h
23 oktober 2015

In memoriam Henk Faes

Foto: SP
Woensdag 21 oktober 2015 is Henk Faes overleden op 101-jarige leeftijd. Hij was hiermee het oudste lid van de SP in Breda en zelfs in heel Nederland. Pas op 92-jarige leeftijd werd hij lid van de partij. Hij vond dat de SP de enige partij was en is die vocht voor de gewone man. Ondanks zijn hoge leeftijd wilde hij graag op de hoogte gehouden worden van de actuele gebeurtenissen in de wereld en las hij zowel de Tribune als de SK12 met veel interesse. Bij een bezoek aan Henk tijdens de Dag van de Arbeid of op zijn verjaardag, werden steevast oude fotoboeken uit de kast gehaald. Aan de hand van foto’s en krantenknipsels vertelde hij vol trots over zijn jongere jaren toen hij een meer dan verdienstelijk amateurwielrenner was. We zullen Henk missen en wensen zijn naasten heel veel sterkte met dit verlies.Lees verder
22 oktober 2015

Het kan wel - Boekpresentatie Emile Roemer

Foto: SP
Donderdag 29 oktober presenteert Emile Roemer zijn nieuwe boek Het kan wel in de Centrale Bibliotheek te Breda. In Het kan wel trekt Emile Roemer erop uit om antwoorden te vinden op actuele vragen. Waarom mogen we vluchtelingen niet in de steek laten? Waarom zijn bedrijven beter af met mensen in vaste dienst? Waarom betalen zo veel multinationals zo weinig belasting? Is een zorg mogelijk die gemoedelijk en gastvrij is? Roemer bezoekt een opmerkelijk sociale multinational en een volksbuurt vol activisten. Hij ontmoet bijzondere leerlingen op de praktijkschool en opstandige studenten aan de universiteit. Eén hoofdstuk springt er in het bijzonder uit: de strijd van de bewoners van de Zaart in Breda voor het behoud van hun goedkope huurflats.Lees verder
22 oktober 2015

Breda erkent maatschappelijk belang vastgoed

Foto: BredaVandaag.nl
Breda gaat haar maatschappelijk vastgoed opnieuw tegen het licht houden. Dat is de uitkomst van de commissie Bestuur van 21 oktober, waar commissielid Maurice Spapens namens de SP verzocht om met een goed plan te komen voor de resterende gebouwen die Gemeente Breda nog in haar bezit heeft. “Buurthuizen hebben een grotere waarde dan alleen de bakstenen waarmee ze gebouwd zijn. Het is ook dé plek waar de buurt samen komt. Die maatschappelijke waarde moet meegenomen worden wanneer de gemeente gaat besluiten wat ze doet met deze panden” aldus Spapens.Lees verder
18 oktober 2015

Wereld Armoededag 2015

Foto: SP
Op zaterdag 17 oktober, Wereld Armoededag, hebben veel Bredanaars, armer en rijker, zich belangeloos ingezet om mensen bewuster te maken van armoede in onze stad. SP Breda zet zich in tegen de armoede in Breda en voor de bewustwording van dit grote maatschappelijke probleem en was aanwezig bij de opening van de foto-expositie in de Lutherse Kerk op de Veemarktstraat. De expositie,  georganiseerd door “Armoede in Breda”, werd geopend door D66-wethouder Marianne de Bie.Lees verder
15 oktober 2015

Te koop staande huurwoningen ingezet voor statushouders

Foto: SP
Te koop staande sociale huurwoningen worden ingezet voor de huisvesting van statushouders. Dat zei wethouder Patrick van Lunteren (SP) donderdagavond toe in de Gemeenteraad. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Bredase woningcorporaties zijn hier samen over in overleg. Vorige week nog riep SP-raadslid René Spiegels daartoe op, om de extra druk op de toch al veel te lange wachtlijsten voor een betaalbare woning weg te nemen. “Dat mijn oproep zo snel gehoor zou vinden heeft me positief verrast,” zegt Spiegels. “Ik ben blij dat door op deze manier sociale huurwoningen toe te voegen, de wachttijd voor een woning voor al die andere Bredanaars niet verder toeneemt!”

