h

3 april 2016

Nee tegen Oekraïne-referendum is 3x beter!

Foto: SP
Op zaterdag 2 april ging SP Breda met twintig man sterk de Grote Markt in Breda op. Gewapend met flyers, posters, kranten en SP-sponsjes hebben de SP’ers tussen elf en vier uur veel mensen bevraagd naar hun stemgedrag op 6 april. Over de gehele dag zijn er goede discussies gevoerd met voor- en tegenstanders en mensen die nog twijfelden over hun stem. “Veel mensen geven aan een nee-stem te verkondigen, daarnaast zijn veel mensen er nog niet over uit of ze gaan stemmen. Slechts een klein gedeelte antwoordde ja te stemmen woensdag.” Concludeerde raadslid Ria Wiegeraad aan het einde van de dag.Lees verder
31 maart 2016

SP: Onderzoek verkoop stadion

Foto: SP
"Alleen wanneer het stadion niet langer als een molensteen om de nek van de gemeente hangt, kan er in de toekomst een zuivere afweging van de maatschappelijke belangen worden gemaakt" Dat zei SP-fractievoorzitter Bas Maes donderdagavond in de Gemeenteraad tijdens de behandeling van het onderzoek naar het Rat Verlegh-stadion. Het voorstel van SP Breda om in het vervolgonderzoek ook het scenario te bekijken waarbij het stadion verkocht wordt, kreeg bijval van diverse andere partijen. Maes: "Dat is mooi want het is immers het stadion waarin het belang van de gemeente en dat van NAC samen komen. De verstrengeling en verstrikking is daarmee een feit."

Lees verder
26 maart 2016

Spetterend debat in Breda over Oekraïne-referendum

Foto: SP
Kees Verhoeven (Tweede Kamerlid D66) en Tiny Kox (fractievoorzitter Eerste Kamer SP) kruisten donderdag 24 maart met elkaar de degens in een sfeervol Podium Bloos. ,,We kijken terug op een geslaagde debatavond over het Oekraïne-referendum. Bijna honderdvijftig mensen werden geïnformeerd en geamuseerd door de debaters,” aldus Michel Verschuren (afdelingsvoorzitter SP Breda). Ook medeorganisator Hans Teunissen (bestuurslid D66 Breda) is tevreden: ,,Onder strakke leiding van Johan van Uffelen (oud-hoofdredacteur van BN DeStem) werd het vuur ontstoken bij de opponenten. Zijn prikkelende stellingen en vragen zorgden ervoor dat het debat er soms verhit aan toeging. De opponenten gingen scherp op de inhoud in, maar deden dat in goede sfeer."

Lees verder
23 maart 2016

Minister keurt gedrag Pegatron af

Foto: SP
In reactie op Kamervragen over Pegatron in Breda, geeft minister Lodewijk Asscher aan dat ook hij niet gelukkig is met de manier waarop werknemers door het bedrijf worden behandeld. In zijn brief aan SP-Kamerlid Paul Ulenbelt schrijft hij dat hij de afrekenmentaliteit en het feit dat werknemers van het ene op het andere moment op straat werden gezet, afkeurt. Asscher: "Uitzendkrachten vervangen door andere uitzendkrachten die hetzelfde werk verrichten is een praktijk die in strijd is met het doel van de Wet werk en zekerheid." De minister roept werknemers ook op om misstanden te melden bij de Inspectie SZW.Lees verder
22 maart 2016

SP handhaaft investeringseis aan Dela

Foto: Heksenwiel 2.0
Op de informatiebijeenkomst over winkelcentrum Heksenwiel heeft SP raadslid Dirk Uijl het nog maar eens klip en klaar gemaakt aan Dela: “Er gaat geen spade de grond in zolang niet duidelijk is dat Dela significant investeert, dus hoe zit het met dat miljoen?” waarmee Uijl refereerde aan het bedrag dat wethouder Adank in de raadsvergadering had genoemd, maar wat Dela de volgende ochtend weer ontkende. Er kwam helaas geen concreet antwoord van Dela, net als op de vele andere, zeer kritische vragen van de aanwezigen over bijvoorbeeld de enorme leegstand en de hoge huren. Wel vroeg Dela om vertrouwen in hun visie op het nieuwe winkelcentrum. Uijl: “Als ik zie hoe Heksenwiel er de afgelopen jaren bij heeft gestaan, vraag ik me af of Dela’s visie op een winkelcentrum wel dezelfde is als die van mij”.Lees verder
20 maart 2016

Nee tegen verdrag met Oekraïne is 3x beter!

