat is waar de coalitie in Breda, die zich op 24 april presenteerde, voor staat.

Lees verder
18 april 2014

Leden SP stemmen vóór collegedeelname

Op een speciaal daarvoor belegde ledenvergadering hebben de leden van de Bredase SP unaniem ingestemd met collegedeelname. Zij zagen voldoende terugkomen van de standpunten van de partij en hebben vertrouwen in een coalitie samen met CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97. Beoogd wethouder Patrick van Lunteren: “Het enorme vertrouwen van de leden geeft aan dat we er klaar voor zijn onze verantwoordelijkheid te nemen en onze mooie stad eerlijker en socialer te maken de komende jaren!”

Lees verder
13 april 2014

SP Breda gaat verder met buurtonderzoek in Geeren-Zuid

Op zaterdag 12 april ging SP Breda in Geeren-Zuid deur aan deur om met de mensen in gesprek over de tevredenheid in hun buurt, de woningen en de mensen. De mensen zijn over het algemeen behoorlijk tevreden over de wijk Geeren-Zuid. Ze geven aan weinig overlast en criminaliteit te hebben en de wijk scoort een ruime voldoende. Verder voelen ze zich thuis in deze buurt.

Lees verder
12 april 2014

Grote stappen vooruit

De afgelopen week zijn de meeste inhoudelijke noten gekraakt. Verder hebben wij overeenstemming bereikt over een degelijk financieel beleid. Vandaag werd besteed aan het verzamelen van visies van een twintigtal  vertegenwoordigers uit de stad, dorpen, wijken en regio. Het  waren inspirerende sessies.

Lees verder
7 april 2014

Het fundament is er

Afgelopen week voerden wij verkennende gesprekken onder leiding van formateur Prof. Dr. E.M.A. Smaling. We verdiepten ons  in verschillende actuele thema’s, met name de zorg en decentralisaties. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: hoe zorgen we ervoor dat niemand buiten de boot valt en houden we onze ambities binnen de financieel beperkte ruimte. Ook  willen wij de stad blijvend betrekken door de kracht die er in Breda is te benutten. Dat doen we door ruimte te bieden aan initiatieven en die kracht ook in te zetten bij het realiseren van onze doelstellingen. Formateur Eric Smaling: Ik complimenteer de partijen voor de gedegen aanpak waarmee zij dit proces vorm geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij er met elkaar uit komen.
Onze gedachten toetsen wij komende vrijdag met een aantal partijen uit de stad. Wij verwachten kort na Pasen tot een gedragen coalitieakkoord te komen. 

Lees verder
31 maart 2014

SP Breda onderhandelt verder

De partijen - SP, CDA, PvdA, GroenLinks en Breda’97 - onderhandelen samen verder. De vijf zijn vorige week door het formatievoorstel van de VVD  in de wachtkamer gezet. Daar zijn ze natuurlijk niet achterover blijven leunen. In een aantal goede gesprekken bleken zij elkaar goed op inhoud te vinden. Samen hebben die partijen een meerderheid en er blijkt genoeg vertrouwen te zijn in een goede afloop om een volgende stap te zetten, de formatie.

Lees verder
27 maart 2014

Hallo en tot ziens

Gisterenavond nam SP-raadslid Joyce van der Sanden afscheid van de gemeenteraad. Na 8 jaar gaat zij zich vanaf nu buiten de raadzaal inzetten voor een socialer Breda. Maurice Spapens doet ook een stap terug maar blijft als commissielid wel actief op en rond het stadhuis. Fractievoorzitter Patrick van Lunteren: "Terecht benoemde de burgemeester hun beider gedrevenheid en oprechte verontwaardiging in het debat. Zeker als het om menswaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen ging. Dan kunnen ze er allebei vol vuur invliegen".

Lees verder

Pagina's