h

SP Breda voor onderwijs

28 januari 2014

SP Breda voor onderwijs

Het belang van goed basisonderwijs in een goede en
veilige school is enorm. Het bestuur van het openbaar onderwijs en de onderwijshuisvesting moeten weer onder de  verantwoordelijkheid van de gemeente komen. De vorming van
witte en zwarte basisscholen moet actief tegengegaan worden. De SP is voor een actief beleid en investeert in zwakke scholen. We moeten ouders ertoe bewegen hun kind naar de dichtstbijzijnde basisschool te sturen en daarvan de kwaliteit garanderen. Studenten zijn de toekomst van Breda en zorgen voor creativiteit en dynamiek in de stad. We investeren in voldoende en kwalitatief goede studentenhuisvesting, liefst in samenwerking met Avans en de NHTV. Alleen dan kunnen we actief huisjesmelkers en overlast tegengaan. We zijn in Breda terecht trots op onze hogescholen die tot de besten van het land behoren. Het grootste gedeelte van de jongeren gaat
echter naar het MBO. Daar moeten we evenredig aandacht aan besteden. De SP zet in op het aanpakken van schooluitval en voldoende aanbod van stageplaatsen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en biedt stageplaatsen aan en doet alleen zaken met organisaties die dat ook doen. Er komt een studentenpas met allerlei voordelen voor studenten en scholieren.

Reactie toevoegen

U bent hier