h

12 februari 2016

Mensen zijn geen mobieltjes!

Foto: SP
Vrijdag stond SP Breda aan de poort bij Pegatron, een bedrijf dat iPhones repareert. Veel mensen wisselen om de twee jaar van mobieltje. Pegatron wisselt om de twee jaar van personeel. Eind vorige week kreeg een kleine honderd man, die via uitzendbureau Adecco bij het bedrijf werkt, te horen dat ze per direct hun baan kwijt zijn. “Na zich bijna twee jaar ingezet te hebben, worden zij afgedankt alsof ze oude mobieltjes zijn”, zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. “Pegatron moet zijn verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor echt werk in plaats van pulpbanen!”

Lees verder
11 februari 2016

SP Breda bezoekt Tweede Kamer

Foto: SP
Donderdag bezochten zo’n tien actieve leden van SP Breda de Tweede Kamer in Den Haag. Zij werden daar ontvangen met koffie en broodjes door SP-Kamerlid Renske Leijten. Renske vertelde de aandachtig luisterende leden over hoe het er in de Tweede Kamer zoal aan toegaat. Vervolgens stond er een rondleiding door het gebouw op de agenda. Naast de fractieburelen van de SP werden ook de historische Handelingenkamer, de Oude Zaal en de plenaire zaal met de beroemde blauwe stoeltjes bezocht. Het was een bijzonder leuke ervaring om zelf eens rond te lopen in het gebouw en tussen de mensen die je normaal gesproken alleen op tv ziet. Lees verder
9 februari 2016

SP blij met mogelijkheid referendum

Foto: SP
Democratie is meer dan eens in de vier jaar je stem uitbrengen. Er zijn in Breda veel manieren om je als inwoner te bemoeien met de politieke besluitvorming. Sinds donderdag is daar weer een nieuwe manier bijgekomen. Toen stemde de raad namelijk in met een aangepast voorstel van de fractie BOB dat een referendum mogelijk maakt. Het oorspronkelijke voorstel dat BOB in november 2015 al ter sprake bracht in de commissie, is samen met enkele andere partijen - waaronder SP Breda - verder verbeterd. Zodoende stemde donderdag uiteindelijk een grote meerderheid voor. SP-fractievoorzitter Bas Maes: “Over grote onderwerpen  die de hele stad aangaan, moeten inwoners zich uit kunnen spreken!”Lees verder
4 februari 2016

Breda Begroot

Foto: SP
Razend benieuwd, dat ben ik. Waar gaat dat heen met Breda Begroot, de burgerbegroting van Breda? Als je loslaat en vertrouwen geeft, moet je dat ook goed doen. Even niet mee bemoeien en mensen zelf aan de slag laten gaan in de pilots van Prinsenbeek en Princenhage. In Princenhage zijn bewoners in groepen begonnen met dromen. Wat kan er nog beter, leuker of gewoon anders in de buurt? In Prinsenbeek is een bijzonder proces van ideeën verzamelen uitgedokterd. In ‘drie keer handen schudden’ wordt het hele dorp betrokken, is het idee. Razend benieuwd naar die werkvormen. En vooral razend benieuwd wat die dromen en ideeën precies zijn. Nu, na anderhalve maand, lijkt het de pioniers goed als ik weer aanhaak. Vanavond ga ik dus buurten in Princenhage en binnenkort in Prinsenbeek. Ik hoor veel enthousiaste verhalen.

Lees verder
4 februari 2016

Inge Verdaasdonk versterkt SP-fractie

Foto: SP
Donderdagavond is Inge Verdaasdonk benoemd tot commissielid van de Gemeenteraad van Breda. Zij zal de SP-fractie gaan versterken op het beleidsterrein zorg en dan in het bijzonder op het gebied van de maatschappelijke en vrouwenopvang. In het dagelijks leven is Inge maatschappelijk werker maar werkt zij ook als persoonlijk begeleider bij stichting SOVAK. SP-fractievoorzitter Bas Maes: "Met haar kennis en gedrevenheid ben ik ervan overtuigd dat Inge een echte versterking van onze fractie zal zijn. Ik wens haar veel plezier en succes!"