Lees verder
15 oktober 2015

Aandacht voor armoede!

Foto: SP
Zaterdag 17 oktober is het Wereld Armoededag. Dagelijks worden we geconfronteerd met de gevolgen van de financiële crisis en foute politieke keuzes. De werkloosheid is hoger dan ooit en de ongelijkheid neemt verder toe. Ook in Breda besteden diverse organisaties aandacht aan het feit dat buiten en binnen Nederland nog altijd veel mensen in armoede leven. SP Breda staat vanaf 10.00 uur met een kraam bij de Lutherse Kerk, Veemarktstraat 1. Kom ook langs voor een goed gesprek, meer informatie en een lekker kopje soep!Lees verder
15 oktober 2015

Cees Venderbos stopt als voorzitter

Foto: SP
Cees Venderbos heeft woensdag tijdens een algemene ledenvergadering aangekondigd te stoppen als voorzitter van de SP-afdeling Breda. Binnenkort verhuist hij naar Dordrecht om daar samen te gaan wonen met zijn vriendin. Begin november zullen de leden een nieuwe voorzitter kiezen. "Cees is een bevlogen man en heeft zich de afgelopen anderhalf jaar op een geweldige manier ingezet voor de afdeling maar ook voor Breda in de ruimste zin van het woord", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Ondanks dat ik er vertrouwen in heb dat we een goede opvolger voor hem vinden, zullen we hem zeker gaan missen!"Lees verder
14 oktober 2015

Merian Marijnissen opnieuw regiovertegenwoordiger

Foto: SP
Merian Marijnissen van de SP-afdeling Breda is opnieuw verkozen tot regiovertegenwoordiger van West-Brabant. Zaterdag behaalde zij tijdens de regioconferentie een overgrote meerderheid van de stemmen. Die werden uitgebracht door afgevaardigden van alle afdelingen in die regio. De regiovertegenwoordiger is de verbindende factor tussen alle afdelingen en het partijbestuur. SP Breda heeft veel vertrouwen in Merian en wenst haar wederom veel succes!Lees verder
10 oktober 2015

Weblog Patrick van Lunteren

Foto: #Huisje #Boompje
Thuis staat naast onze TV een lidcactus. Elk jaar bloeit hij een keer. En dan denk ik aan Koentje. Hij gaf mij die plant 20 jaar geleden. Op de dag dat we uit Deventer verhuisden, leende hij een knakie (een rijksdaalder) van mijn zus. Zij hielp ons inpakken en sjouwen die dag. Samen waren ze ff snel naar de markt op de Brink gelopen om het plantje te kopen. Koentje was dakloos. Alle vrouwen waren h.., van lichte zeden. Mannen Kl.., deugden niet en de wereld was zo rot als een mispel. Ik had Koen in de loop van tijd een beetje leren kennen. In zijn hart een goeie kerel. Het kwam er bij vlagen wat 'minder goed' uit.Lees verder
9 oktober 2015

Dienstverlening gevonden voorwerpen in gevaar

Foto: SP
SP Breda maakt zich zorgen over de dienstverlening met betrekking tot gevonden voorwerpen. Het loket is sinds 2012 gevestigd bij de ATEA-groep aan de Riethil 3-5 in Breda. Daar komen de voorwerpen terecht die bij verschillende bedrijven en instellingen in de stad ingeleverd worden. Die samenwerking dreigt te worden beëindigd omdat dit teveel tijd zou kosten. "Gezien de decentrale ligging, zullen weinig Bredanaars het loket gevonden voorwerpen weten te vinden," zegt SP-raadslid Ria Wiegeraad. Juist daarom is het volgens SP Breda van groot belang dat er goed wordt samengewerkt met andere locaties zoals winkels en de politie. Wiegeraad: "Aangezien de Gemeente Breda een goede dienstverlening hoog in het vaandel heeft, ga ik ervan uit dat zij er net zo over denkt en het loket in de huidige vorm zal behouden!"Lees verder

Pagina's