h

SP Breda voor sport en recreatie

13 februari 2014

SP Breda voor sport en recreatie

Sport en recreatie verrijken ieders leven. Sporten moet daarom bereikbaar en betaalbaar zijn en geen melkkoe van de gemeente. Indien sportverenigingen zelf voor het onderhoud zorgen, kunnen ze kosteloos gebruik maken van de velden of sporthal. Sport verbroedert en is bij uitstek een middel om discriminatie tegen te gaan. Zeker van verenigingen die een bijdrage van de gemeente ontvangen wordt verwacht dat ze hier actief aan bijdragen. Laagdrempelige recreatie zoals buurthuizen en verenigingen versterken de samenhang in buurten en dorpen en worden ondersteund. De Galderse Meren zijn een geliefd gratis recreatiegebied voor Bredanaars. Wat de SP betreft blijft dit zo en komt er geen hek omheen. Ook het mislukte invoeren van betaald parkeren wordt terug gedraaid. De gemeente wordt weer verantwoordelijk voor zwembaden en ijsbaan. Dan is er de garantie dat openingstijden en kwaliteit controleerbaar en op niveau blijven. Basisscholen worden weer verplicht schoolzwemmen aan te bieden zodat alle kinderen leren zwemmen in ons waterrijke land. Tenminste 3% van de buitenruimte wordt gereserveerd voor speelruimte die bovendien toegankelijk is voor gehandicapte kinderen. Speeltoestellen zijn duurzaam en goed onderhouden.

Reactie toevoegen

U bent hier