h

Het woord aan de leden

3 oktober 2013

Het woord aan de leden

Op woensdagavond presenteerde SP Breda het eerste concept verkiezingsprogramma aan de leden. Het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 gaat niet alleen over thema's zoals zorg, wonen en milieu. Het gaat ook en vooral over mensen! Wat kan de SP in Breda betekenen voor ouderen, ondernemers, migranten, minima en al die andere mensen die het een stuk eerlijker en socialer willen in Breda. "En dat het aanslaat blijkt wel uit de vele enthousiaste reacties op de inhoud en de vorm!" zegt Bas Maes namens de programmacommissie.

Behalve lovende woorden leverden de leden ook veel inbreng en opbouwende kritiek. Wat is er goed aan onze plannen en wat kan er nog beter? "Iedereen was het erover eens dat er nooit genoeg aandacht voor armoedebestrijding kan zijn.” zegt Maes. “Dat gaan we dus nog duidelijker in ons programma verwerken." Daarnaast werd er dieper ingegaan op de thema's wonen, zorg en de belangen van ouderen.

De opmerkingen zullen de komende weken verwerkt worden en dan is het woord aan de stad. "Door het tweede concept naar honderden instellingen en sympathisanten van de SP te sturen moet het programma nog meer een stuk door en voor mensen worden!" zegt Maes. Begin december wordt het verkiezingsprogramma definitief vastgesteld. Tips of suggesties? Graag! Mail ze naar breda@sp.nl

U bent hier