Lees verder
30 januari 2016

ROOD-weekend

Foto: SP
Op 23 en 24 januari 2016 werd het landelijke ROOD-weekend in Putten gehouden. Tijdens dit weekend werden er voor de SP-jongeren, scholingen gegeven over ideologie, geschiedenis en activisme, door onder andere Jan Marijnissen en Ron Meyer. Natuurlijk was ook Heleen van der Most aanwezig, contactpersoon van ROOD Breda. Onderstaand een kort verslag van haar hand over dit leuke en inspirerende weekend.Lees verder
29 januari 2016

Enquête schoolzwemmen in Boeimeer

Foto: SP
Vrijdag was het actieteam al weer vroeg op pad om aandacht te vragen voor het schoolzwemmen. Deze keer bij basisschool Petrus en Paulus in de Roland Holstraat. Ouders werden ook ditmaal gevraagd wat zij vonden van het feit, dat in 2011 in de gemeente Breda, het schoolzwemmen wegens bezuinigingen is afgeschaft. Uit de antwoorden blijkt dat bijna alle ondervraagde ouders het schoolzwemmen weer terug willen hebben. Sommigen wel met de aanvulling van: “Als het maar niet verplicht is!” en “Indien er genoeg toezicht is, zeg ik doen!”Lees verder
29 januari 2016

Werkgroep Jeugd en Politiek

Foto: SP
Op 27 januari is SP-raadslid Maurice Spapens benoemd tot voorzitter van de werkgroep Jeugd en Politiek. Spapens vervangt Karen Vermariën, die vanaf maart 2014 die rol tot aan haar vertrek in november 2015 vervulde. “Jeugd en Politiek is de leukste werkgroep die er is in de raad en het is een eer om die namens de gemeenteraad van Breda voor te zitten” zegt Spapens. “In 2006 zijn we er mee begonnen en ik ben er vanaf dat moment bij geweest tot aan maart 2014. Vanaf november 2015 ben ik weer mee aan de slag gegaan en blijf ik er bij betrokken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!” De werkgroep betrekt de schooljeugd bij de politiek. Jaarlijks strijden middelbare scholen bijvoorbeeld om de prijs voor het beste project. Voor het winnende project is een budget van € 5000,- beschikbaar om het project ook daadwerkelijk uit te voeren.

Lees verder
27 januari 2016

Benoemingsprocedure Commissie Ombudsman moet beter

Foto: SP
Ondanks dat SP Breda kan instemmen met de voorgedragen kandidaat voor de Commissie Ombudsman, is de partij kritisch over het doorlopen proces. Bij deze onafhankelijke instantie kunnen inwoners terecht die zich met hun klacht niet gehoord voelen bij de gemeente. SP Breda ontving signalen dat de vacature slechts zeer kort online heeft gestaan, de sollicitatiegesprekken niet in alle gevallen even soepel liepen en is bovendien van mening dat de informatievoorziening aan de gemeenteraad te beperkt was. "Ik ben blij dat na het abrupte vertrek van één van de leden in 2014, de commissie nu weer op volle sterkte is", zegt SP-fractievoorzitter Bas Maes. "Toch vind ik dat wanneer we de Commissie Ombudsman en onszelf als raad serieus nemen, het proces rondom de benoeming in de toekomst echt beter moet."Lees verder
25 januari 2016

Huurteam: huur gemiddeld 172 euro te hoog!

Foto: SP
De proef met het Huurteam in Breda is afgerond en de resultaten liegen er niet om. Dit team dat er op aanraden van SP Breda kwam, onderzocht de afgelopen periode of huurders – en dan met name studenten – niet teveel voor hun kamer of appartement betalen. “Na 26 adressen onder de loep te hebben genomen blijkt de huurprijs gemiddeld 172 euro te hoog, het onderhoud gebrekkig en vaak ook worden er te hoge servicekosten in rekening gebracht”, zegt SP-raadslid René Spiegels. “Wat ons betreft is het nut van het Huurteam in de strijd voor goede en betaalbare woningen aangetoond. En nu doorpakken!”Lees verder

Pagina's

Volg SP Breda