Foto: SP
Zaterdag was SP Breda aanwezig bij winkelcentrum 'De Burcht' om campagne te voeren tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Naast het uitdelen van de vele flyers werden er ook goede gesprekken gevoerd met het winkelend publiek. De meeste mensen weten al dat ze tegen gaan stemmen en dat het niet goed is om nu een verdrag met Oekraïne aan te gaan, een land in burgeroorlog, verdeeldheid en corruptie. Op 6 april een 'nee' is drie keer beter. Het verdrag is namelijk slecht voor Oekraïne, slecht voor Nederland en slecht voor Europa.Lees verder
19 maart 2016

Enquête schoolzwemmen

Foto: SP
Vrijdag was SP Breda weer op pad om aan ouders te vragen hoe zij denken over het feit dat schoolzwemmen wegens bezuinigingen is afgeschaft. Basisschool De Weilust in de Draaiboom in de wijk Heusdenhout was ditmaal aan de beurt. Bijna 40 ouders deden mee. Ook hier waren vrijwel alle ouders voor invoering van het schoolzwemmen. Er kleven echter ook praktische bezwaren aan volgens een enkele ouder: ”Er gaat wel een hele middag van de schooltijd af door schoolzwemmen’’. Een andere ouder merkt op: “Zwemles is heel duur, vooral voor kinderen die wat langer de tijd nodig hebben. Waarom dan alleen een vangnetregeling voor mensen met een BredaPas?”Lees verder
17 maart 2016

Weblog: TOMA = voorwaarts

Foto: SP
Het buurthuis in de Driesprong is weer open. Afgelopen vrijdag is hard gewerkt in het kader van NLdoet om het buurthuis weer bruikbaar te maken. Oude en nieuwe buurtbewoners zetten er samen de schouders onder. En dat samenwerken verbroedert. Iets waar met name de oud-bewoners van Molukse afkomst veel belang aan hechten. De Driesprong is hun wijk en het buurthuis toch ook vooral hun buurthuis. Ze delen het graag met de nieuwkomers in de wijk. Dat het buurthuis nu doorstart, is vooral de verdienste van Raffy, WonenBreburg en de wijkraad. Ze geloven erin dat het nu de juiste tijd is om het buurthuis weer open te stellen. Terug ook naar de oorspronkelijke naam, TOMA. Dat betekent Voorwaarts in het Moluks. Heel
toepasselijk.Lees verder
14 maart 2016

Buurtmiddag Gageldonk in De Beemdentil

Foto: SP
SP Breda was afgelopen zaterdag op bezoek op de Buurtmiddag Gageldonk in buurthuis De Beemdentil in de Haagse Beemden. De middag was georganiseerd door het Bewoners Initiatief Gageldonk (BIG).  Tijdens de middag waren er verschillende organisaties te vinden en konden buurtbewoners laten weten of ze ideeën of wensen hebben voor de wijk. Ook waren een dansvoorstellingen van een dansschool die oefenen in Buurthuis de Beemdentil. SP-raadslid René Spiegels: “Het is leuk om te zien dat deze middag zo goed is bezocht. Evenals uit een eerdere enquête van ons bleek, leven er duidelijk heel wat initiatieven in de wijk. Hopelijk kunnen al deze ideeën ook daadwerkelijk tot bloei kunnen komen. Een bijeenkomst als deze maakt ook duidelijk hoe belangrijk een buurthuis zoals De Beemdentil is voor een wijk en sociale cohesie.”

Lees verder
10 maart 2016

ROOD: Wie vult de leegte in ons (stads)hart?

Foto: SP
In de nacht van woensdag op donderdag heeft ROOD (de jongeren van de SP) actie gevoerd tegen winkelleegstand in de binnenstad van Breda. Op elk leegstaand pand hebben zij een poster geplakt met teksten zoals "Omzet: €0,00" en "Het kan wel". Heleen van der Most (woordvoerder ROOD): "Wij vinden het zonde dat er momenteel niks wordt gedaan aan al die leegstaande panden en winkels. Dit moet volgens ons anders kunnen. Zo kan je aanbieden om starters de eerste zes maanden geen huur te laten betalen, weggeefwinkels neer te zetten of er studenten in te laten wonen. Deze treurige leegstand is natuurlijk geen gezicht voor ons prachtige stadshart. Doe er iets mee!"

Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda