h

Natuur en milieu: "Extra handhaving is nodig"

14 februari 2018

Natuur en milieu: "Extra handhaving is nodig"

Foto: SP

SP Breda maakt het verschil! Mede door inzet van de SP werd er in 2015 een nieuw milieubeleidsplan opgesteld. Daarin staan alle acties die de komende jaren nodig zijn om Breda schoon en gezond te houden. Er is veel werk verzet. We zamelen afval anders in, het is immers grondstof. We wekken steeds meer energie op uit de zon en de wind. Huizen worden steeds beter geïsoleerd, zodat we energie besparen. Samen met de Provincie en het Waterschap Brabantse Delta zijn vele hectaren nieuwe natuur gemaakt in en om Breda, waar we met zijn allen van kunnen genieten.

Maar we zijn er nog niet... Lucht, water en bodem raken gemakkelijk vervuild als de gemeente er niet continu op let. Er is door kwaadwillenden veel geld te verdienen door afval te lozen of dumpen. Extra handhaving is nodig, van hondenpoep en huisvuil tot drugsafval en illegale bedrijfslozingen. Komende jaren worden ook belangrijke stappen gezet naar schone energie. Woningen gaan van het gas af en we gaan meer stroom opwekken door zon, wind en aardwarmte. Om aan onze doelen in 2044 te voldoen is het wijs om tussendoelen voor iedere vier jaar op te stellen. In 2024 mag er op geen enkel dak meer asbest liggen. Dat is al over zes jaar. In het kader van ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ grijpen we deze kans aan om meer duurzame energie op te wekken. In Breda is geen plek voor mega- en/of geitenstallen.

Klik op deze link voor het volledige verkiezingsprogramma SP Breda - Maakt het verschil

Reactie toevoegen

U bent hier