h

Campagne

11 februari 2014

SP Breda voor ondernemen

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke kracht in de Bredase economie. Vaak zijn het deze bedrijven die sfeer en energie geven aan het centrum, dorp, wijk of buurt. Ze zorgen allen bij elkaar ook voor circa 70% van de werkgelegenheid. Daar mag best wat meer tegenover staan. Startende ondernemers moeten eenvoudiger aan huis kunnen werken. Met een tegemoetkoming in gemeentelijke lasten moet werk- en winkelruimte gehuurd kunnen worden. De vele leegstaande kantoren en andere panden spelen hierbij een belangrijke rol waarbij de gemeente met behulp van een leegstandsregister de regierol neemt. Bij alle
ontwikkelingen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de gevolgen voor de kleine ondernemers. Belangenbehartigers zoals het Retail Platform moeten kunnen aantonen dat ze ook daadwerkelijk nam ens alle ondernemers optreden. De zondagsopenstelling van winkels wordt geëvalueerd en daarbij wordt aan alle ondernemers en belanghebbenden naar hun mening gevraagd.

Lees verder
6 februari 2014

SP Breda voor economie en de gemeentekas


De gemeente geeft jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro uit. Dat is allemaal belastinggeld waar u terecht wat voor terug wilt zien. In de afgelopen jaren zijn nogal wat financiële problemen aan het licht gekomen. De gemeente heeft tenminste 150 miljoen euro verloren aan mislukte vastgoedprojecten en grondaankopen. Door een boekhoudkundige truc van het huidige stadsbestuur is 50 miljoen euro van die schuld naar komende jaren doorgeschoven. Daarnaast is er op onderhoud van wegen en voet- en fietspaden voor 22 miljoen aan achterstallig onderhoud. Dit zijn alleen nog maar de bekende cijfers. Het is nog maar de vraag wat voor lijken er nog meer uit de kast komen vallen. Veel van ons belastinggeld verdwijnt dus in de gaten die dat beleid in de begroting heeft geslagen. Daarbij komt ook nog eens het afbraakbeleid uit Den Haag. De regering gooit veel extra werk bij de gemeente over de schutting met veel te weinig geld om het goed uit te kunnen voeren. Tegen dat Haagse onrecht moeten we ons als stad veel meer verzetten bijvoorbeeld via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Anders gaat het ten koste van jeugdzorg, buurthuizen, scholen, de zorg, bibliotheken en al die andere taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Lees verder
30 januari 2014

SP Breda voor vervoer

Door onverantwoord hard bezuinigen is er voor 22 miljoen euro achterstallig onderhoud aan wegen en fiets- en voetpaden. Dit zorgt voor steeds meer ongelukken waar de gemeente als beheerder van de openbare ruimte, terecht verantwoordelijk voor wordt gehouden. Om persoonlijk leed en schadeclaims te voorkomen gaat de SP dit achterstallig onderhoud aanpakken. De SP ziet Breda als fietsstad. Daarvoor moet wel werk gemaakt worden van de fietspaden en voorrang voor fietsers bij kruisingen en verkeerslichten. Fietsenstallingen worden weer gratis. Ook de  voetganger moet veiliger en met voorrang over straat kunnen. Daarvoor moeten stoepen en oversteekplaatsen overzichtelijker worden. Proeven elders in het land tonen aan dat het met minder borden en verkeerslichten veiliger wordt en de doorstroming beter. Dat gaan we ook in Breda doen. Om zoveel mogelijk autoverkeer buiten de stad te houden zijn transferia aan de randen nodig en alternatieve manieren van bevoorrading. Naast de fiets zet de SP ook vol in op (hoogwaardig) openbaar vervoer. Regelmatig rijdende (elektrische) bussen brengen de reiziger comfortabel van A naar B en zijn een volwaardig alternatief voor de auto. Problemen met parkerende studenten rondom hogescholen kunnen hiermee worden voorkomen.

Lees verder
28 januari 2014

SP Breda voor onderwijs

Het belang van goed basisonderwijs in een goede en
Lees verder
23 januari 2014

SP Breda voor veiligheid

 
Door de stoere taal van voornamelijk rechtse partijen lag de nadruk de afgelopen jaren te veel op bangmakerij. Breda doet het lang niet slecht als het gaat om de veiligheid. Dat betekent niet dat we vinden dat alles goed gaat. We mogen onze ogen niet sluiten voor de misdaad en overlast die er is. Dit dient in eerste instantie aangepakt te worden door de politie. De agent moet op straat zijn en niet achter het bureau. Dit belangrijke werk wordt bovendien niet langer uitbesteed aan ingehuurde beveiligers die per saldo meer kosten. SP Breda vindt dat er vooral geïnvesteerd moet worden in preventie. Mogelijke probleemgroepen uitzicht geven op werk, onderwijs en een menswaardig bestaan, helpt hen op het rechte pad te houden. Met cameratoezicht is SP Breda zeer terughoudend. Het is geen vervanging van blauw op straat. Het is een aanvulling. SP Breda is voor een realistisch softdrugsbeleid. Legaliseren en reguleren is de beste manier om grip te krijgen op de softdrugshandel en de overlast die dit veroorzaakt op straat. Een gemeentelijke kwekerij kan eraan bijdragen om softdrugs uit de criminaliteit te halen en om de gezondheidsrisico’s in te perken.

Lees verder
10 oktober 2013

SP Breda wil duidelijkheid voor kiezer

De SP zal in Breda geen lijstverbindingen aan gaan met andere partijen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, zo heeft het afdelingsbestuur besloten. Volgens het bestuur draagt een lijstverbinding niet bij aan de politieke duidelijkheid die gewenst is in Breda. Van de traditioneel als links beschouwde partijen zit lokaal de SP in de oppositie, GroenLinks in het college, de PvdA in de oppositie maar landelijk in de regering en D66 staat momenteel ook ver af van de SP. Afdelingsvoorzitter Bas Maes: "Voor de kiezer is er geen touw meer aan vast te knopen als deze partijen onderling ook nog lijstverbindingen sluiten. Waar kies je dan voor: voor of tegen het huidige beleid?”

Lees verder
3 oktober 2013

Het woord aan de leden

Op woensdagavond presenteerde SP Breda het eerste concept verkiezingsprogramma aan de leden. Het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 gaat niet alleen over thema's zoals zorg, wonen en milieu. Het gaat ook en vooral over mensen! Wat kan de SP in Breda betekenen voor ouderen, ondernemers, migranten, minima en al die andere mensen die het een stuk eerlijker en socialer willen in Breda. "En dat het aanslaat blijkt wel uit de vele enthousiaste reacties op de inhoud en de vorm!" zegt Bas Maes namens de programmacommissie.

Lees verder
4 september 2013

Massale steun voor Patrick van Lunteren als lijsttrekker SP Breda

De leden van de SP Breda hebben vanavond unaniem Patrick van Lunteren gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Op een drukbezochte ledenavond in het buurthuis aan de Scheldestraat reageerde de huidige fractievoorzitter van de SP verheugd. Van Lunteren: “Ik ben er trots op dat ik de lijst van de SP in Breda mag aanvoeren. We gaan er vol tegenaan!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier